PERSONPROFIL

Michael Kim Bladt Nedersøe

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Horsens

Født 22. oktober 1978 Gift Bor i Horsens Kommune

O

Michael Kim Bladt Nedersøe (DF) er byrådmedlem i Horsens Kommune. Han er næstformand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt medlem af Plan- og Miljøudvalget.

Han arbejder til daglig som buschauffør ved Handicap Befordringen i Århus og er i sin fritid politisk aktiv i sit parti som formand for Danske Folkepartis lokalforening. Han har mere end 24 års erhvervserfaring og har tidligere været ansat på fabrik og har kørt lastbil indenrigs og eksport.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • EU
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg beskæftiger mig hovedsageligt med udlændingeområdet og området omkring social dumping. Begge dele er skadelig for Danmarks sammenhængskraft og de økonomiske udfordringer der er med disse områder vil betyde en stille og rolig, men helt sikke afvikling af den danske velfærdsmodel vi kender i dag.

Hvis vi starter med udlændingeområdet, så kan vi ligeså godt være ærligt. Der hvor problemerne opstår, er med den muslimske indvandring, da et ike ubetydeligt antal, hænger fast i nogle middelalderlige kulturtraditioner og normer, der lægger lang væk fra de danske. Dette afspejler sig i alle de trælse statistikker f.eks. langtidsledigheds, førtidspensions og kriminalitetsstatistikkerne, hvilket er en kæmpe belastning for det Danske samfund. Selvfølgelig findes der solstrålehistorier, men de overskygges desværre.

Så er der EU fri bevægelighed, der gør det svære for den danske arbejdstager, at finde et job under ordnede løn og arbejdsvilkår og derfor ikke kan bidrage til samfundet som tidli

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en stor offentlig sektor og den behøver ikke blive større. Men man burde prioritere flere varme hænder, frem for ledere.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet med social dumping er et EU skabt problem, samt de partier, der stemte ja til annuleringen af Østaftalen. Hvis man vil drive sin virksomhed i Danmark og for Danske Kunder, så skal det ske på danske løn og arbejdsforhold. Ellers vil det medvirke til en stille, rolig, men helt sikker afmontering af det danske veldfærdssamfund vi kender idag. Derfor skal der sættes hårdt ind over for virksomheder, der benytter sig af nutidens slaver.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er desværre nogle medicinproducenter, der lukrere på, at det danske velfærdssystem “bare” betaler.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler en høj skat og en af forklaringerne på dette, er at vi har et gratis sundhedsvæsen. Man kan dog godt se på, om man kan udskrive en symbolsk regning ved udeblivelse fra planlagte konsultationer, eller operationer.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser intet problem ved, at danskeren får f.eks. en thailandsk ægtefælde til Danmark. Der hvor problemet opstår, er når der hentes ægtefælder fra lande, hvor succesraten for en god integration er meget lav. Dette gør sig hovedsageligt gællenede i muslimske og afrikanske lande.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politisk korrekte politikere, Pressemedarbejdere og meningsdannere, har i alt for mange år, snakket problemerne ned. Der er store integrationsproblemer i Danmark og derfor er det en selvfølgelighed, at der skal strammes op. Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder. Det er både humant, økonomisk og kulturelt forsvarligt. Hjemsend Kriminelle udlændinge og kan de grundet nogle forældede konventioner, ikke tvangshjemsendes, så må de frihedsberøves på et udrejsecenter, indtil de selv medvirker

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør kigge på nogle af de konventioner, der umuliggøre udvisning. Disse konventioner er skrevet i en helt anden tid og har ikke taget højde for nutidens problemer. Derudover bør vi i højere grad kigge på evt. sanktions muligheder over for lande der ikke vil hjemtage deres borgere.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det var være inden kontanthjælps-loftet blev indført.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser intet problem i, at mennesker tjener penge, hvis det sker på ordentlig vis. Social dumping, gyldne håndtryk og åremålskontrakter skal stoppes

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpen er basseret på, at være en midlertidig ordning. Det har desværre vist sig, at nogle mennesker hang fast i systemet fordi det ganske enkelt ikke var økonomisk attraktivt, at tage et arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til alle i folkeskolen, men der kan være åbenlyse behov for en særlig skolegang og her skal inklusion ikke ske.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man bør i større grad også fokusere på den enkelte elves behov, fremfor nationale test.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mine børn kan både nå, samværd med venner samt sportsaktiviteter

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe godt på vore ældre medborgere og det gør vi ikke ved øget brugerbetaling.

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne nok spare lidt på nogle integrations projekter og tilføre midlerne til ældreområdet.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være rart om, man efter mange års arbejde, kunne nyde noget af sin alderdom.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rige kommuner skal være med til, at løfte de fattige kommuner.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man vil sænke skatten, så bør det ske i bunden. De ringe putter skattelettelsen på bankbogen og middelklassen, bruger dem på øget forbrug.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne starte med, at hæve momsen på halal produkter med en 7-800 procent

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i forvejen lukrativt at drive virksomhed i Danmark.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skulle da lige være direktørlønningerne.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er fint som det er. Jeg tror faktisk ikke, at det hjælper noget, at hæve aldersgrænsen. De unge finder blot en anden mulighed, hvorpå de kan skal øl og vin.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har et passende niveau for økonomisk støtte.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har i årevis betalt en større andel af BNP, end andre andre lande i EU. Danmark skal først og fremmest sørger for egne borgere og her er der meget der halter.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det dårlige forhold til Rusland opstod, da EU gjorde tilnærmelser til Ukraine.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er medlem af NATO og det vægter jeg højere, end samarbejdet i EU. Mere Danmark, mindre EU

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I visse kræse spekulere der i den kriminelle lavalder, derfor bør den sænkes.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Al handling har konsekvens og vælger du, at være kriminel så skal det straffes.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt med på at Danmark skal være med på den grønne bølge. Man vi skal passe på, at man ikke gør det for svært for Danske virksomheder ift. de omkringlæggende lande, så rykker de blot produktionen til andre lande som f.eks. Polen, hvor der ikke stilles de samme krav.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på den sorte miljømæssige gevinst ved elbiler. Derudover,

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gerne efter græsk forbillede med 4 meter højt natohegn og termiske kamerare, der kan spotte ilegale grænseoverløbere på flere kilometers afstand.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere Danmark, mindre EU Der kan være positive elementer ved Eu, men det overskygges af alt det dårlige.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal hjælpes i Nærområderne og ikke i Danmark. Det er både humant, økonomisk og kulturelt forsvarligt

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har intet imod udlicitering, der hvor det giver mening. Der har desværre været alt for mange tilfælde, hvor det er gået galt.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bruges alt for meget tid på parpiearbejde og kontrolskemaer, frem for reelt arbejde.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange ledere i det offentlige, fremfor varme hender.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis de lokale myndigheder skønner, at drikkevandet er i fare, så skal de skride til handling.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

E45 er blevet forsømt i alt for mage år og den kan ikke klare den store mængde af trafik, der er i dag. Derfor er det dagligdag, at pendlere, erhvervsfolk, godstransporter osv. Holder unødigt i Kø. Det er blevet markant bedre, der hvor man har udvidet, så lad os få det sidste med.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man løser ikke problemerne, ved at flytte dem. Det kan dog være nødvendigt i visse situationer.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 581 Dansk Folkeparti in total 5080
KV 2013 Personlige stemmer 181 Dansk Folkeparti in total 5151

Mærkesager

  • Integration

Med kandidatens egne ord

Vejen mellem Horsens og Juelsminde er stærkt trafikeret og flere strækninger er karakteriseret som trafikfarlige. Juelsminde har etableret cykelsti næsten hele vejen til kommunegrænsen. Jeg vil arbejde for, at Horsens etablerer en cykelsti den modsatte retning, så de kan mødes ved kommunegrænsen. Dette vil gavne turister, motionscyklister og andre borgere, der bare ønsker en sikker cykletur til byen. Jeg tror, dette initiativ vil motivere til nye borgere i udkants Horsens.

Hvert år handles der på verdensplan, vare med halalafgifter for ca. 9.000 mia. i Halal afgifter. Disse afgifter betales til ekstrem konservative islamiske organisationer, der bl.a. går ind for sharia og alle de lyksaligheder, der følger med såsom grov kvindeundertrykkelse, stening osv.
Jeg vil arbejde for, at Horsens kommune bliver halalfri. Borgere der grundet deres religiøse overbevisning, ønsker halal, må fremover afholde udgifterne hertil.

Social dumping er skadeligt for samfundet, da det medfører en underminering af det danske arbejdsmarked og sammenhængskraft. Jeg mener ikke, at social dumping er ok på noget niveau. Derfor vil jeg arbejde for, at få fjernet kommunens minimumsgrænse, så der indføres sociale klausuler ved alle kommunens udbud.

Vi skal have enslydende børneattester på alle, der arbejder med børn og unge. Der må ikke ske en positiv dispensering til ny tilkommende ”migranter”.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er fornuftigt, at kommunen kæmper for en udvidelse af E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en selvfølge, at Horsens skal kæmpe for en udvidelse af E45, da den er alt for underdimensioneret ift. Mængden af trafik.

2 Kommunen skal holde fast i planen om at sikre fjernvarme til flest mulige husstande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener generelt ikke man skal tvinge folk til noget, der kan koste dem penge. Desværre er den stemt igennem, af et bredt flertal af partier inkl. mit eget.

3 Kommunens plan for Kvickly-grunden – 500 boliger, butikker, restauranter og et plejehjem – bliver en gevinst for Horsens.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afsat mange midler til Horsens vejplan, men vi skal både give gode muligheder for billister, men også til dem der bruger den kollektive traffik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at den sorteringsordning vi har i dag, er passende. Kommer der nogle gode og brugbare foreslag til ændringer, er jeg dog altid åben for en debat, heromkring.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge, udgøre både en udgift og en kulturel problem. . Omen det ikke er lige så bekvemt, som i Danmark, så er både humant, økonomisk og kulturelt forsvarligt, at hjælpe i nærområderne.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi er ret gode til, at få folk i arbejde, men selve jobcentermodellen, kunne godt nytænkes.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Horsens er lidt af en succeshistorie. Vi har en vækst på ca. 1000 borgere om året, hvilket betyder øget skatteindtægter, derfor har Horsens pengene til, at yde noget ekstra velfærd og dette råderum skal pt. Ikke bruges på en sænkelse af kommuneskatten

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Horsens har i budgettet for 2018 oprettet et landdistreksudvalg. Dette udvalg skal sammen med lokale kræfter hjælpe yderområderne i kommunen til, at skabe liv i landsbyerne. Her må man finde ud af om kommunen skal hjælpe økonomisk, eller om der er andre måder man kan få gjort det attraktivt, at søge ud fra midtbyen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke mit indtryk, at vi har de helt vilde bandeproblemer i Horsens. Skulle det vise sig, at det bliver et problem, skal der selvfølgelig sættes ind med det samme.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vejen mellem Horsens og Juelsminde er stærkt trafikeret og flere strækninger er karakteriseret som trafikfarlig vej med alt for høje hastigheder. Juelsminde har etableret cykelsti næsten hele vejen til kommunegrænsen. Jeg vil arbejde for, at Horsens etablerer en cykelsti den modsatte retning så de kan mødes ved kommunegrænsen. Dette vil gavne turister, motionscyklister, motionsløbere, cyklende skolebørn, samt andre borgere, der bare ønsker en sikker cykletur til byen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, vi bør bruge pengene på bedre velfærd.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både humant, økonomisk og kulturelt forsvarligt, at hjælpe i nærområderne. Indtil, vi kan danne flertal for dette på Christiansborg, skal vi i stedet for ligegyldige integrationsprojekter, begynde at stille krav. Første krav må være, at man lære sig det danske sprog, så kommunen ikke skal afholde udgifterne på tolkebistand, i al evighed. Dernæst skal man oplyse bedre om repatriering, så nogle af dem forhåbentlig kan vende hjem og hjælpe ved genopbygningen af deres respektive hjemlande.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man har været med til, at bygge landet op til det, det er idag og samtidig har betalt sin skat (uanset om man er rig eller fattig), så har man også krav på en god og lige ældrepleje.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har inden for den seneste valgperiode, afskaffet dækningsafgiften, hvilket gør det attraktivt for virksomheder, at søge til Horsens. Hvis der bliver behov for yderligere tiltag, skal det selvfølgelig debatteres

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Plan- og Miljøudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af task force’en ang. Sundparken (ghetto) Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Formand Dansk Folkeparti Horsens

Uddannelse

10. klasse

Erhvervserfaring

Skole/handicapchauffør
O

Politiske hverv

2014 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Plan- og Miljøudvalget Horsens Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af task force’en ang. Sundparken (ghetto) Dansk Folkeparti

Tillidsposter

Formand Dansk Folkeparti Horsens

Uddannelse

10. klasse

Erhvervserfaring

Skole/handicapchauffør

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik