PERSONPROFIL

Peder Hvejsel

Venstre

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 16. oktober 1950 i Aarhus Gift 5 børn

V

Peder Hvejsel var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Venstre ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Peder Hvejsel (V) var regionsrådsmedlem 2014 - 2017 for Venstre (V) i Region Syddanmark, hvor han var medlem af Innovationsudvalget, samt Præhospitaludvalget. Han har tidligere været byrådsmedlem i Fredericia Kommune i perioden 1997-2013.

Udover at være regionsrådsmedlem arbejder Peder Hvejsel som direktør for CBC IT Amba. Privat er han gift med Kirsten, og tilsammen har parret fem børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1817 Venstre in total 214646
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2152 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Politisk ledelse er vigtigt for at skabe resultater. Jeg har den lokale forankring og den politiske erfaring, der skal til for at skabe resultater med 20 års baggrund som kommunalpolitiker i Børkop og Fredericia samt 4 år som Regionsmedlem i Region Syddanmark. Herudover har jeg 42 års erfaring som erhvervsleder. Jeg er værdipolitiker, der kæmper for det jeg tror på og jeg forsøger altid at træffe langsigtede beslutninger.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering forudsætter at der er flere alternative udbydere, så der er fri konkurrence. Så længe det ikke er tilfældet, går jeg ind for, at Regionen står for driften.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2013

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem Firtal

Uddannelse

1975 - 1977

HD Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

1996 - nu

Direktør CBC IT Amba
V

Politiske hverv

2013 - 2017

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1997 - 2013

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Venstre

Tillidsposter

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem Firtal

Uddannelse

1975 - 1977

HD Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

1996 - nu

Direktør CBC IT Amba

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik