PERSONPROFIL

Randi Lej-Blicher

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Aabenraa
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 27. marts 1960 i Stakroge Single 3 børn

B

Randi Lej-Blicher var i år 2017 førstegangskandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Aabenraa kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Randi Lej-Blicher blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Randi Lej-Blicher er uddannet pædagog fra Seminariet i Aabenraa, og hun arbejder til daglig som leder af Børnehaven Klippigården. Hun er desuden frivillig leder af Red Barnets oplevelsesklub i Aabenraa. Privat er Randi Lej-Blicher bosiddende i Aabenraa, og hun er mor til tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 55 Radikale Venstre in total 567

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

"Lad os stå sammen - bruge vores kræfter og energi på det vi KAN BLIVE - og ER enige om :-)."

Siden 1983 har jeg arbejdet indenfor det offentlige på børne-, unge- og familie området. Der har -især -på børne- og ungeområdet været beskåret i de økonomiske tildelinger med jævne mellemrum.
1.
I det nye byråd, vil jeg arbejde for at der bliver afsat flere ressourcer til børnenes trivsel, pædagogernes arbejdsforhold, og familierne. I Psykriatien bliver der henvist børn og unge som aldrig før- det skal vi gøre alt for at undgå.
Jeg vil, arbejde for at ALLE forældre får tilbud om et forældrekursus.
Jeg vil arbejde for, at vi får genindført pædagogiske fritidsaktiviteter som "i gamle dage" altså en genindførsel af Fritidshjem og fritidsklubber.
Jeg vil arbejde for, at skoledagene bliver kortere og mulighed for 2-lærer ordninger.
Jeg vil arbejde for, at alle offentlige institutioner bliver fuld decentraliceret.
2.
Jeg vil, arbejde for at vores ældre får en værdig alderdom, både de ældre i eget hjem og dem på plejehjemmene.
Flere hænder, mere tid og madlavning tilbage i de enkelte plejehjem.
3.
Arbejde for fri internet til alle husstande i hele kommunen:
- fordi vi stiller krav om , at alle borgere skal være
digitaliserede (bl.a. digital post)
- som et trækplaster for tilflyttere,
- fordi vi vil være en uddannelses by

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brug de "afsatte midler" til en uvildig undersøgelse

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 142 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

"Lad os stå sammen - bruge vores kræfter og energi på det vi KAN BLIVE - og ER enige om :-)."

Siden 1983 har jeg arbejdet indenfor det offentlige på børne-, unge- og familie området. Der har -især -på børne- og ungeområdet været beskåret i de økonomiske tildelinger med jævne mellemrum.
1.
I det nye byråd, vil jeg arbejde for at der bliver afsat flere ressourcer til børnenes trivsel, pædagogernes arbejdsforhold, og familierne. I Psykriatien bliver der henvist børn og unge som aldrig før- det skal vi gøre alt for at undgå.
Jeg vil, arbejde for at ALLE forældre får tilbud om et forældrekursus.
Jeg vil arbejde for, at vi får genindført pædagogiske fritidsaktiviteter som "i gamle dage" altså en genindførsel af Fritidshjem og fritidsklubber.
Jeg vil arbejde for, at skoledagene bliver kortere og mulighed for 2-lærer ordninger.
Jeg vil arbejde for, at alle offentlige institutioner bliver fuld decentraliceret.
2.
Jeg vil, arbejde for at vores ældre får en værdig alderdom, både de ældre i eget hjem og dem på plejehjemmene.
Flere hænder, mere tid og madlavning tilbage i de enkelte plejehjem.
3.
Arbejde for fri internet til alle husstande i hele kommunen:
- fordi vi stiller krav om , at alle borgere skal være
digitaliserede (bl.a. digital post)
- som et trækplaster for tilflyttere,
- fordi vi vil være en uddannelses by

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Frillig leder Oplevelsesklubben i Aabenraa, Red Barnet

Uddannelse

Professionsbachelor Pædagog, Seminariet i Aabenraa

Erhvervserfaring

Leder Kippigården
B

Tillidsposter

Frillig leder Oplevelsesklubben i Aabenraa, Red Barnet

Uddannelse

Professionsbachelor Pædagog, Seminariet i Aabenraa

Erhvervserfaring

Leder Kippigården

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik