PERSONPROFIL

Peter Justesen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 4. april 1964 i Gislum, Nordjylland Gift 1 barn

A

Peter Justesen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Peter Justesen blev ikke valgt ind.

Peter Justesen er uddannet betjent fra Politiskolen. Han har arbejdet som politibetjent i 29 år, heraf 20 år i patruljetjenesten og 11 år som hundefører. I de seneste seks år har han arbejdet med forebyggelse på børn- og ungeområdet i SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning og Politi) og SSP+ i Billund Kommune, hvor han bl.a. har arbejdet med trafiksikkerhed.

Privat er Peter Justesen gift, og han er far til én.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 48 Socialdemokratiet in total 18456

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for de børn unge og ældre som har udfordringer i livet psykiske syge handicaps eller andre udfordringer. Mere hjælp og bedre trivsel hos de børn og unge der har det måske er ramt af misbrug eller skilsmisse i hjemmet eller er udfordret i skolen. Mere livskvalitet til de ensomme ældre der ikke selv magter at komme ud af hjemmet. Hjælp til de psykiske syge der ryger ud og ind af psykriatriske afdelinger. Trivsel og tryghed i jobbet. Mere tid til at være en familie. Trivsel tryghed og tidlig i samfundet vil forbedre og fastholde vores VELFÆRDSSAMFUND.

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt at alle børn trives i skolen dermed bedre læring. I øjeblikket sidder der børn og unge i skolen der har opgivet at følge med. De får det svært senere og får måske ikke en uddannelse og ender op i misbrug eller kriminalitet.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En blanding vil være at foretrække.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være sikkerhed og tryghed for de ældre så de ved hvem der kommer og gerne er fast hjemmeplejer således de ikke har 10 forskellige på en måned.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tingene skal give mening men gerne mere kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Godt med genbrug. Det kan måske være en god forretning for kommunen da noget kan genanvendes sælges videre noget giver varme.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investere i et bedre helbred for alle. Trivsel og livskvalitet giver velfærd

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ukendt ressource men vigtig for fremtiden. Hurtigere sagsbehandling og afklaring for den enkelte. Herefter uddannelse og medinddragelse i samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som tidligere svaret der er brug for alle. Bedre og hurtige behandling giver trivsel hos den enkelte og kommer dermed hurtigere videre med livet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindre antal elever bedre trivsel bedre læring og tid til de børn der er udfordret måske på grund af problemer i hjemmet.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle føler sig som jaget vildt. Lovgivningen skal forenkles og sagsbehandlingen tilpasses den enkelte borger.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig borgere der har brug for en ekstra håndsrækning børn unge og ældre. VI VIL BEVARE OG UDVIKLE VELFÆRDSSAMFUND SÅ DER ER IKKE PLADS TIL AT SÆTTE SKATTEN NED.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at holde gang i yderområderne så de ikke bliver afviklet

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ha alle med. Der er brug for alle så vi kan bevare og udvikle vores VELFÆRDSSAMFUND Styrkelse af SSP samarbejdet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det giver mening og anlægges med omtanke og dermed øger trafiksikkerhed. PÅ MED CYKELHJELMEN

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ha alle med. Der er brug for alle så vi kan bevare og udvikle vores VELFÆRDSSAMFUND

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hurtigere afklaring af deres situation således de opleve at de er en del af samfundet føle sig accepteret. Lære sprog og derefter videre med uddannelse. For nogens vedkommende skal der måske laves en udredning af eventuelle udfordringer

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen en invistering i en udsat gruppe der kan føre til bedre trivsel hos den enkelte og på sigt et bedre liv og besparelse på udgifterne på sigt. Frem for alt et bedre liv for den enkelte borger.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtig vi investere i vores børn fra start og det gøres bedst ved at børnene hjælpes og udvikles helt fra små af. De er Danmarks vigtigste råstof. VIGTIG VIGTIG

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddanelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Politibetjent Dansk Politi
A

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Erhvervsuddanelse Politibetjent, Politiskolen

Erhvervserfaring

Politibetjent Dansk Politi

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik