PERSONPROFIL

Ole Eli Christiansen

Det sorte register

Spidskandidat i Haderslev
Spidskandidat i Region Syddanmark

Født 11. september 1984 i Esbjerg Gift 5 børn

Y

Ole Eli Christiansen var i år 2017 kandidat for Det Sorte Register til kommunalvalget i Haderslev kommune og til regionsrådet i Region Syddanmark. Ole Eli Christiansen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Ole Eli Christiansen er under uddannelse som jurist. Han arbejder til daglig som direktør i sine egne virksomheder, hvor han bl.a. arbejder som fotograf, journalist og med IT. Privat er Ole Eli Christiansen bosat i Haderslev. Han er gift, og han har fem børn.

Ole Eli Christiansen er kendt som manden bag hjemmesider, hvor offentligt ansatte bliver hængt ud med navn og adresse. Han er i den forbindelse flere gange blevet dømt for injurier og bagvaskelse og beordret til at fjerne oplysningerne fra hjemmesiderne, senest tre gange i løbet af 2016. Ole Eli Christiansen blev i 2012 desuden dømt for bedrageri, efter at han havde købt varer for små 2 millioner kroner med falsk navn. Han blev i samme forbindelse også dømt at udgive sig for at være politibetjent flere gange.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 14 Det sorte register in total 21
KV 2013 Personlige stemmer 17 Det sorte register in total 28

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt at børnene og de ældre har det godt.

Mange børn- og unge anbringes udenfor hjemmet uden at dette er nødvendigt. Ligesom myndighederne ikke er bange for at skrive urigtige oplysninger i sagerne for deres egen Vendings skyld.

Alle borgere bør kunne rette henvendelse til kommunen uanset hvad det omhandler uden at deres henvendelse bliver brugt imod dem.

Derfor skal det også være nemmere for ældre at få hjælp når de har brug for f.eks. hjemmepleje m.v.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør arbejde på at få vindmøller men det skal hverken være i byområder eller i nærheden af bebyggelse.

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jobcenteret i Haderslev laver rigtige mange fejl i sagsbehandlingen og dette skal der straks rettes op på ved at man lukker jobcenteret helt og derved spares der også en masse penge. Idet at jobcentrene alligevel ikke sender borgere i arbejde eller laver jobaftaler med lokale virksomheder. Hvorved jobcenteret er helt unødvendigt.

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

i Haderslev Kommune betaler vi en højere skat end i nabo kommunerne. Skatten bør sættes ned og kommunen bør i den anledning sætte tæring efter næring.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere begge dele lige højt å vi tilgodeser alle.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal fortsætte som hidtil.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tages hånd om de socialt udsatte i form at støtte og vejledning og også hvor unge der er social udsat kan gå hen og være mens der er personale der kan tage hånd om de unge og vejlede dem i deres problemer så de får et bedre liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja det udgør et problem og derfor bør flygtninge sendes retur til hjemlandet hurtigst muligt og inden 10 dage.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi også bruger private virksomheder så serviceniveauet både stiger men også så den ældre kan få den hjælp som den ældre nu engang har brug for.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt indenfor sundhed bør sendes til regionen og bør ikke ligge i kommunalregi.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har indtil nu været alt for let at være arbejdsløs bla. fordi at jobcenteret ikke tager kontakt til lokale virksomheder for at få et samarbejde så arbejdsløse kan komme i job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal sættes ned og med tiden helt fjernes.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges flere penge på området men der skal kigges på hvordan vi bruger pengene bedst muligt. Derudover bør unge der laver kriminalitet tilbydes en mentor er kan støtte dem i at komme ud af kriminaliteten.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være den enkelte boligforenings ansvar og ikke kommunens ansvar at indsætte den fornødne indsats.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

flygtninge skal sendes hjem så hurtigt som overhovedet muligt og kommunen bør hjælpe udlændingestyrelsen med dette så vi undgår at flygtninge skal vente i lang til på at få et afslag. Fra en flygtning søger om asyl til der ligger en afgørelse bør der ikke gå mere end 10 dage inden der foreligger en afgørelse. Er afgørelsen afslag skal den pågældende sendes ud af landet. med hjælp fra kommune og politi.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre der har råd til selv at betale skal naturligvis selv betale for en del af hjælpen. Men dem der ikke selv kan skal tilbydes hjælpen af kommunen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke buges flere penge på området men i stedet ses på hvordan man kan gøre tingene bedre for de samme penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nød til at gøre så der kommer ere personale i daginstitutionerne. et kan gøres ved at unge kvinder der er gravide og ikke har et arbejde kan få mulighed for at blive ansat til at passe børnene og derved også udvikle sig selv ved på den måde at få mere kendskab til børnene og derved nedsætte risikoen for at kommunen skal ud i at anbringe barnet udenfor hjemmet uden at have givet den unge mor en real chance.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør opkøbe egnede bygninger og lave dem om til kontorfællesskaber og leje kontorer ud og derved får kommunen en indtjening og samtidig kan skatten sættes ned i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 111 Det Sorte Register in total 195
RV 2013 Personlige stemmer 144 Det Sorte Register in total 194

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Det er vigtigt at børnene og de ældre har det godt.

Mange børn- og unge anbringes udenfor hjemmet uden at dette er nødvendigt. Ligesom myndighederne ikke er bange for at skrive urigtige oplysninger i sagerne for deres egen Vendings skyld.

Alle borgere bør kunne rette henvendelse til kommunen uanset hvad det omhandler uden at deres henvendelse bliver brugt imod dem.

Derfor skal det også være nemmere for ældre at få hjælp når de har brug for f.eks. hjemmepleje m.v.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ansættes mere personale så den enkelte borger kan få den hjælp som borgeren har burg for imens borgeren nu er syg.

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at få et firma til det der kan løse opgaven men som også kan gøre det billigt og ordentligt.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej for det vil koste mange penge. Penge som regionen ikke har og da det er uvist om regionen kan vinde sagen.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej for vis dette indføres vil det komme til at skade de dårlige stillede i samfundet og kan derfor også handle om liv eller død.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej det skal regionen ikke. For så vil dårlige stillede familier m.v. ikke have mulighed for at komme til lægen. I Danmark har vi et meget højt skatteniveau og derfor bør det som nu også dække alt som læge, sygehuse m.v. Det Sorte Register mener også at tandlægeregninger børdækkes via. skatten.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke bruge flere penge på at få læger til yderområderne. Men skal medvirke til at det bliver alternativt for læger at flytte til yderområderne. Dette gøres ved at samarbejde med kommunerne omkring dette område.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der skal indgås aftaler med privathospitalerne og benytte disse hvor det er billigst men også hvor der er tale om at rede liv.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nye supersygehuse er en rigtig god ting men vi bør beholde de lokale sygehuse som Haderslev, Grindsted m.v. Da der findes borgere der ikke har mulighed for at komme rundt. enten fordi de ikke har råd eller fordi de ikke har bil og den offentlige transport kører som vinden blæser.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med den forudsætning at service og pris er er langt bedre end at gøre det selv.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne uden at det går ud over serviceniveauet. Alle borgere har krav på hjælp og behandling uden at der sættes spørgsmålstegn.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være den enkelte grundejers ansvar og ikke regionens.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være bedre kollektiv trafik og også oftere bla. i udkants Danmark og til de små byer.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at en uddannelse kan tages alle steder for at tilgodese alle borgere, både dem der kan tage transport til en uddannelse længere væk men også dem der ikke kan.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør bruges flere penge på psykiatrien for at få ansat meget mere personale så der er tid til den enkelte patient fremfor en masse kontorarbejde.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal efterleve de krav og love der vedtages i folketinget.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er op til den enkelte om de vil have en sundhedsforsikring. men der bør laves en bedre sundhedspakke hvor det offentlige sundhedsvæsen rustes bedre og hvor tingene går lidt hurtigere uden at det går ud over kvaliteten.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen bør satse på vækst i både store og små byer. ellers vil de må lokalsamfund til sidst ud dø.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor det ikke er nødvendigt med busser kan man indsætte telebus. så man kan ringe når man skal bruge transport. g så indsætte busserne der hvor behovet er.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej for man skal naturligvis holde sig indenfor lovens rammer.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Haderslev Kommune, Det Sorte Register

Uddannelse

Stud.jur.

Erhvervserfaring

Direktør OMJ Virksomhederne ApS
Y

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Haderslev Kommune, Det Sorte Register

Uddannelse

Stud.jur.

Erhvervserfaring

Direktør OMJ Virksomhederne ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik