PERSONPROFIL

Morten Kristensen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 9. februar 1946 i vejle Gift 3 børn

F

Morten Kristensen (SF) er byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er medlem af Seniorudvalget og Teknisk Udvalg. Kristensen har været byrådsmedlem i Børkop Kommune i 12 år, samt amtsrådsmedlem i Vejle Amtsråd i 9 år.

Han er uddannet mejeritekniker, men han arbejdede, indtil han blev pensionist, som revisor. Privat er Morten Kristensen gift, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1084 Socialistisk Folkeparti in total 4358
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 720 Socialistisk Folkeparti in total 3218

Mærkesager

  • Ældre
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder generelt med alle områder inden for politik, så det er vanskeligt at prioriterer.
Som politiker skal man tage stilling til alle politikområder

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke gøre det op på den måde. Der er i vores kommune økonomisk grundlag for at højne skoleområdet og undgå beskæringer andre steder. Vejle Kommune har stort årligt overskud og budgetterer med bufferkonto

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behove for flere billige lejeboliger. Derfor bør det fremover være muligt at financierer til en lavere rente og dermed en laver husleje.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener at en kommunale ordning er bedst og den mest sikre ordning for borgerne og kommunen.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener vi skal have flere decentrale steder , hvor ting kan afleveres og også flere muligheder for yderligere sortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode faciliteter er med til at fremme sammenholdet i lokalområder og også være med i en samlet sundhedspolitisk .

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det er med til at fremme , at flere søger til kommunen som arbejdskraft for virksomhedens og et bredt udsnit på det kulturelle område er godt for allebefolkningsgrupper

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi får flere og flere udsatte , derfor nødvendigt med en opprioritering.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det mener jeg ikke, jeg tror de på sigt kan bidrage til lokalsamfundet og dermed en ressource for området.Mener man i lokalområder er gode til at tage imod flygtninge

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et postulat, serviceniveauet bestemmer politikerne .

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vigtigt at der sker genoptræning, så personer hurtig kan vende tilbage til en normal tilværelse som muligt. Igen stilles spørgsmålet i relation til besparelser på andre områder, hvilket ikke altid er nødvendigt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, gerne, men vi skal også sikre klassestørrelser , der sikre en god undervisning og at de nødvendige faciliteter er tilstede.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en glæde ved at have arbejde fremfor ledighed og jeg mener ikke noget er let. På den anden side skal vi ikke bare sende syge i arbejde for at nedbringe ledighedstallene. Vi skal gøre dem klar til arbejdsmarkedet som kan og dermed give dem livsglæde selvom det måske kun er få timer om ugen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En nedsættelse af skatten medfører som regel yderligere besparelser og dermed forringelser af nødvendige faciliteter. Skattenedsættelse kan komme på tale , hvis råderum er stort og ikke vil benyttes. Men jeg anser at der er behov for flere faciliteter som kan gøre Vejle Kommune endnu bedre og tiltrække arbejdskraft.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, vi skal sikre, at yderområder ikke uddør med tomme bygninger m.v. Der bør afsættes flere penge til den kollektive trafik og der bør også være let adgang til faciliteter så som idrætsområdet og kulturelle mødesteder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt forebyggende arbejde er godt Og borgerne har krav på, at de ikke skal være bange for bander m.v.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det skal der , men igen Vejle Kommune er økonomisk godt rustet og behøver reel set ikke at andre områder får færre midler, men givet projekter kan ændres for at finde penge til cykelstier

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi bevarer vore naturområder. Vejle er kendt for store naturområder som skal bevares . Ådalen, fjorden o.s.v.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja godt med store koncerter, men det må ikke gå ud over de alsidige kulturelle tiltag. Store koncerter tiltrækker borgere udefra og er derfor ikke alene et lokalt tiltag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt forebyggende arbejde lønner sig på sigt, og det gælder ikke kun socialt arbejde i boligområderne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, da de på sigt kan blive en stor gevinst for kommunen og dermed sikre , at der er arbejdskraft tilstede.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt mener jeg plejen og ydelser skal være så gode at det ikke skulle være nødvendigt med tilkøb, kan give en skævhed . Jeg forstår spørgsmålet det derhen, at det er de ydelser som den kommunale ældrepleje kan leverer inden for lovens rammer.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at de sociale indsatser prioriteres højt , tror midler kan findes indenfor økonomien i Vejle Kommune. Hvis der er vilje er der også løsninger. Desværre sættes økonomien højere end mennesket.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bedre vilkår med mere personale fremmer barnets udvikling og der kan blive mere tid til leg.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bedømmer det ud fra det forhold, at vi skal satse på de servicefaciliteter som tiltrækker arbejdskraft og kommende skatteydere. Børneområdet- skoler- idrætsfaciliteter - kulturelle aktiviteter o.s.v.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mener ikke der p.t. Er behov for det, og skal det bruges til skattelettelse og dermed mindre til velfærdsydelser m.v. i kommunen

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervserfaring

Pensionist
Revisor
F

Politiske hverv

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Erhvervserfaring

Pensionist
Revisor

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik