PERSONPROFIL

Michael Lund Markussen

Kristendemokraterne

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 3. september 1966 i Vejle Single

K

Michael Lund Markussen var i år 2017 kandidat for Kristendeomokraterne ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Michael Lund Markussen blev ikke valgt ind.

Han er tidligere hovedbestyrelsesmedlem for partiet og partiets ungdomsorganisation, og han har tidligere været opstillet for partiet til kommunal- og folketingsvalg.

Michael Lund Markussen er oprindeligt uddannet lærer, og han har tidligere arbejdet som folkeskolelærer og i en fagforening. I de seneste 15 år har han arbejdet som kordegn i Gauerslund Sogn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 50 Kristendemokraterne in total 362

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vi skal være bedre til at prioritere i kommunen med fokus på de svage grupper i vores samfund.
Det er vigtigere at vore børn og ældre kan få den hjælp de har brug for end at give skattelettelser og bonusordninger til div. chefer.
Derfor skal der være:
* gode normeringer i daginstitutioner med maks. 4 børn pr. pædagog
* ret (ikke pligt) to 2 bad om ugen til ældre som ikke selv kan klare badet.
* kortere skoledag til folkeskolens elever så de kan nå at deltage i fritidsaktiviterer om eftermiddagen.
* ret (ikke pligt) til mægling og hjælp for ægtepar som er i fare for skilsmisse

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnene er vores fremtid og investeringer i skoleområdet er en investering i fremtiden.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen har brug for både lejeboliger og ejerboliger. Beliggenheden skal ikke afgøre om det er den ene eller den anden type af boliger der bygges.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe at kvalitetskravene opfyldes er der intet i vejen for at private aktører også kan levere hjemmehjælp. Men den enkelte borger skal tages med på råd

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik i Vejle fungerer fint, men bustrafikken til oplandet har brug for et løft. De trafikale investeringer der er brug for er først og fremmest på de veje som staten driver og ikke på de kommunale veje. Dog er der stadig en del strækninger som kommunen skal have lavet cykelstier på af hensyn til børns færden til og fra skole og fritidsaktiviteter.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence øger ikke serviceniveauet men kun prisen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle kommune er der gennemsnitlig 4 børn pr. pædagog. Dette tal må ikke stige. Da børnetallet stiger vil der dermed også være brug for tilsvarende flere pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Lærer Nr. Nissum seminarium

Erhvervserfaring

Kordegn Folkekirken
K

Uddannelse

Lærer Nr. Nissum seminarium

Erhvervserfaring

Kordegn Folkekirken

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik