PERSONPROFIL

Martin Jensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 3. august 1973 i Vejle I et forhold

A

Martin Jensen (S) har siden 2010 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er medlem af Voksenudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Martin Jensen er uddannet tømrer, og arbejder til daglig som formand for 3F Vejle. Privat bor han med Jane i Vejle, hvor han er født og opvokset.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 585 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 736 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

SAMMEN KAN VI LØFTE VEJLE VIDERE
Uddannelse og efteruddannelse
- Virksomhederne har brug for dygtig arbejdskraft. Derfor skal vores ledige have bedre tilbud om at uddanne sig, mens de er ledige. Vi skal investere i mennesker. Det er godt for virksomhederne, og det er godt for den ledige selv.

Gode arbejdspladser
- I Vejle vil vi have gode arbejdspladser uden nedslidning, så der også er et liv efter fyraften og ved pensionsalderen. Det gælder også kommunens egne arbejdspladser. De gode arbejdspladser skal udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet og fagbevægelsen.

Tillid
Vi skal have tillid til hinanden. Tillid, tiltro og fællesskab er et godt fundament for gode løsninger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behøver ikke gå ud over andre områder. Kan printere begge dele

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behøver ikke gå ud over andre områder. Kan printere begge dele

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal investerer i ledige med uddannelse og efteruddannelse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal have lige ret til velfærd

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Behøver ikke gå ud over andre områder. Kan printere begge dele

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand for Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2007 - nu

Formand 3F Vejle
A

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Næstformand for Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Voksenudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

2007 - nu

Formand 3F Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik