PERSONPROFIL

Ole Wandahl Stenshøj

Det Konservative Folkeparti

Spidskandidat i Sønderborg
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 8. februar 1963 i Århus Gift 3 børn

C

Ole Wandahl Stenshøj var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Sønderborg kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Ole Wandahl Stenshøj blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Ole Wandahl Stenshøj (K) var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Sønderborg Kommune, hvor han var valgt for Det Konservative Folkeparti. Han var formand for erhvervsudvalget og medlem af økonomiudvalget. Han er desuden medlem af flere kommunale nævn, råd og styrelser bl.a. formand for bevillingsnævnet og næstformand i bestyrelsen for Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter.

Ole Wandahl Stenshøj har været medlem af Det Konservative Folkeparti siden 1998, og han er i dag bestyrelsesmedlem for partiets vælgerforening i Sønderborg. Han har været opstillet som byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Sønderborg Kommune flere gange. I sin tid som kommunalpolitiker har han bl.a. arbejdet med erhvervspolitik og kommunal økonomi.

Foruden sit kommunalpolitiske virke har Ole Wandahl Stenshøj arbejdet som politiassistent siden 1986, og siden 1991 har han været ansat ved Sønderborg Politi, hvor han også er tillidsmand. Han har tidligere været beskæftiget ved Forsvaret i flere år. Privat er han bosat i Sønderborg. Han er gift, og han har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 313 Det Konservative Folkeparti in total 870
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 605 Det Konservative Folkeparti in total 1695

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på Ole Wandahl Stenshøj fordi han er diplomatisk, har politisk tæft og evner at samarbejde til venstre og højre i byrådet.
Ved kommunalvalget i 2013 indgik han i en konstituering med Socialdemokraterne, Fælleslisten, Slesvigsk parti samt Enhedslisten. I forbindelse med dette fik Konservative en stor politisk indflydelse (formand for erhvervsudvalget, formand for bevillingsnævnet, i bestyrelsen i Sønderborg vækstråd, bestyrelsesmedlem i Nordals Resort, økonomiudvalgsmedlem samt medlem af fredningsnævnet) med det ene konservative mandat.
Ole vil styrke det private erhvervsliv og give dette optimale forhold, idet det er her velfærden skabes gennem vækst.
De ca. 22.000 private arbejdspladser i Sønderborg kommune sikrer at vi har råd til den velfærd de ca. 10.000 offentlige arbejdspladser yder.
Samtidig skal folkeskolen styrkes gennem den i Sønderborg kommune vedtagne helhedsplan - fysiske rammer og videreuddannelse af lærere og ikke mindst dygtige skoleledere.
Nye uddannelser skal tiltrækkes vores område og vi skal styrke Sønderborg som en af Danmarks 10 universitetsbyer og herunder er Campus Danmarks mest internationale med 50 forskellige nationaliteter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forbyde kulturarrangementer med åben ild på offentlige pladser – såsom skater-arrangementet Ring of Fire.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En trist sag fra det seneste arrangement, hvor rigtig mange faktorer spillede uheldigt sammen og arrangementet endte katastrofalt. Et rigtig godt initiativ med mange gode frivillige kræfter som jeg egentlig til enhver tid vil bakke op om, i 2018 bør der ikke være åben ild ved et sådan arrangement.

2 Kommunen skal sørge for småjobs til samtlige kontanthjælpsmodtagere, så de opfylder 225-timersreglen og ikke rammer kontanthjælpsloftet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen bør tilbagebetale penge til borgerne, hvis kassebeholdningen overstiger 300 millioner kr.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 317 Det Konservative Folkeparti in total 29885

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Vælgerne skal stemme på Ole Wandahl Stenshøj fordi han er diplomatisk, har politisk tæft og evner at samarbejde til venstre og højre i byrådet.
Ved kommunalvalget i 2013 indgik han i en konstituering med Socialdemokraterne, Fælleslisten, Slesvigsk parti samt Enhedslisten. I forbindelse med dette fik Konservative en stor politisk indflydelse (formand for erhvervsudvalget, formand for bevillingsnævnet, i bestyrelsen i Sønderborg vækstråd, bestyrelsesmedlem i Nordals Resort, økonomiudvalgsmedlem samt medlem af fredningsnævnet) med det ene konservative mandat.
Ole vil styrke det private erhvervsliv og give dette optimale forhold, idet det er her velfærden skabes gennem vækst.
De ca. 22.000 private arbejdspladser i Sønderborg kommune sikrer at vi har råd til den velfærd de ca. 10.000 offentlige arbejdspladser yder.
Samtidig skal folkeskolen styrkes gennem den i Sønderborg kommune vedtagne helhedsplan - fysiske rammer og videreuddannelse af lærere og ikke mindst dygtige skoleledere.
Nye uddannelser skal tiltrækkes vores område og vi skal styrke Sønderborg som en af Danmarks 10 universitetsbyer og herunder er Campus Danmarks mest internationale med 50 forskellige nationaliteter.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Sønderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Erhvervsudvalget Sønderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Sønderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Næstformand i bestyrelsen Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter
Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Sønderborg

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Politiskolen

Erhvervserfaring

1986 - nu

Politiassistent og tillidsmand Syd- og Sønderjyllands Politi
C

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Sønderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Erhvervsudvalget Sønderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Sønderborg Kommune, Det Konservative Folkeparti

Tillidsposter

Næstformand i bestyrelsen Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter
Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkepartis vælgerforening i Sønderborg

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Politiskolen

Erhvervserfaring

1986 - nu

Politiassistent og tillidsmand Syd- og Sønderjyllands Politi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik