PERSONPROFIL

Preben Jensen

Venstre

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 19. maj 1947 Gift 3 børn

V

Preben Jensen (V) er regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, hvor han er valgt for Venstre (V). Han er næstformand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer samt medlem af Forretningsudvalget. Preben Jensen har været valgt i Region Syddanmark, og han genopstiller for Venstre i regionen ved det kommende valg.

Preben Jensen startede sin politiske karriere i 2001, da han blev valgt som byrådsmedlem i Billund Kommune. Kort tid efter overtog han borgmesterposten fra partikollegaen Erik Tychsen (V), som trådte tilbage på grund af sygdom, og fra 2005 til 2013 var han viceborgmester i Billund Kommune.

Preben Jensen har en lang karriere kontroltårnet i Billund Lufthavn bag sig, hvor han bl.a. har været flyveleder og luftfartinspektør. Privat er Preben Jensen bosat i Billund. Han er gift med Grethe, og sammen har parret tre voksne børn og flere børnebørn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2346 Venstre in total 214646
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4162 Venstre in total 227458

Mærkesager

  • Miljø og natur
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Erfaren regionspolitiker siden 2006, som repræsentant for Billund Kommune.
Har hovedsageligt arbejdet med Regional Udvikling .
I den kommende valgperiode vil jeg arbejde for:
* Det nære sundhedsvæsen
* Færre unge og de udfordringer det giver for ungdomsuddannelserne
* Infrastrukturen i RSD

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nuværende tidspunkt giver udlicitering ingen mening, da der kun er 1 operatør der kan magte opgaven

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt man undlader at give fremmøde til en aftalt tid, så er et gebyr ok

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele området om brugerbetaling bør revurderes. Høreapparater er helt gratis hvorimod briller er uden offentlig tilskud-er det OK?

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

FlexTrafik kan overtage visse ruter

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2005 - 2013

Viceborgmester Billund Kommune, Venstre

2002 - 2005

Borgmester Billund Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Flyveleder, Kastrup Lufthavn

Erhvervserfaring

1978 - nu

Fhv. Luftfartinspektør Billund Lufthavn
V

Politiske hverv

2009 - nu

Regionrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

2005 - 2013

Viceborgmester Billund Kommune, Venstre

2002 - 2005

Borgmester Billund Kommune, Venstre

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Grindsted Landbrugsskole og Tronsøskolen

Uddannelse

Erhvervsuddannelse Flyveleder, Kastrup Lufthavn

Erhvervserfaring

1978 - nu

Fhv. Luftfartinspektør Billund Lufthavn

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik