PERSONPROFIL

Niels Flemming Hansen

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Sydjyllands Storkreds

Gift 2 børn Bor i Vejle Kommune

C

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Beskæftigelse
  • Bureaukrati
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Mit Navn er Niels Flemming Hansen. Jeg er født og opvokset i Syddanmark, i en politisk aktiv Familie. Jeg er gift med Annemette og har to dejlige drenge på henholdsvis 14 og 16 år. Til daglig er jeg selvstændig detailhandler, og meget aktiv i samfundspolitiske forhold, som f.eks. Vejle mod Hudcanser, og bekæmpelsen af højspændingsmaster i Vestjylland.
Du bør stemme på mig hvis du kan nikke til et eller flere af disse udsagn:
Der er for få selvstændige erhvervsdrivende i folketinget.
Indvandre skal kunne forsørge sig selv.
virksomhederne skal have hurtigere tilgang til udenlandsk arbejdskraft.
Vi skal have en bedre infrastruktur.
Vi skal have et grundigt serviceeftersyn af folkeskolereformen.
Stop Københavneriet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man betaler så meget i skat som vi gør her i landet, så skal det være gratis. dog syntes jeg at det ville være rimeligt at sætte bruger betaling på, hvis man nu feks havde lyst til at gå til lægen om lørdagen eller søndagen, såfremt de holder åbent.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi har et velfærds og et sundheds system, som bør og skal sætte mennesket i centrum, så hvis et menneske overholder de regler der er forbundet med at få medicin, og få Medicinen til at virke optimalt, det kan feks. være ingen alcohol eller Tobak. hvis patienten opfylder sine forpligtelser, så skal vi som stat også overholde vores forpligtelser, så ja.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

mon ikke mange af de børn der er inkluderet i dag, ville være bedre tjent med at gå på en skole, hvor deres behov, blev tilgodeset i højere grad, og mon ikke flugten til privatskolerne ville blive mindre

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

vi skal have en folkeskole, hvor der er plads til at de unge mennesker har tid til at passe et arbejde, efter skole, det har aldrig skadet nogle. ikke bare er skole dagene blevet for lange, men med det antal elever der er i klasserne, er skoledagen også blevet alt for kaotisk for de unge mennesker i den almindelige folkeskole, generelt, så er der steder hvor hverdagen er en helt anden.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folkeskolen skal have det store service eftersyn, efter reformen, er det, i min optik, blevet en væsentligt ringere folkeskole vi tilbyder.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

dog skal vi have kigget på om ikke der skal differentieres, aldersmæssigt, alt efter hvad man har arbejdet med, igennem livet, sagt på en anden måde, hvor nedslidt er man. man skulle jo gerne kunne gå igennem den sidste del af livet, uden at man er belastet af smerter og lignende.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de ældre mennesker, har knoklet gennem et helt liv, de skal ikke belastes yderligere, tværtimod, skal vi stå klar med massere af varme hænder, når der er behov for det.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kunne nemt, være markant lavere, bare skatten var tilsvarende lav

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de velfungerende børne familier betaler skat, og dermed skal de have det der tilkommer dem. men jeg synted det ville være super hvis det kunne lade sig gøre at sige Nej tak, til børnechecken

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg er enig i at vi skal forsøge at resocialisere de lømler og vandaler, der terrorisere vores Danmark, men de skal have en straf som kan mærkes.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den grænsekontrol der er i dag, er vel egentlig bare en grovsortering af mørkhårede mennesker, men det er fint den er der, indtil vi har 100% styr på EU´s ydre grænser.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

de forskellige forbehold vi har, har nok gjort at vi ikke længere har den magt, vi havde.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener man skulle have nøjes med at renovere det hegn der var i forvejen. der er stadig mange steder, vildsvinene kan komme over, men omvendt hvert eneste svin med svinepest, der ikke kommer over er jo en gevinst ift. I dag

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er selv meget inde i debatten, omkring dette problem, og jeg fatter ikke hvad, der foregår i de politikere der har siddet med i den beslutning. det er en skændsel at behandle vestjyderne på den måde. havde de højspændingskabler skulle læbe fra København til Helsingør, så havde de været gravet ned for længst.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jeg er meget tilhænger af differentieret moms på fødevarer, generelt, da det jo er den bedste skattelettelse vi kan give forbrugerne, da det jo tilgodeser alle borgere i Danmark, jeg er opmærksom på at slik og sodavand med sukker i, ikke falder under den kategori. Der er jo ikke noget galt med at købe varer syd for grænsen, der er noget galt med det system, som gør at det kan betale sig.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

bestyrelsesmedlem det lokale uddannelses udvalg

Uddannelse

1994 - 1996

Erhvervsuddannelse Kolding Købmandsskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Sales Manager Wine-direct.dk

2010 - nu

Owner Holst sko A/S

2007 - 2008

Markedschef Politiken

2000 - 2007

Salgschef De Gule Sider A/S

1999 - 2000

Export Manager House of Hansen

1997 - 1999

Butikschef Hallgren sko
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

2018 - nu

bestyrelsesmedlem det lokale uddannelses udvalg

Uddannelse

1994 - 1996

Erhvervsuddannelse Kolding Købmandsskole

Erhvervserfaring

2010 - nu

Sales Manager Wine-direct.dk

2010 - nu

Owner Holst sko A/S

2007 - 2008

Markedschef Politiken

2000 - 2007

Salgschef De Gule Sider A/S

1999 - 2000

Export Manager House of Hansen

1997 - 1999

Butikschef Hallgren sko

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik