PERSONPROFIL

Michael Møller

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Nyborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 19. maj 1951 i Nyborg Single

C

Michael Møller var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Nyborg kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Michael Møller blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Michael Møller er næstformand for Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Nyborg og formand for partiets storkreds på Fyn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 16 Det Konservative Folkeparti in total 291

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager som jeg vil arbejde for er:

Der skal ikke kun tales om varme hænder til vore kære plejekrævende ældre, der skal ske handling.

Der skal rydes op i de kassetænkninger der sker i sundhedsvæsenet. Patienten i focus.

Kommunen bør udarbejde en handlingsplan for at højne kvaliteten og søgningen til vores folkeskoler

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 149 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager som jeg vil arbejde for er:

Der skal ikke kun tales om varme hænder til vore kære plejekrævende ældre, der skal ske handling.

Der skal rydes op i de kassetænkninger der sker i sundhedsvæsenet. Patienten i focus.

Kommunen bør udarbejde en handlingsplan for at højne kvaliteten og søgningen til vores folkeskoler

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

2017 - nu

Formand Det Konservative Folkeparti, Fyns Storkreds
Næstformand Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Nyborg

Erhvervserfaring

2017 - nu

Pensionist

2002 - 2016

Administrationschef Pro-Safe A/A
C

Tillidsposter

2017 - nu

Formand Det Konservative Folkeparti, Fyns Storkreds
Næstformand Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Nyborg

Erhvervserfaring

2017 - nu

Pensionist

2002 - 2016

Administrationschef Pro-Safe A/A

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik