PERSONPROFIL

Paw Hedegaard Amdisen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Horsens

Født 18. juli 1976 i Aarhus Gift 3 børn Bor i Horsens Kommune

F

Paw Amdisen (SF) er byrådsmedlem i Horsens Kommune. Han er næstformand for Børne- og Uddannelses­udvalget samt medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Han er folketingskandidat til valget i 2019.

Fra 2009 til 2013 sad Paw Hedegaard Amdisen valgt i Horsens, men han fik ikke genvalg ved valget i 2013. Desuden er han folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti. I den forbindelse har han været opstillet til folketingsvalgene i 2011 og 2015.

Paw Hedegaard Amdisen har en kandidatgrad i idéhistorie fra Aarhus Universitet og har siden 2011 arbejdet som lærer på Horsens VUC og HF. Privat er han gift og far til to.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

For mig er de afgørende pejlemærker udsyn og fællesskab.

Vi har brug for en politik og for politikere, der frem for at lukke Danmark om sig selv vende blikke ud i verden for at finde fælles løsninger på fælles udfordringer. Uanset om vi taler om klimaudfordringer, fattigdom, grænseoverskridende økonomisk skattespekulation eller flygtningestrømme, så er der tale om udfordringer vi ikke kan løse ved at lukke os om os selv i nationalt snæversyn.

Og når vi ser på vores eget land og den stigende ulighed og gruppen af udgrænsede mennesker, så er det helt afgørende at vi får sikret et stærkt fællesskab, hvor vi får alle med. Det handler om at skabe mere et mere mangfoldigt samfund, hvor vi i langt højere grad mødes på tværs af sociale og økonomiske skel.

Og endelig så lad os sikre et samfund med mere ro på. Ro på til at være menneske og til at være familie. Et samfund, hvor vi stopper den eksplosive vækst i angst- og stresssygdomme ved at sætte en stopper for præstations-ræset.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et stort problem med medicinpriser på nogle typer medicin, som gør det nødvendigt, at vi overvejer hvad vi skal gøre og om vi som samfund er villige til at betale en hvilken som helst pris for medicin. Det vigtigt, at vi også udfordrer medicinalindustrien og det monopol, der tit kan være på dette område.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er opstået en hysterisk stemning omkring udlændingepolitikken i Danmark, som spærre for en fornuftig udlændingepolitik, hvor man ser problemerne i øjnene og løser dem med reelle politiske løsninger i stedet for symbolpolitik om håndtryk og “maskeringsforbud”. Vi har integrationsudfordringer, men de skal løses med bedre integration og med udgangspunkt i respekt for grundlæggende demokratiske værdier som eksempelvis ligestilling.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er. Ivrige er ikke skoledagens længde, men indholdet i i skoledagen, men det er klart, at en lang dag uden kvalitet i indholdet er en dårligere ide, end en lidt kortere dag med et mere kvalitativt indhold og flere voksne omkring børnene.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idealet må være at forbedringer af velfærden ikke sker på bekostning af andre borgernære velfærdsområder.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en balancegang i mellem at opretholde en universel velfærdsmodel og gå i retning af en mere behovsorienteret velfærdsmodel, hvor jeg frygter, at opbakningen til velfærdsmodellen, solidariteten og viljen til at betale en relativ høj skat mistes, hvis ydelserne gøres behovsorienterede og differentieres.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør arbejdes på at skabe bedre rammer for børnefamilier, hvor der skabes bedre muligheder for at få familielivet til at hænge sammen. Dette betyder ikke nødvendigvis mere økonomisk støtte, men eksempelvis bedre muligheder for et fleksibelt arbejdsliv og bedre orlovsordninger.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør helt sikkert tænkes anderledes omkring dette område. Særligt vigtigt er det, at vi i Europa i regi af EU skaber fælles løsninger på udfordringen. Om modtagelsescentre i Nordafrika kunne være en del af en sådan løsning er jeg ikke sikker på, da jeg tvivler på om det i praksis kan lade sig gøre. En meget bedre løsning ville være at give målrettet hjælp til de lande, hvor migranter og flygtninge kommer fra, og sørge for at løse de problemer der skaber folkevandringer: fattigdom, krig, klima

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er efterhånden effektiviseret så meget i den offentlige administration, at der ikke er mere at hente her uden at det vil give alvorlige problemer andre steder. Det grelle eksempel er nedskæringerne i Skat.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At sikre rent drikkevand for fremtidige generationer bør være en politisk topprioritet, og derfor skal kommunerne have de nødvendige redskaber til at gøre dette. Nogle af de sprøjtemiddelrester, man finder i drikkevandet i dag stammer fra midler, der har været fuldt lovlige, men nu er forbudte, så for at sikre drikkevandet bør man på sårbare områder helt forbyde brugen af sprøjtemidler.

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt at vi også tænker i forbedringer af og udvikling af den kollektive trafik. Erfaringer fra andre strækninger er, at udvidelser af motorveje på sigt ikke betyder mindre trængsel på vejen i sig selv.

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør være en prioritet at bekæmpe dannelsen af boligområder, hvor befolkningssammensætningen er for ens hvad angår sociale forhold og etnicitet. Men det er ikke nok at fvangsflytte beboere, hvis ikke der er en mere samlet strategi for hvordan vi vil sikre mere mangfoldige boligområder. Særligt ikke når der ikke er billige lejeboliger til rådigheden i de berørte kommuner. Erfaringer fra Holland viser, at tvangsforflyttelser i sig selv ikke løser udfordringerne, men bare risikerer at flytte dem

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 656 Socialistisk Folkeparti in total 1849
KV 2013 Personlige stemmer 268 Socialistisk Folkeparti in total 1681

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Der er sket meget i Horsens Kommune de sidste årtier. Men midt i begejstringen over den gode udvikling i kommunen er det vigtigt, at vi husker at få alle med. Derfor vil jeg arbejde for:
1) Investeringer i velfærdens kerneområder, så vi får flere varme hænder til vores børn og ældre
2) At kommunen tager ansvar med forpligtende mål for bekæmpelse af ulighed og en ansvarlig indkøbs- og udbudspolitik, der bekæmper social dumping og understøtter bæredygtighed
3) En kommune med plads til alle og hvor alle kan finde et sted at bo uanset pengepungens størrelse
4) En kommune, der tænker globalt, men handler lokalt med ambitiøse mål for miljø og klima.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er fornuftigt, at kommunen kæmper for en udvidelse af E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener grundlæggende ikke, at en udvidelse af E45 på sigt løser de trafikale udfordringer i Østjylland. En udvidelse kan ikke stå alene, og en styrkelse af den kollektive trafik i regionen er mindst ligeså vigtig eller vigtigere

2 Kommunen skal holde fast i planen om at sikre fjernvarme til flest mulige husstande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udbredelsen af fjernvarme udgør det største bidrag til at nå kommunens klimamål. Så i alle dele af kommunen, hvor det giver mening at have en kollektiv varmeforsyning skal der udrulles fjernvarme.

3 Kommunens plan for Kvickly-grunden – 500 boliger, butikker, restauranter og et plejehjem – bliver en gevinst for Horsens.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sorterer allerede mere, end for blot få år siden, men vi har stadig et stort potentiale, og Horsens bør blive en foregangskommune i forhold til genanvendelse og cirkulær økonomi.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende fint, men der bør gøres en særlig indsats for at bryde uligheden i sundhed, og her kunne der måske godt afsættes flere midler.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er rimeligt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke at genoptræning skal prioriteres på bekostning af andre indsatser på sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatsen bør ikke ske på bekostning af andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende normering er særligt i dagens yderpunkter ikke forsvarlig.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er passende

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Børne- og Uddannelses­udvalget Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Børne- og Uddannelses­udvalget Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2002 - 2004

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Kandidat Idéhistorie, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Lærer Horsens VUC og HF

2009 - 2018

Forelæser Folkeuniversitetet i Århus

2009 - 2011

Højskolelærer Odder Højskole
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Børne- og Uddannelses­udvalget Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Byrådsmedlem Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Medlem, Økonomi- og Erhvervsudvalget Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for Børne- og Uddannelses­udvalget Horsens Kommune, Socialistisk Folkeparti

2002 - 2004

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Kandidat Idéhistorie, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Lærer Horsens VUC og HF

2009 - 2018

Forelæser Folkeuniversitetet i Århus

2009 - 2011

Højskolelærer Odder Højskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik