PERSONPROFIL

Nicolai Emil Johansen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 31. maj 1995 i København Single

C

Nicolai Emil Johansen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Odense kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Nicolai Emil Johansen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Nicolai Emil Johansen (K) er forhenværende formand for Konservativ Ungdom (KU) i Lyngby-Taarbæk. I dag er han menigt bestyrelsesmedlem i KU Odense. I samme by læser han medicin på Syddansk Universitet. Udover at studere arbejder han som lagermedarbejder hos COOP. I sin fritid er han spejder, medlem af marinehjemmeværnet og golfspiller.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 31 Det Konservative Folkeparti in total 9630

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Kære vælger
Mit navn er Nicolai, jeg er 22 år gammel og Medicinstuderende på Syddansk Universitet. Jeg stiller op til byrådet i Odense og regionsrådet i Region Syddanmark. I det danske velfærdssystem mener jeg at en af de vigtigste elementer er det offentlige sundhedsvæsen, derfor er det vigtigt at vi har nogen hospitaler der er tidssvarende og som kan behandler patienterne hurtigt og effektivt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe man tager ved lære af andre letbaner rundt om i verden når den skal planlægges, vil det medføre vækst og udvikling i Odense.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis private virksomheder kan løfte opgaven bedre og billigere end kommunen bør vi ikke tøve med at lade dem tage over.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odenseanerne betaler i forvejen rigeligt i skat, vi bør gå den anden vej og lade flere penge blive i borgernes lommer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have trafikal udviking til gavn for både privatbillismen og den offentlige transport.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en rigtig god idé at indbyggerne i kommunen sorterer deres affald sådan at muligheden for genanvendelse øges.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er en vigtig opgave, men der er for mig at se ikke grund til at bruge flere penge end vi gør i dag.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaven er vigtig, men det må også være muligt at finde penge til financiering af kunst og kultur fra private aktører.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror tiden er inde til at vi i højere grad prioriterer dem der betaler gildet - dermed ikke sagt at vi skal glemme de socialt udsatte, det skal vi ingenlunde - men de ganske alminelige danskere skal opleve at vi tænker på dem også.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser hverken flygtningene som et problem eller en ressource, det er nogen mennesker der har brug for vores hjælp og beskyttelse indtil de kan vende hjem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence skaber lavere priser og bedre produkter - dette vil med al sandsynlighed også gælde for ældreplejen.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investering i genoptræning af borgere medfører en fremtidig besparelse i forhold til deres nedsatte behov for pleje.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt for de enkelte skoler at have klasser af den størrelse der giver de bedste resultater for dem.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er generelt i danmark for let at forblive arbejdsløs. Incitamentet til at tage arbejde bør øges, samtidig skal vi dog ikke tvinge folk der ikke kan arbejde til at tage et.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at borgerne kan forvalte deres egne penge bedre end kommunen kan.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere alle Odenses dejlige områder højt.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opgaven er uden tvivl vigtig, men jeg ser ikke et behov for at bruge flere ressourcer på området end vi gør i dag.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være godt at køre på cykel i Odense, men det skal ikke blive dårligt at køre i bus eller egen bil - hele trafikområdet skal have et generelt løft.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance mellem udvikling og naturbeskyttelse, begge dele er vigtige men vi må søge at opnå resultater på begge områder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ser jeg ikke som en kommunal opgave, men kommunen skal naturligvis stå til rådighed overfor mennesker der ønsker at afholde sådanne begivenheder.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal bruge flere ressourcer på de boligområder hvor gennemsnitsborgeren bor så de også føler at de får noget for deres skattepenge.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal være i Danmark så længe situationen i deres hjemland ikke tillader at de vender tilbage, men når det en dag ændrer sig er det ikke længere vores opgave at huse dem, derfor er jeg bange for at en øget integration i lokalsamfundene vil komplicere situationen i forhold til hjemrejse unødigt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der kan selv skal selv, desværre er det ikke nemt at sætte en grænse for hvornår man kan få af det offentlige og hvornår man ikke kan.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mulighed for at få den fornødne hjælp, men jeg vil ikke prioritere psykiske over somatiske sygdomme.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være det antal der er nødvendigt, uanset om det så er højere eller lavere.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Etableringen af private virksomheder i Odense er afgørende for at vi kan få den vækst vi ønsker

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal ikke straffes for at bo i deres eget hus, grundskylden er med til at tvinge pensionister væk fra det hus hvor de har boet hele deres liv, og det skal vi sætte en stopper for.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 310 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

Kære vælger
Mit navn er Nicolai, jeg er 22 år gammel og Medicinstuderende på Syddansk Universitet. Jeg stiller op til byrådet i Odense og regionsrådet i Region Syddanmark. I det danske velfærdssystem mener jeg at en af de vigtigste elementer er det offentlige sundhedsvæsen, derfor er det vigtigt at vi har nogen hospitaler der er tidssvarende og som kan behandler patienterne hurtigt og effektivt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at antallet af arbejdsopgaver går ud over kvaliteten på hospitalerne, at kvaliteten er for lav er sandsynligvis mere en konsekvens af underbemanding.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi sikrer at borgerne har den bedst mulige præhospitale behandling tilgængelig, hvis dette sikres ved udlicitering af ambulancekørslen bør vi gøre det.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forkert at misbruge sin stilling - men inden vi forfølger en erstatningssag, skal vi være opmærksomme på det mest sandsynlige økonomiske udfald - Sagen må ikke ende med at koste borgerne flere penge!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være brugerbetaling for at modtage behandling, vi betaler i forvejen for fri adgang til sundhedsvæsenet over skatten.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besøg hos den praktiserende læge såvel som anden adgang til sundhedsvæsenet har borgerne allerede betalt over skatten!

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at alle danskere har læger til rådighed, derfor skal vi også sikre at dem i yderområderne har tilgængelig lægehjælp. Dog er større gage ikke nødvendigvis hvad der skal til, det kan være andre løsninger der skal ses på.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske på nogen områder, det vigtigste er at vi bruger vores penge smart og får så meget som muligt for hver en krone.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi må ikke glemme den gavnlige effekt af at kunne blive behandlet tæt på hjemmet. Lokale sygehuse er gode til langt de fleste patienter medens de højt specialiserede hospitaler er nødvendige i behandlingen af komplekse sygdomme.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering skal ske hvis det private erhvervsliv kan yde den samme eller bedre service end det offentlige til billigere penge sådan at vi kan frigøre midler til andre opgaver.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Akutberedskabet er en vigtig del af sundhedsvæsenet, og det er vigtigt at der ikke er for stor forskel i responstiden på en ambulance afhængigt af hvor man bor.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have reduceret antallet af forurenede grunde og de ansvarlige for forureningen bør såvidt muligt betale for rensningen af dem.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsenet kommer i første række, men vi skal ikke forsømme pligten til at drive den offentlige transport.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør gøre hvad vi kan for at man kan få den uddannelse man ønsker i det område hvor man bor, sådan at man ikke er tvunget til at bruge timevis på transport hver dag.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionerne er i den nuværende konstruktion overflødige og deres ansvarsområder vil nemt kunne, og bør, overdrages til staten.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal prioritere alle opgaver, og alle sundhedsfaglige områder bør styrkes.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan dårligt findes flere penge i sundhedsvæsenet, der er tværtimod brug for flere midler til at styrke kvaliteten.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger som eks. sundhedstjek er sjældent en god idé da det fører til unødige bekymringer hos borgerne og spilder sundhedspersonalets tid, helt uden grund.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et problem med ventetider i det offentlige sundhedsvæsen - og det skal løses! Private sundhedsforsikringer må aldrig blive en nødvendighed for hurtig og effektiv behandling af høj kvalitet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør have stort fokus på at skabe vækst de næste fire år, men der skal satstes på vækst over hele regionen, ikke kun i de store byer.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstofudvinding kan være meget fint, men det er vigtigt at vi passer på naturen og miljøet i vores region!

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har som region en forpligtelse til at drive buslinjer så alle mennesker har adgang til resten af regionen - også selvom det betyder at busser kører med få passagerer.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De enkelte uddannelsesinstitutioner bør i højere grad have mulighed for selvbestemmelse sådan at uddannelserne kan målrettes den hverdag skolerne drives i.

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Konservativ Ungdom Odense
Spejderleder Danske Baptisters Spejderkorps
Tidligere formand Konservativ Ungdom Lyngby-Taarbæk

Uddannelse

Studerende Medicin, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Lagermedarbejder COOP Danmark
C

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Konservativ Ungdom Odense
Spejderleder Danske Baptisters Spejderkorps
Tidligere formand Konservativ Ungdom Lyngby-Taarbæk

Uddannelse

Studerende Medicin, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Lagermedarbejder COOP Danmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik