PERSONPROFIL

Maya-Louise Ryom Nielsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Vejen
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 21. april 1978 i Hillerød Single 1 barn Bor i Vejen Kommune

Ø

Maya-Louise Ryom Nielsen (EL) stillede op til kommunalvalget i 2018 til Vejen Kommune. Desuden stillede hun op til til Regionsrådet i Region Syddanmark. Maya-Louise Ryom Nielsen blev dog ikke valgt ind i nogle af delene.
Hun er suppleant til partibestyrelsen i Region Syddanmark, og derudover er hun folketingskandidat for Enhedslisten.

Maya-Louise Ryom Nielsen er uddannet folkeskolelærer med sidefag i specialpædagogik fra UC Syd i Esbjerg, og hun arbejder til daglig som folkeskolelærer. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som postbud, handicaphjælper og campingmutter. Privat er Maya-Louise Ryom Nielsen bosat i Vejen Kommune. Hun er mor til et barn.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 250 Enhedslisten in total 957

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

For familie, fællesskab og fremtid. Fornuften og offentligheden skal tilbage og jeg bliver TRÆT af tanken om, at der er folk, der mener, det private skal tjene penge på velfærd gennem udliciteringer. Dertil skal der ikke spares på kernevelfærd. Vi skal passe på hinanden... ingen kan stå alene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør arrangere og afholde Gay Pride hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den slags bør drives af frivillige kræfter. Men Vejen kommune bør bakke op om initiativer, der sætter fokus på det positive i mangfoldighed - ikke bare "gay" pride.

2 Kommunen bør modarbejde, at flere østarbejdere får beskæftigelse i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke kommunens opgave at afholde kvalificerede personer fra at varetage et arbejde, men vi kan og bør ikke godtage arbejdskraft uden overenskomst. Kædeansvar inden for kommunen er også en fantastisk tanke. Vi kan ikke have folk rendende og underbyde hele faggrupper.

3 En Hærvejsmotorvej gennem Vejen Kommune – uanset hvor i kommunen – er en fordel for kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har rigeligt med motorvej heromkring, og jeg kan ikke rigtig se fordelen. For vi er en del, der godt kan lide at bo på landet. Der er også en værdi i natur.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er at gå i den helt forkerte retning, hvis man ellers tør tænke lidt langsigtet. Selvfølgelig skal man komme frem og tilbage dertil/derfra hvor man bor uanset om man er i stand til at køre bil eller ej.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I hjemmet, ja. Organisk materiale bør sorteres fra. Der er dog RIGELIGT sortering på genbrugspladsen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skulle da lige være for at sænke priserne på VIC, så folk rent faktisk har råd til at komme der.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En kæde er kun så stærk som det svageste led, og vi er nødt til at sørge for samfundets svageste. Vejen kommune er i forvejen ikke en ret sjov by at blive syg i, og vi har alle kun 22 uger at blive raske i med den nye dagpengereform, så... ved at passe på hinanden, passer vi på os selv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En gruppe af menneske skal aldrig samlet anskues som et problem. Vi bør støtte flygtningene i at blive en del af samfundet gennem dialog og kulturmøder.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er da ihvertfald ikke det, vi har set indtil nu, da. Der løbes rigtig stærkt i forvejen, og der er ikke tid til at sætte sig ned. Service er mere end "noget med en klud", det handler også om mellemmenneskelig omsorg!

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et pest eller kolera spørgsmål. Hvorfor er det partout sundhedsbudgettet pengene skal tages fra? Vi kunne jo overveje om nogle af alle de her monumenter, der bygges.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som lærer her i kommunen har jeg oplevet hvad 30 elever i en klasse betyder for kvaliteten af undervisningen og det sociale miljø. Det er at skyde sig selv i foden, hvis man ikke sørger for at vores børn kan få den hjælp de har behov for. Der skal, især også med den nye inklusionslov, kunne undervises elever på alle niveauer, og der kræves det, at man har tid til hver enkelt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut nej. Der er nogle ting, der skal undersøges og på plads.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejen kommune glemmer landsbyerne til fordel for centerbyerne. Vi skal have vendt udviklingen og gjort det attraktivt at bosætte sig "på landet".

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

OG så kunne man jo vælge at genskabe ungdomsskolen, hvor der var noget at lave for de unge, så de ikke hænger ud nede i Anlægget til gene for de omkringboende. Jeg har været dernede og tale med dem nogle gange, og de siger det lige ud : De RØV keder sig, og så er det jo nemt at komme til at "ikke-kede sig", hvis man får et tilbud om noget mere spændende.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elever der er skolesøgende i andre byer bør have muligheden for at cykle til/fra skole i sikkerhed. I sær hvis der ikke er skolebusser eller anden transport.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er også værdi i at have natur. Vi er nogle der samler energi under åben himmel, og så er der sådan nogle ord som "miljø".

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg oplever ikke, at Vejen "som sådan" er dårligt kørende på det punkt, men det kunne være fantastisk, hvis man istedet for at træde på folk, der ligger ned, begyndte at løfte dem.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til en vis grad, ja. Der bør, udover LÆR DANSK, være kultur-kurser, hvor man kan fortælle hvad man "forventer" og hvordan samfundet generelt er bygget op. Der bør opfordres til frivilligt arbejde, og arrangeres kulturmøder og debatmøder, hvor man bla. henvender sig til flygtningenes egen forening "Ny i Vejen" og andre organisationer.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, der skal være lighed for systemet. At man kan tilbydes den hjælp, der er nødvendig for at få en fornuftig alderdom. Ønsker man mere end basal pleje og rengøring mv. skal man selv betale - men uden for kommunalt regi. Vores opgave er ikke at drive forretning.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener - igen - det er en falsk præmis for spørgsmålet, da jeg mener pengene bør tages fra andre kasser. Men... hvis jeg køber det, så ja. For det er sjældent kun den sindslidende, der lider. Familien er også ramt, og det er god forretning at sørge for at denne også trives.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er vores fremtid. Derfor skal vi tage os ordentlige af dem.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 708 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Ungdomsuddannelser

Med kandidatens egne ord

For familie, fællesskab og fremtid. Fornuften og offentligheden skal tilbage og jeg bliver TRÆT af tanken om, at der er folk, der mener, det private skal tjene penge på velfærd gennem udliciteringer. Dertil skal der ikke spares på kernevelfærd. Vi skal passe på hinanden... ingen kan stå alene.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når hele faggrupper decideret melder ud, at de ikke kan levee ordentlig kvalitet, skal vi lytte. Det skal være muligt at arbejde under forhold, hvor man har lov til at være stolt af sit arbejde.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi burde have lært noget af situationen med Bios

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Du godeste, nej! Adgang til sundhedsvæsenet skal og bør lige for alle! Når man, som jeg, har prøvet at sidde med røven i vandskorpen og lede efter 20kr til en pakke rugbrød og en leverpostej, så handler der om overlevelse - og her prioriteres almen sundhed bare helt væk, hvis det skal koste penge at gå til lægen. Folk undlader i forvejen at købe livsvigtig medicin...stop det der, gider I?

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Det kan du dælen dytme tro, jeg ikke mener. Skal ens helbred nu til at være yderligere afhængig af ens indkomst?! Der er ulighed nok, og vi kan tids nok ende med håret i postkassen...Nej, det er dog en forbasket dårlig idé!

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Men hvis man prioriterede de offentlige sygehuse, så kunne det da være rigtig rart, at de også kunne følge med. Jeg synes, det er mærkeligt, man skal kunne tjene penge på sygdom. Sådan helt fundamentalt. Jeg vil hellere investere i det offentlige til gavn for alle.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bum bum.. jeg ser en mening i samling af ekspertise, men der er rigtig mange opgaver, bl.a. almen medicinsk behandling, som ville kunne klares lokalt og på den måde bidrage til antallet af arbejdspladser.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne er ikke just positive i denne henseende. Jeg mener at regionens opgaver hører regionen til.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg køber simpelthen ikke prmissen om, at vi ikke kan sørge for et godt beredskab uden det koster generelt. Men... jeg skal jo svare, og det må hælde til, at "ingen skal være dårligere dækket, bare fordi de bor uden for centerbyerne"..

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle mennesker skal sikres retten til at deltage i lokalsamfundet uanset om man har bil eller ej.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, man i første omgang skal satse på en ordentlig kollektiv trafik, så det er til at komme til/fra. Men selvfølgelig skal den regionale udvikling understøttes, hvis uddannelsesstederne selv oplever, at det giver mening at flytte ud af de store byer.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig... - og så skal de have lov til at budgettere mere end et år ad gangen. Jeg kender sgutte nogle firmaer af den størrelse, der kan holde til det.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis mennesker ønsker at blive undersøgt/screenet, så skal muligheden forefindes, men jeg ser ikke, at det skal komme som noget uofordret.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For det enkelte menneske er det sikkert en superfin ide, men for samfundet som hele, mener jeg, der er noget helt galt med, at de der har råd kan komme før til, når det handler om noget så essentielt og fundamentalt som ens helbred. "har du penge så må du få, har du ingen må du... dø mens du venter?" Nej tak ellers tak...

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er uenig i vækstbegrebet, der benyttes her. Vækst for hvem? For hvis man bor på landet, hvor der ikke er busser, hvor skoler nedlægges og institutioner i øvrigt hænger i med fingerspidserne, så tror jeg ikke man synes, det er særligt fedt med "vækst".

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fordi jeg er helt pjattet med rent drikkevand og den slags livsnødvendigheder.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det her er jo et pest eller kolera-spørgsmål? For når man er bosiddende i en kommune med mange yder-ruter, så kan man da ikke bare afskære borgere fra muligheden for kontakt med omverdenen. Samtidig er det også vigtigt at holde på de brugere, der er, og det gør man jo ikke, hvis de skal stå op hele vejen.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er jo et vidt begreb, men jeg i ikke voldsomt pjattet med, at vi politikere skal blande os i uddannelsernes indholdsområder. Jeg synes tværtimod, vi skal sætte dem lidt fri, så de kan profilere sig selv inden for faget.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelessuppleant Enhedslisten, Region Syddanmark

Uddannelse

Bachelor Lærer, UC Syd

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelessuppleant Enhedslisten, Region Syddanmark

Uddannelse

Bachelor Lærer, UC Syd

Erhvervserfaring

Folkeskolelærer

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik