PERSONPROFIL

Peter Egebæk

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 4. november 1959 i Sønderborg I et forhold 4 børn

V

Peter Egebæk var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Peter Egebæk blev ikke valgt ind.

Peter Egebæk er uddannet civiløkonom fra Syddansk Universitet. Han arbejder til daglig som centerleder for Jels Motel & Sportscenter, og han har tidligere bl.a. arbejdet som restauratør og i flere lederstillinger i handelsbranchen. Peter Egebæk har desuden erfaring med frivilligt arbejde bl.a. som leder i KFUM-spejderne og frivillig leder i en jagthundesportsforening. Privat er Peter Egebæk i et forhold, og han er far til fire børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 164 Venstre in total 18285

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Tryghed - Trivsel - Udvikling
Tryg opvækst: de bedste daginstitutioner og skoler i nærområderne - og sikre skoleveje
Styrket foreningsliv: De frivillige idrætsforeninger - og de mange frivillige kulturelle og sociale organisationer er med til at skabe det gode live i Vejle for børn, unge, voksne og ældre - og er med til at gøre Vejle til et attraktivt sted at bo. Derfor skal de have de bedste vilkår og rammer for at udføre deres arbejde.
Levedygtige lokalområder: Der skal gøres en aktiv indsats for at bevare og udvikle levedygtige lokalområder i Vejle kommune. Det starter med en aktiv indsats for at fastholde arbejdspladser lokalt, så vi dermed sikrer grundlaget for lokalområdets daginstitutioner og skoler, og ikke mindst det lokale handelsliv. Infrastrukturen skal tilgodese erhvervslivets behov, og for de unge skal der være let adgang med kollektiv trafik til centerbyerne og til ungdomsuddannelserne i Vejle

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Princippielt skal også private have lov til at levere hjemmehjælp! Det er naturligvis en forudsætning af at den private aktør levere op til de høje krav kommunen måtte stille til service niveauet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hensigten med konkurrenceudsættelse er netop at få en bedre "service" - eller i det mindste den samme service til en bedre pris.produkt til en.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigst er dog at vi laver den bedste folkeskole - og det er ikke nødvendigvis ensbetydende laveste klassekvotient

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

HA Civiløkonom, Syddansk Universitet Sønderborg

Erhvervserfaring

Centerleder Jels Motel & Sportscenter
V

Uddannelse

HA Civiløkonom, Syddansk Universitet Sønderborg

Erhvervserfaring

Centerleder Jels Motel & Sportscenter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik