PERSONPROFIL

Mathias Dahl Christiansen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Haderslev

Bor i Haderslev Kommune

Ø

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Man bør stemme på mig fordi jeg er et almindeligt menneske. Jeg arbejder med unge mennesker, socialt udsatte. Jeg vil gerne gøre en forskel for dem der har det svært. Jeg vil gerne skabe et samfund hvor vi har plads til alle og hvor ALLE får muligheden for at føle sig værdifuld!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør overveje at ændre systemet, således at det er den der fyrer en medarbejder der har forsørger/dagpenge pligt indtil den fyrede har fået nyt arbejde.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed bør være en menneskeret, sundhed skal ikke komme an på pengepungens størrelse.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Det vil man jo altid kunne finde et eksempel på at man er helt enig i, men det er vel ikke det svar der er meningen her? Vildt dårligt spørgsmål.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge vores skattekroner på vores allesammens sundhedsvæsen. Det er ineffektivt at bruge penge på det private område, så vi er nødt til efterfølgende at spare på det offentlige.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er et rigt samfund, vi skal tage os af de problemer vi har i Danmark. Vi kan gøre det bedre end stort set alle andre lande. Vi skal ikke sende vores problemer videre.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle bør have ret til et arbejde. Langt de fleste arbejdsløse ønsker et arbejde. Et arbejde er ikke bare den løn man får, det er også social kapital.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolens vigtigste opgave er at være alment dannende. Hele mennesker lærer bedst.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For lang og tilmed timer uden nævneværdig kvalitet. Det skal laves om.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusionen er ikke gået for vidt, men der mangler enorme ressourcer for at få det til at fungere.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et af verdens rigeste samfund, det er et spørgsmål om at prioritere.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi har et meget stort antal folkeskoler med dårligt indeklima, er det da nærliggende at skabe arbejdspladser, samtidig med at man får ordentlige arbejdsvilkår for vores børn og unge mennesker.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De 10 % der tjener mest (ca.), er med til at skabe et meget højt løngennemsnit i Danmark.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle bidrage.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ophøje fornuften og forsøge at lade loven være i baggrunden.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis støtten er udvidet barselsorlov og mulighed for kortere arbejdsuge med kompensation, så ja tak.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ønsker vi at hjælpe folk med at undgå flugt, bør vi styrke deres nærområder.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores konflikt opbyggende adfærd er pinlig. Lad os droppe relationerne til Trump og få et bedre forhold til Europa.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal afskaffes så vi kan deltage fuldt ud i at være solidarisk med HELE verden.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke straffes. Børn skal opdrages og lære at skabe det gode liv. Både for sig selv og for andre.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle bidrage.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løfte vores del af ansvaret. Vi skal ikke bare betale for at få problemerne til at "forsvinde".

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Symbolpolitik! Spild af skattekroner!

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privat Service skal have profit, altså skal servicen forringes for at skabe profit for andre. NEJ TAK!

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver dog en kursændring, hvor vi begynder at sætte de varme hænder fri. Vi skal turde stole på at de ansatte leverer et godt stykke arbejde. Mindre kontrol vil kunne frigøre administrative stillinger.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Symbolpolitik er spild af skattekroner!

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 55 Enhedslisten in total 1870
KV 2013 Personlige stemmer 67 Enhedslisten in total 1738

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2006 - nu

Erhvervserfaring

2006 - nu

Lærer
Ø

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2006 - nu

Erhvervserfaring

2006 - nu

Lærer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik