PERSONPROFIL

May-Britt Andrea Andersen

Det Konservative Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Esbjerg

Født 2. juli 1982 I et forhold

C

May-Britt Andrea Andersen (K) er byrådsmedlem i Esbjerg Kommune. Hun er medlem af Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

May-Britt Andrea Andersen er uddannet folkeskolelærer og socialpædagog. Sidstnævnte er May-Britt Andrea Andersen til dagligt beskæftiget som, og derudover er hun ponymåler for Dansk Ride Forbund. Hun bor til daglig i Ribe.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 777 Det Konservative Folkeparti in total 2591

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Som en ægte konservativ vil jeg kæmpe for Esbjergs erhvervsliv. Jeg vil arbejde målrettet hen imod, at skabe de bedste forudsætninger for at etablere og drive virksomhed her i kommunen. Blandt andet ønsker jeg, at forenkle sagsbehandlingen på byggesager, hvor virksomheden får en sagsholder, som er ansvarlig for at guide virksomhedsejeren gennem processerne ved f.eks. miljøgodkendelser, byggesager osv. Virksomheden har én indgang til det kommunale system og møder derved en større service end i dag. Derudover er det vigtigt for mig, at prisen på diverse godkendelser og byggesager kommer ned i et lejde der kan måle sig med de 3 billigste kommuner i Danmark. Kort sagt, så ønsker jeg at skabe en kommune som er i top 10 over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

En anden konservativ kerneværdi jeg arbejder for, at fremme i Esbjerg Kommune er almendannelsen i folkeskolen. For mig handler det om, at sikre at alle elever bliver så dygtige som overhovedet muligt. Vi må til enhver tid vægte højt, at de får samfundets fælles værdisæt med sig og hvor enhver elev får mulighed for at udvikle sine kundskaber og færdigheder til gavn for dem selv og for samfundet. Vi skal til enhver tid huske på at enhver elev i folkeskolen er nogens børn, derfor skal vi sørge for at alle eleverne trives og glædes ved at være i deres skole. Derudover ønsker jeg at åbne op for muligheden for, at inddrage lejrskoler og ekskursioner på flere årgange. Vi skal ganske enkelt skabe Danmarks bedste folkeskole i Esbjerg Kommune.

Generelt vil jeg fokusere på, at sikre at det kommunale budget er i balance, hvor budgetterne på de forskellige områder ikke overskrides. Det er vores pligt som politikere, at forvalte skatteborgernes hårdttjente penge med omhu og respekt.

Jeg ønsker, at møde borgerne i øjenhøjde og jeg mener det er vores fornemmeste opgave som folkevalgte, at lytte til borgernes ønsker, når vi skal udvikle vores kommune, så borgerne oplever det er deres kommune.

Slutteligt, så ønsker je...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Studieture skal vælges med stor omtanke på hvordan vi bedst får fuld valuta for pengene. Generelt vil vi bruge flere penge på den nære velfærd, end på studieture til byrådsmedlemmer.

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når der er mulighed for at kommuneskatten kan sænkes, uden det får store konsekvenser for den enkelte borger ift den nære velfærd eller service, bør det gøres.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal og bør gå hånd i hånd.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uanset hvordan man er stillet økonomisk, så skal man tilbydes den samme gode service i ældreplejen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere pædagoger til institutioner, hvor der er en større andel af socialt udsatte børn, giver god mening.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et godt eerhvervsklima tiltrækker nye virksomheder og gør at de eksisterende virksomheder kan ekspandere. Det kan vi som kommune kun have interesse i. Man skal huske at et sundt erhvervsliv er lig med mere vækst og giver i sidste ende flere penge til at forbedre kernevelfærden.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Esbjerg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Esbjerg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2012 - 2016

Pædagogisk Diplomuddannelse University College Syddanmark

Erhvervserfaring

2014 - nu

Socialpædagog Ungecenter Huset Relatus

2006 - nu

Ponymåler Dansk Ride Forbund
C

Politiske hverv

2017 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Esbjerg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Esbjerg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2012 - 2016

Pædagogisk Diplomuddannelse University College Syddanmark

Erhvervserfaring

2014 - nu

Socialpædagog Ungecenter Huset Relatus

2006 - nu

Ponymåler Dansk Ride Forbund

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik