PERSONPROFIL

Morten Skovlund

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 2. september 1977 i Fredericia Gift 3 børn

A

Morten Skovlund (S) har siden 2018 været byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er medlem af Natur- & Miljøudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

Morten Skovlund er uddannet lærer, sidenhen uddannelses- og karrierevejleder, og han arbejder i dag i Vejle Kommune som ungdomsuddannelsesvejleder. Han bor til daglig i Slede med sin kone.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 759 Socialdemokratiet in total 18456
KV 2013 Personlige stemmer 205 Socialdemokratiet in total 16387

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Mit navn er Morten Skovlund og jeg bor i Skibet sammen med min kone, Anita, og vores børn - Mathilde, Astrid og Magnus.

For mig er det at tage del i og udvikle det nære og lokale vigtigt. Det har jeg gjort i Skibet, i forældrebestyrelsen i Børnehuset, som medstifter og formand for Lokalrådet.

Politik kan nemt blive for meget, men det kan og må det mellem os mennesker aldrig blive. Mit mål er, at gøre en god kommune endnu bedre. Ikke for de få, men for os alle!

Mærkesager:
Vejle Kommune Ungdommens Hovedstad - Alle Unge tæller

Mere indflydelse til lokalsamfundene i hele kommunen

Mere fokus på mennesker - mindre kassetænkning

En folkeskole for fremtiden

Flere ungdoms- og almennyttige boliger i og uden for Vejle by - også til unge med særlige behov

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores skoler har lidt under mange års spareiver og udhulning efter Folkeskolereformen. Jeg mener dog ikke, at det er en nødvendighed, at en investering i vores fælles folkeskole for fremtiden, er ens betydende med, at det skal gå ud over andre områder. Og kloge investeringer, i det der skal være vores fremtid, kan blive billige i længden.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler i den grad lejeboliger - både billige og attraktivt beliggende.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

rundstammen i vores fælles velfærd skal forblive på kommunale hænder. Der har været alt for mange skrækeksempler på, at private aktører har vundet udbud, fordi de var billigst! Efterfølgende er de gået konkurs, fordi de ikke har kunne leve op til kravene. Det har efterladt sårbare borgere, som tabere, i et forsøg på et “effektivisere” omsorgsopgaver. Det er ikke rimeligt, overfor de borgere der kommer i klemme!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan soletrafikmæssigt investerer os ud af de massive trafikudfordringer vi kæmper med, og helt sikkert kommer til at kæmpe med i fremtidens Vejle Kommune. Derfor må vi lave investeringer i de akutte udfordringer, men også investerer i kloge og attraktive løsninger, der flytter flere over i den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bor i et skønt og vigtigt naturområde i Danmark, og har en særlig forpligtigelse til at værne og beskytte dette. Samtidig har Vejle Kommune flere gange tidligere gået forrest i det arbejde - så det er bare at komme i gang. Men jeg mener også, at vi skal skabe kloge, fornuftige og brugbare løsninger, der ikke er til al for meget gene i dagligdagen. En måde at opnå dette, kunne være langt mere, og tidligere, praktisk inddragelse af borgerne i vores kommune.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune har vi et bredt udvalg af tilbud inden for det kulturelle. Hvis der skal afsættes flere midler, mener jeg, at det skal være til områder inden for kunst og kultur, der har grader af mere eksperimenterende og eks. niche idrætten.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbyggelse, forbyggelse og atter forbyggelse. Men igen - spørgmålet er, om vi i virkeligheden skal bruge flere penge, hvis blot vi brugte dem vi bruger i de tidlige indsatser, og mere målrettet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I udgangspunktet kan andre mennesker ikke ses som et problem. Alle mennesker har ressourcer, som kan og skal bruges. Ved at anse andre for at være et problem, ja så er det svært at opstille positive forventninger til dem. Men det er klart, at antallet af flygtninge i de enkelte lokalsamfund har en betydning. Men min oplevelse er faktisk, at netop i vores kommune, er der gode erfaringer og vilje til, at tage nye borgere ind i fællesskabet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har desværre set rigtig mange eksempler på, at private aktører har vundet udbud, fordi de var billigere. Det har efterfølgende ikke højnet serviceniveauet - og flere af de private er gået konkurs, hvorefter det kommunale beredskab har måtte rydde op - hvilket har påført de ramte kommuner ekstraudgifter. Så nej, det er jeg slet ikke overbevist om.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen mener jeg ikke, at man kan sætte tingene sådan op. En investering i god, hurtig og målrettet genoptræning, rette hjælpemidler og støtte efter eks. indlæggelse, vil helt sikkert kunne spare midler andre steder i stystemet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I nogle områder af vores kommune, er jeg overbevist om, at der er for mange elever i enkelte klasser, mens der i andre, godt kan være mange, men hvor der stadig er masser af læring og udviklingspotentiale hos den enkelte. Men jeg synes vi som kommune skal tage en overordnet diskussion om området, og hvis resultatet viser et behov, så skal der afsættes midler.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej - Det er det ikke. Reglerne er så stramme. Ofte er de borgere der i dag er ramt af ledighed i længere tid, også ramt af andre udfordringer end kun ledighed. Vi skal stille krav til vores ledige, men det skal også være krav, som den enkelte faktisk er i stand til at leve op til op til.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune har i forvegen en af landets laveste kommuneskatter. Derfor er det ikke en farbar vej, selvom vi i disse år måske har lidt ekstra på kistebunden, som jeg i øvrigt mener skal gå til kernevelfærd. Men bruger vi disse penge på at sænke kommuneskatten, bliver det næsten umuligt at sætte den op igen, når behovet opstår - og det vil det fremadrettet, hvis vi fortsat vil have en kommune for alle borgerne heri.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om, at vi skal investere mere i de mere bynære lokalsamfund og landsbyerne, hvis vi vil forsætte styrkelsen af sammenhængskraften i vores geografisk store kommune.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbyggelse, forbyggelse og atter forbyggelse. Det der er aller mest ressourcerkrævende - økonomisk og mandskabsmæssigt i vores kommune, er akuttiltag når tingene er gået galt.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle Kommune har vi naturområder der er så unikke, at de skal gå forud for alt. Naturen er et fælles gode, som vi skal værne om, frem for en hurtig og kortvarig indtjeningskilde.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener faktisk vi i Vejle Kommune er rigtig godt med på dette område. Det er nok mere et spørgsmål om hvorvidt pengene skal fordeles anderledes, så man også fremmer mere eksperimentel og nice kultur

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbyggelse, forbyggelse og atter forbyggelse. Men igen - spørgmålet er, om vi i virkeligheden skal bruge flere penge, hvis blot vi brugte dem vi bruger i de tidlige indsatser, og mere målrettet.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi vil have et samfund i balance, er det vigtigt, at flygtninge der kommer til vores kommune, som følge af krig og forfølgelse, får et tilhørsforhold i de områder af kommunen, hvor de lander. Dog mener jeg, at vi langt hen ad vejen har både viden og ressourcer i kommunen til at varetage denne opgave. Det handler nok mere om at flytte fokus og måske nogle midler, så de kommer til mere ud til lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder i vores velfærdssamfund, som aldrig må udsættes for et spørgsmål om formue. Vi skal som kommune have det samme høje og dækkende serviceniveau inden for ældrepleje, så ingen har brug for eks. at skulle købe mere for at få det nødvendige.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at investerer i disse områder - forbyggelse er den billigste løsning. Gør vi det ikke, vil udgifterne andre steder i sundhedsområdet helt sikkert forsætte med at stige, og bruge flere ressourcer i fremtiden.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi som kommune er nødt til at kigge på, om normeringerne i vores dagsinstitutioner er tilfredstillende, hvis målet er, at styrke børns udvikling via en tæt og fagligt udfordrende voksenkontakt. Særligt i børnehaveområdet er normeringerne ikke tilfredstillende - ofte 8-9 børn pr. voksen. Dette burde nok snarre være 6 børn pr. voksen. I vuggestuerne i Vejle Kommune, er der ca. 3 børn pr. voksen. Men vi kan ikke bare erstatte fagligt uddannet personale med eks. praktikanter.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Vejle taler vi rigtig meget om vækst! Ikke alt vækst er god vækst. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi som kommune også tog hensyn til de mange gode virksomheder der allerede ligger i kommunen, og som gennem kriseårene trak et stort læs. Det kunne vi gøre ved at sige, at vækst indefra, er mindst lige så meget værd som vækst der kommer udefra.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Natur- & Miljøudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem Bevillingsnævnet, Vejle

Uddannelse

2010 - 2013

Diplomuddannelse

2000 - 2005

Professionsbachelor Lærer, Århus Dag- og aftenseminarium

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ungdomsuddannelsesvejleder UU Vejle
A

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Natur- & Miljøudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2014 - nu

Medlem Bevillingsnævnet, Vejle

Uddannelse

2010 - 2013

Diplomuddannelse

2000 - 2005

Professionsbachelor Lærer, Århus Dag- og aftenseminarium

Erhvervserfaring

2010 - nu

Ungdomsuddannelsesvejleder UU Vejle

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik