PERSONPROFIL

Peder Hummelmose

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 29. januar 1959 i Vejle Gift 3 børn

V

Peder Hummelmose (V) er byrådsmedlem i Vejle Kommune, hvor han er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt medlem af Seniorudvalget. Han har været byrådsmedlem for Venstre siden 1997, hvor han først var i Vinderup Kommune, derefter i Børkop Kommune og nu i Vejle Kommune.

Hummelmose er landbrugsuddannet fra Hammerum Landbrugsskole, og han ejer gården Bygballegaard, hvor han arbejder. Privat er Peder Hummelmose gift, og sammen har parret tre døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 562 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 755 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Trafik
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Fortsat sikker drift. Troværdighed og sikkerhed for opfølgning på borgerhenvendelser.

Infrastrukturen skal forbedres i og omkring Vejle. Mere sikker trafik specielt ved og til skolerne.

Boliger til vores ældre medborgere også i de større landsbyer, lokke boligselskaberne til at etablere forskellige typer boliger både til unge og ældre.

Bedre rammevilkår til erhvervslivet, hurtigere sagsbehandling og væk med dækningsafgiften.

Fortsat udvikling af Midtbyen samt handelslivet i vores centerbyer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2007 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Seniorudvalget Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Venstre

2001 - 2007

Byrådsmedlem Børkop Kommune, Venstre

1997 - 2001

Byrådsmedlem Vinderup Kommune, Venstre

Uddannelse

1981 - 1983

Landbrugsuddannelsen Hammerum Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1986 - nu

Selvstændig landmand Bygballegaard
V

Politiske hverv

2007 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Formand, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Seniorudvalget Vejle Kommune, Venstre

2013 - 2017

Formand, Teknisk Udvalg Vejle Kommune, Venstre

2001 - 2007

Byrådsmedlem Børkop Kommune, Venstre

1997 - 2001

Byrådsmedlem Vinderup Kommune, Venstre

Uddannelse

1981 - 1983

Landbrugsuddannelsen Hammerum Landbrugsskole

Erhvervserfaring

1986 - nu

Selvstændig landmand Bygballegaard

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik