PERSONPROFIL

Poul Fremmelev

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 25. maj 1957 i Odense Gift 2 børn

A

Poul Fremmelev (S) er kandidat til regionsrådet i Region Syddanmark. Han har i 34 år arbejdet i den danske folkeskole i både Vojens, Vamdrup, Lunderskov, Haderslev og Kolding kommune, hvor de seneste 22 år har været som skoleleder.
Derudover er han aktiv i Kolding KFUM Atletik & Motion. Her har han været eliteaktiv, træner, bestyrelsesmedlem, formand i 6 år og nu stævneleder og arrangør af diverse motionsløb.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2465 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

Sygehuse for os alle

Region Syddanmark skal sikre, at alle borgerne i regionen har de bedste muligheder for sundhed og behandling. Det kan vi sikre ved at samle specielle opgaver og operationer på vores nye supersygehuse. Men vi skal overlade almindelige undersøgelser og behandlinger til de lokale sygehuse. Både for at spare tid og for ikke at køre unødigt langt.

Det, der ikke er svært, skal forblive nært

Jeg havde håbet, at politikerne på Christiansborg blev enige om at afskaffe produktivitetskravet på 2 % årligt. Men det var der ikke flertal for. Det var ikke kun for min skyld, jeg håbede det, men for de mange dygtige ansatte på sygehusene. Min frygt er, at vi nu vil se, at flere går ned med stress, at der sker flere arbejdsulykker, og at flere vælger de offentlige sygehuse fra.
Godt arbejdsmiljø er afgørende for ordentlige resultater på sygehusene, og for at vi kan forebygge, at sundhedspersonalet selv ender som brugere af sundhedssystemet.

Psykiatrisk hjælp, når behovet er der

For mange psykiatriske patienter sendes hjem, uden at kommunen er klar med et forsvarligt beredskab. Konsekvensen er, at alt for mange patienter hurtigt genindlægges. Det er uetisk og for dyrt for vores sundhedsvæsen.
Vi skal satse mere på hotline psykiatrisk hjælp, hvor patienten kan ringe ind og tale med en fagperson, der straks kan give gode råd og vejledning.

Flere akutbiler og ro om ambulancer

Jeg vil arbejde for flere akutbiler i vore lokalområder, så alle borgere kan føle sig trygge. Ved at bemande akutbilerne med paramedicinere, kan de starte hjælpen meget hurtigere og dermed nedsætte risikoen for følgevirkninger.
Der har været alt for meget uro om vores ambulancedrift, og nu, hvor regionen selv har taget opgaven, skal der sikres arbejdsro. Ambulancedrift egner sig bestemt ikke til udlicitering.

Vi skal hjælpe de svageste

Jeg har i 34 år arbejdet i den danske folkeskole, de seneste 22 år som skoleleder. Arbejdet har bragt mig til Vojens kommune, Vamdrup kommun...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Spidskandidat i Kolding for Socialdemokratiet
Formand for Fællesledelsen i Kolding

Uddannelse

Folkeskolelærer og lederuddannelse Koldin Seminarium

Erhvervserfaring

Skoleinspektør på Christiansfeld skole Kolding Kommune
A

Politiske hverv

Spidskandidat i Kolding for Socialdemokratiet
Formand for Fællesledelsen i Kolding

Uddannelse

Folkeskolelærer og lederuddannelse Koldin Seminarium

Erhvervserfaring

Skoleinspektør på Christiansfeld skole Kolding Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik