PERSONPROFIL

Nils Sjøberg

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 4. august 1960 Gift 2 børn Bor i Kolding Kommune

B

Nils Sjøberg er spidskandidat for Radikale Venstre (R) i Region Syddanmark ved det kommende regionsrådsvalg.

Efterårets valg bliver første gang, at han opstiller til regionsrådet. Han har tidligere været opstillet til folketinget for Radikale Venstre i Østjyllands Storkreds, senest ved valget i 2015.

Nils Sjøberg er mangeårigt medlem af den radikale hovedbestyrelse. I 2008 tog han initiativ til og var redaktør af debatbogen Tilbage Til Rødderne om Radikale Venstres værdier med 24 bidrag fra radikale græsrødder.

Nils Sjøberg er desuden medforfatter til bogen Integration og Demokrati, som sætter fokus på integrationsdebatten i Danmark. Bogen er udgivet af Systime i 2015, som undervisningsbog til gymnasier og seminarier.

Nils Sjøberg er oprindeligt uddannet bachelor i teologi og bifag i religionshistorie ved Københavns Universitet. Han er desuden uddannet folkeskolelærer og journalist samt cand.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Nils Sjøberg er redaktør på Magasinet Sundhed. Han er desuden ekstern lektor ved Syddansk Universitet i Odense.

Han har tidligere bl.a. arbejdet med egen medievirksomhed, som underviser ved Mediehøjskolen samt som lektor i pædagogik ved pædagog- og læreruddannelserne i Haderslev, Aabenraa og Kolding.
Nils Sjøberg har desuden været gæsteunderviser og censor ved seminarierne i Esbjerg, Odense og Jelling.

Privat er Nils Sjøberg bosat i Kolding. Han er gift og far til to.

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Nils Sjøberg (Radikale Venstre) er en lokal politiker i Sydjylland, der er aktiv i lokal udvikling bl.a. ift. AlsFynBroen. Han er også aktiv til at inddrage borgere i debat for at lytte til dem og afholde tværpolitiske møder. Nils Sjøberg er loyal og har således bl.a. været medlem af Radikale Venstre i knap 40 år. Han har skrevet bøgerne "Tilbage Til Rødderne - om Radikale Venstres værdier" og "Integration og Demokrati". Nils Sjøberg er uddannet bachelor i teologi og bifag i religionshistorie ved Københavns Universitet. Han er desuden uddannet folkeskolelærer og journalist samt cand.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet.
Han er redaktør på Magasinet Sundhed, som oplyser borgere om forebyggelse, sygdom og sund livsstil. Nils Sjøberg har en stor forståelse af sundheds- og uddannelsessystemet. Han er ekstern lektor ved Syddansk Universitet i Odense, har været underviser ved Mediehøjskolen og lektor i pædagogik ved pædagog- og læreruddannelserne i Haderslev, Aabenraa og Kolding.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er stor. Det offentlige sundhedsvæsen skaber tryghed til alle borgere, og det er derfor godt at deles om ydelserne i Danmark. Private virksomheder har større økonomisk afhængighed af at præstere måned for måned - de to sektorer supplerer derfor hinanden godt med tryghed/fællesskab og vækst/udvikling/investering.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdskraftens fri bevægelighed er en grundpille i EU og sikrer alle arbejdstagere retten til at finde arbejde i alle medlemslande. Arbejdskraftens fri bevægelighed bygger på et ligebehandlingsprincip, som indebærer, at der ikke må gøres forskel på arbejdstager - således er det arbejdsgiver (virksomheder), som snyder samfundet og ikke arbejdstager (medarbejdere).

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige sundhedsvæsen er vores primære sundhedsvæsen, hvor der skal være plads til alle. Privathospitaler m.m. kan ofte tilbyde en anden faglighed og behandlingstider, som kun bør supplere det offentlige sundhedsvæsen.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, tilvalgte ydelser. Der skal ikke være brugerbetaling på grundydelser.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eksperterne må tage stilling til dette ud fra deres faglighed - det er klart, at eksperterne og deres familie m.m. ikke må have aktier eller anden interesse i disse behandlinger.

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet skal kunne rumme udlændinge økonomisk, men vi er alle mennesker, der skal behandles rimeligt.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er knap 50% skilsmisser i Danmark, så intet tyder på, at de forbliver sammen. Staten skal ikke stå i vejen for borgernes kærlighed - det skal dog være helt tydeligt, at de to parter har kendt hinanden længe og har været gift gennem længere tid for at undgå familiesammenføring.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det ses, at nogle personer vælger offentlige ydelser i stedet for at bidrage til samfundet. Som udgangspunkt har mange modtager dog grund til at få støtte.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, lønninger og huspriser m.m. udvikler sig hurtigt, og nogle landsdele udvikler sig bedre end andre landsdele - det skævvrider samfundet nu og i fremtiden.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at gå på arbejde, men børnefamilier skal have råd til at skabe ordenlige forhold til børnene.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoleelever og deres forældre skal vide, hvordan udviklingen og niveauet er for at kunne gøre sig mere umage eller være stolte - skoleelever er fortsat "børn" og skal derfor ikke måles og vejes. De skal have mulighed for at udvikle sig i deres eget tempo.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børns undervisning er vigtig og skaber grundlag for fremtiden ift. deres uddannelse m.m. Børn lærer primært under gode forhold. Det betyder, at motion og leg fremmer deres indlæring. Til gengæld kan de have svært ved at tilegne sig matematik, dansk og engelsk m.m. sidst på dagen, når de er trætte.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, alle børn skal føle sig ens og lige. Børn, der har svært ved indlæring eller koncentration, kræver ofte mere tid og opmærksom fra læreren, og en opdeling kan derfor også have positiv effekt til tider - også for børnene.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skidt, at andre velfærdsområder skal nedprioriteres, men der er et stort behov for bl.a. flere SSH og SSA i ældreplejen.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sund kost fører let til et bedre helbred og færre sygehusomkostninger m.m.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt at udligne geografisk, da nogle kommuner har sværere betingelser end andre kommuner, og Danmark skal stå som et samlet land, hvor borgere ikke skal mærkes af, hvor de opvokser eller kommer fra.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skaber tryghed og har mange kompetente medarbejdere. Vækst og udvikling kan primært forventes at komme fra private virksomheder.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange steder i Danmark (primært Aarhus-egnen og København/Nordsjælland-området) har stigende huspriser og et stort forbrug. Det gælder ikke alle dele af Danmark, og der bør søges en udligning. Mange danskere har svært ved at klare sig økonomisk ift. deres leveomkostninger, så de tjener ikke nok ift. almindelige omkostninger til el, varme, vand og bil m.m.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, alle børn (og dermed også deres familier) skal have en tryg hverdag med økonomi til dagligvareindkøb m.m.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange børnefamilier har en god økonomi, men endnu flere børnefamilie har en trængt økonomi, hvor de har svært ved at få råd til almindelige dagligvareindkøb sidst på måneden. De skal understøttes til at have mere overskud - bl.a. til deres børn.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge får det mest naturlige forhold til tobak og alkohol ved at prøve det, hvis de vil prøve det, frem for, at det er forbudt. Det skal ske under trygge rammer og i en passende mængde. De skal derfor ikke kunne styre deres eget forbrug fra 16 år.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland har en anden kultur og tankegang end Danmark og en stor del af Europa. De skal ikke have særbehandling, men der skal søges et samarbejde under almindelige forhold.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bistanden skal følge behovet.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forsvarsforbeholdet er blevet en klods om benet for Danmarks udenrigs- og forsvarspolitik. Forbeholdet udelukker bl.a. Danmark fra at deltage i EU-ledede indsatser i konfliktområder. Danmark skal være et foregangsland og bidrage til demokratisk udvikling i verden. Indsatserne skal samtidig være rationelle.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle straffe skal være hårde - det er ikke i orden at lave kriminalitet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder betyder, at børn under 15 år ikke kan idømmes straf for en forbrydelse, uanset hvor grov den måtte være. Med straf forstås også betinget dom, bøde eller tiltalefrafald. Det er børn, og lavalderen vil kunne sænkes flere gange, når der ses forbrydelser - det er svært at finde den korrekte grænse, da forbrydelser skal forebygges, men børn vil få flere problemer i fremtiden, hvis de starter kriminelt.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personer, der laver noget kriminelt, vil sjældent lære noget af straf. Det handler i høj grad, om det miljø, som de er opvokset i. Der skal gøres en indsats for at gøre dem mindre udsatte for at medvirke til ny kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når infrastrukturen med opladningsstationer m.m. kan rumme flere elbiler, og el fortrinsvist bliver produceret på f.eks. vindenergi, så er det et godt miljøtiltag at gå fra diesel- og benzinbiler til elbiler. Det skal samtidig være økonomisk svarende for borgerne.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle ting kan ikke betale sig at genbruge ift. forarbejdningsproces m.m., men alle de ting, som kan genbruges bør blive brugt, så vi bliver ved med at have ressoucer nok. Danske virksomheder viser også en forståelse af ny udvikling, og samfundet kan udvikle en faglighed, som kan eksporteres til andre lande.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne er med til at skabe vækst og udvikling i Danmark, så der skal være plads til dem. Det skal altid kunne betale sig økonomisk at tage hensyn til miljøet.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er let at komme forbi den nuværende grænsekontrol. Den har dermed ingen effekt, men den tager økonomi, som kunne bruges til børnehaver, skoler og plejecentre m.m.

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På mange områder giver et samlet EU en større indflydelse i verden, og det er positivt. Til gengæld skal flere nationale forhold være uden indflydelse fra EU.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre skaber "falske" samfund, som personer kan fastholdes i gennem mange år - og hvor børn kan vokse op. Det er ikke en holdbar løsning på sigt, men migranterne bør stoppes i Afrika, hvor der skal laves sunde forhold for dem og plads til et godt liv. Der tages ikke godt imod dem i Europa, så de får intet ud af at komme til f.eks. Italien eller Grækenland.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange medarbejdere i den offentlige sektor påpeger dette problem. Det skal mest handle om arbejdstilfredshed (og lidt fokus på økonomi) ift., om der skal foretages ændringer. Tilfredse og motiverede medarbejdere skaber de bedste resultater og trives bedst.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste administrative medarbejdere har opgaver og formål - det er muligt, at en ny struktur vil være billigere eller bedre på sigt, men det vil koste mange penge at ændre systemet og tage tid for hele organisationen at tilpasse sig på ny.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke sikkert. Den offentlige sektor er ofte lettere at tilpasse end private virksomheder, så kvalitet m.m. kan lettest kontrolleres og ændres, hvis det forbliver en del af den offentlige sektor. Alle borgere har ret til tryghed.

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god idé at forebygge smittespredning, men det kan ikke lade sig gøre praktisk, og økonomien kan bruges mere rationelt.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, når det er praktisk og økonomisk muligt. Det er lettest at gøre ved nye el-net. Økonomien skal helst bruges på børn, ældre og syge.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kritisk, at butikker i Tyskland tjener penge på danskere, når de danske butikker - især lokale brugsforeninger - vil have gavn af midlerne. Mange danskere vil gerne have afgiften på bl.a. tobak øget, så det er svært at tage begge hensyn. Afgifterne skal ikke sænkes på slik, sodavand og tobak, da sundheden kommer først.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1188 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

For mig som radikal handler det om mennesker. Gode uddannelsesmuligheder til den enkelte. Et sundhedsvæsen med patienten og dennes pårørende i centrum. Et Syddanmark - hvor borgerne høres før der besluttes.

SUNDHEDSVÆSEN. Jeg vil arbejde for, at den enkelte patient får en bedre overgang mellem sygehus og hjem. For at sygehuset sørger for, at borgeren får en patientansvarlig person, som følger forløbet både på sygehuset og i hjemme i den første tid.
For at medarbejderne får et bedre arbejdsklima, hvor der gives mere tid til kontakt med patienten og til efteruddannelse.

PSYKIATRI. Jeg vil arbejde for at sidestille psykisk sygdom med fysisk sygdom. Jeg vil samarbejde med kommunerne for at forebygge og udrede psykisk sygdom så tidligt som muligt. Det vil jeg bl.a. gøre ved at sikre gratis psykologhjælp til unge under 25 år.

UDDANNELSE. Jeg vil arbejde for uddannelse til alle, for et alsidigt tilbud af uddannelser - og for bedre transportmuligheder for de unge til ungdomsuddannelserne. Flere praktikpladser i hele regionen.

MILJØ. Jeg vil arbejde for at sikre vores drikkevand - og for oprydning på giftgrunde.

UDVIKLING. Jeg vil bl.a. have fokus på at skabe højteknologisk forskning og arbejdspladser i hele regionen.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedspersonalet bliver bedt om at bruge deres ressourcer på fx at registrere de samme oplysninger flere gange. Det tager tid, og deres faglighed bliver ikke brugt optimalt.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal skabes ro om ambulancekørslen. Derfor skal akutberedskabet ikke i udbud før i 2023, hvor loven kræver det. På det tidspunkt skal Region Syddanmark selv byde på opgaven på lige fod med alle andre udbydere, hvis opgaven fortsat håndteres tilfredsstillende.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set objektivt burde man se at komme videre og lade være med at spilde mere tid på den sag. Sagen er dog principiel. Jeg mener ikke, at det skal være muligt for en politikker at udøve magtmisbrug ustraffet. Derfor skal sagen mod Carl Holst gennemføres.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker alle uanset uddannelse, bopæl eller etnisitet får det samme tilbud i sundhedsvæsenet. Det må ikke afhænge af evt. brugerbetaling. Når først folk har betalt skat, så har de også betalt for ydelserne.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang til læge for alle. Jeg er stor tilhænger og vil værne om det sundhedssystem, som vores forfædre har skabt med fri adgang til praktiserende læge.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at give lægerne mulighed for delepraksis, så de kan være flere om at dele en praksis. I Nordjylland har man gode erfaringer med, at en læge kan arbejde 50 pct. i en praksis og 50 pct. med forskning på universitetet. Jeg er også åben overfor andre muligheder.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privathospitaler har ofte mere fokus på økonomien end det offentlige. Det vil derfor let blive dyrere. De økonomiske ressourcer kan man bruge til at opkvalificere medarbejdere i det offentlige sundhedssystem

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for topkvalificerede og specialiserede sygehuse, hvor patienterne får den optimale behandling. Samtidig ønsker jeg, at vi bruger nogle af de hidtidige mindre sygehuse som udskrivningssygehuse, hvor patienter der er udskrevet - men som ikke kan klare sig hjemme - får lejlighed til at blive genoptrænet.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at opgaverne bliver løst godt og effektivt i regionen.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være plads til både akutberedskab i yderområderne og forbedre det generelle serviceniveau.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har allerede nu vist sig, at flere vandværker og boringer er blevet lukket i Region Syddanmark, fordi man ikke har renset jorden. Jeg ønsker fx Cheminova giftgrund i Kærgård Plantage renset.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal fremmes. Det gælder både busser og andre transport former fx. deletaxa. Regionen skal arbejde for at bustider og togtider passer bedre sammen. Regionen skal også lytte til borgerne, når der skal planlægges busruter. Jeg er tilhænger af at sammenlægge Fynbus og Sydbus. Det ventes at give en besparelse på 7 mio., som jeg ønsker brugt til kollektiv trafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ungdomsuddannelserne er med til at stabilisere og skabe udvikling i de tyndt befolkede områder. De kan på sigt skabe flere virksomheder og udvikling i de tyndt befolkede områder. Jeg synes ikke, at den unge skal have mere end 45 min. med offentlig transport fra sin bopæl til den nærmeste uddannelsesinstitution.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen er så tæt på borgeren som muligt samtidig med, at den får flere kommuner til at samarbejde om opgaver, som den enkelte kommune ikke selv kan klare. Dette gælder fx hospitaler, offentlig transport mellem flere kommuner, ambulancetjeneste, psykiatri, specialinstitutioner og ungdomsuddannelser.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykisk og fysisk sygdom skal sidestilles. Dette kræver flere ressourcer - flere medarbejdere - til psykiatrien. Det er vigtigt, at der sker et fortsat fald i ventetiderne på behandling, så den psykisk syge kan få hjælp hurtigst muligt. Dette både af hensyn til sig selv og de pårørende.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2-pct. besparelsen er netop sat ud af drift i 2018. Det er godt. Personalet i sundhedsvæsenet er presset til det ekstreme. Der er brug for flere ressourcer til sundhedsvæsenet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en fordel, at en evt. sygdom konstateres så tidligt som muligt. Det er både af hensyn til den enkelte borger og af hensyn til økonomien, da tidligt opdagede sygdomme oftest vil være billigere at helbrede.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen tvivl om, at sundhedsforsikringer principielt set kan være med til at nedsætte ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. Det kræver dog, at bemandingen i det offentlige ikke bliver reduceret, fordi nogle borgerne vælger det private. Samtidig opfattet jeg ikke private sundhedsforsikringer som et gode, da alle efter min mening skal have lige adgang til sundhedsvæsenet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg opfatter Region Syddanmark som en landsdel med mange muligheder. Derfor skal regionens vækststrategi omfatte hele Syddanmark. Der er vækstpotentialer for fx turisme ved Vadehavet. For virksomheder der har brug for logistik i fx Trekantområdet. For et Dansk-Tysk samarbejde i grænsekommunerne. For forskning i Odense og de øvrige studiebyer osv.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Råstofudvindingerne laver generelt indgreb i naturen. Derfor skal naturen og miljøet altid komme forud for råstofindvendinger.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker den kollektive trafik styrket med både busser, flexbusser og delebiler. Der er ingen grund til, at der kører en bus, hvis der kun er få passagerer, så kan man bruge en mindre bus - en flexbus. Dette betyder, at ordningen med flexbus skal gøres mere smidig.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere rum til ledelse på gymnasier, erhvervsskoler, SOSU-skoler og VUC-institutioner. Kontrolkrav, indberetningskrav og stram økonomistyring er med til at udhule ledelsesrummet.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Journalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Cand.pæd. Pædagogik og religion, Danmarks Pædagogiske Universitet
Bachelor Teologi og religionshistorie, Københavns Universitet
Folkeskolelærer

Erhvervserfaring

Chefredaktør Magasinet Sundhed

2015 - nu

Lektor Syddansk Universitet
Selvstændig

2010 - 2015

Udvikler Danske Fagmedier A/S
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Journalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Cand.pæd. Pædagogik og religion, Danmarks Pædagogiske Universitet
Bachelor Teologi og religionshistorie, Københavns Universitet
Folkeskolelærer

Erhvervserfaring

Chefredaktør Magasinet Sundhed

2015 - nu

Lektor Syddansk Universitet
Selvstændig

2010 - 2015

Udvikler Danske Fagmedier A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik