PERSONPROFIL

Poul-Erik Svendsen

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 3 børn

A

Poul-Erik Svendsen (S) er medlem af regionsrådet, fhv. 1. næstformand i Region Sydanmark, hvor han er valgt for Socialdemokratiet (S). Han er formand for Sundhedsudvalget og næstformand af Forretningsudvalget.

Poul-Erik Svendsen startede sin politiske karriere som byrådsmedlem i den daværende Aarup Kommune, og i 1994 blev han valgt som amtsrådsmedlem i Fyns Amt. Han fortsatte som amtsrådsmedlem indtil strukturreformen, og siden 2005 har han været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

Poul-Erik Svendsen arbejder til daglig som skoleleder på Aarupskolen. Privat er han bosat i Aarup. Han er gift med Inge, og han er far til tre børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 18221 Socialdemokratiet in total 154901
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 34742 Socialdemokratiet in total 171645

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

1. næstformand Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2013 - nu

Formand, Sundhedsudvalget Region Syddanmark, Socialdemokratiet
Medlem, Forretningsudvalget Socialdemokratiet

1994 - 2005

Amtsrådsmedlem Fyns Amtsråd, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Regionsrådet for Syddanmark Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Forretningsudvalget Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

Skoleleder Aarupskolen
A

Politiske hverv

2005 - nu

1. næstformand Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2013 - nu

Formand, Sundhedsudvalget Region Syddanmark, Socialdemokratiet
Medlem, Forretningsudvalget Socialdemokratiet

1994 - 2005

Amtsrådsmedlem Fyns Amtsråd, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Regionsrådet for Syddanmark Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Forretningsudvalget Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Erhvervserfaring

Skoleleder Aarupskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik