PERSONPROFIL

Rune Christiansen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Kolding

Født 20. august 1977 Fraskilt Bor i Kolding Kommune

B

Rune Christiansen (R) var i år 2017 kandidat ved kommunalvalget i Kolding Kommune. Rune Christiansen blev ikke valgt ind.

Han er hovedbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre og medlem af Forretningsudvalget for partiet. Rune Christensen er desuden folketingskandidat for Radikale Venstre, og han har flere gange stillet op til folketingsvalg for partiet, senest i 2015.

Rune Christiansen er uddannet mag.art. i historie fra Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Han arbejder til daglig som lektor ved VIA University College, og han har tidligere bl.a. arbejdet som lektor i historie ved Læreruddannelsen i Aarhus. Privat er Rune Christiansen bosat i Kolding.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Økonomi
  • Skole og uddannelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

Vi skal have en rigere, grønnere, bedre uddannet og stærkere dansk retsstat. Det kræver at vi tør investere i uddannelse, at vi tør være åbne overfor verden, og at vi ikke mister troen på, at alle medborgere har samme grundlæggende værdi, uanset deres køn, race, religion, seksualitet eller kulturbaggrund.

Man skal stemme på mig, fordi vi ikke har brug for grænsebomme, vildsvinehegn, smykkelove, burkaforbud eller regler om hvordan man skal røre ved borgmesteren for at være en ordentlig dansker. Man skal stemme på mig fordi der er et kvalificeret, ansvarligt og kompetent alternativ til det DF-ledede og tilbageskuende projekt, som for tiden præger dansk politik.

Man skal stemme på mig, fordi Syd- og Sønderjylland ikke kun er gult, fremmedangst og bange for fremtiden, men også en åbent, humanistisk og optimistisk grænseregion, med en tro på alt hvad vi som samfund har at give til hinanden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis eller for enhver pris. Men den offentlige sektor skal kunne løse sine opgaver og det betyder af de rullende 2%-besparelser må slutte med det samme.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hmm... Behovet er ikke så stort lige nu, hvor arbejdsløsheden er lav og flere danskere end nogensinde før er i arbejde. Men havde jeg enevældig magt ville jeg nok vælge en model med 9 måneders genoptjeningsret og mere fleksibilitet for deltidsansættelser.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Der er allerede en del brugerbetaling i sundhedssektoren, eksempelvis på tandlægeydelser. Jeg kunne godt tænke mig en reform, der gjorde det billigere at gå til tandlægen og jævnede den eksisterende brugerbetaling ud over alle sundhedsydelser, så dårlige tænder ikke var prisen for at være socialt udsat. Men jeg vil ikke være med til mere samlet brugerbetaling end vi allerede har.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, men det er altid en konkret, lægefaglig vurdering. Jeg går ind for at vi i DK opretter et fælles medicinsindkøbsråd, der svarer til det norske. Derigennem kan man på lægefaglig basis vurdere, om den enkelte medicintype er så dyr og har så ringe ekstra effekt, at man ikke bør bruge pengene på at indkøbe den på de enkelte hospitaler. Og man kan samtidig presse producenterne til at leverer medicintypen til mere rimelige priser. Det har andre lande gjort med succes, og det kan Danmark også.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er der ikke noget datagrundlag der viser. Snarere tværtimod.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle danske statsborgere skal kunne bo i deres fædreland med den de elsker!

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, forstået på den måde, at vi naturligvis skal kunne kontrollere hvor mange der kommer, og at vi kun skal tage imod reelle flygtninge og ikke arbejdskraftmigranter. Men det vi gør i dag er, at vi i stedet for at løse problemerne ved de ydre grænser, diskriminerer og ringeagter vores egne medborgere. Dobbelt straf i ghettoer, burkaforbud, smykkelov og håndtryks-tvang er eksempler på, at vi er ved at ødelægge vores egen retsstat, i bar angst for dem der har en anden religion eller hudfarve. :-(

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. De regler vi har i dag virker faktisk udmærkede. På trods af hvad man kommer til at tro, hvis man kun får sin viden om verden fra Ekstra Bladet eller Den Korte Avis.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Ingen bliver bedre borgere af at blive gjort fattige. Fattigdomsydelserne er dårlig symbolpolitik.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja.... Men uden at vi af den grund skal sætte væksten over styr og skabe mere arbejdsløshed. Vi skal være rigere, grønnere og bedre uddannede. Vores børn skal have flere muligheder i livet end deres bedsteforældre og forældre havde. Og samtidig skal vi mindske uligheden. Det er en svær opgave. Men afgørende.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Og den type mistænkeliggørelse og nedgørelse af de ledige må stoppe!

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tests og feedback - også i form af karakterer - kan være et rigtigt godt pædagogisk og didaktisk redskab. Men det er voldsomt uhensigtsmæssigt at tvinge standardiserede tests ned over alle elever, og dermed fratage læreren muligheden for at differentiere og bruge sine redskaber fornuftigt i forhold til den enkelte elevs udvikling!

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej ikke hvis kvaliteten af den ekstra tid er god nok. Men det er desværre ikke tilfældet mange steder, hvor reformen er endt som en skjult spareøvelse, med billige "lektiecafeer" i stedet for kvalificeret undervisning. Det kan og skal vi gøre bedre.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svært spørgsmål - På denne ene side et åbenlyst ja, men omvendt er det desværre fordi der ikke er fulgt tilstrækkeligt midler med. Inklusion er nemlig som generel strategi både godt og rigtigt, fordi det mindsker stigmaet ved at have særlige behov. Men det er IKKE billigere end flere specialskoler, hvis man gør det rigtigt. Det har man desværre ikke gjort ret mange steder og derfor er det endt dårligt. Det gør en passioneret læreruddannelseslektor som mig enormt ked af det.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der ER brugerbetaling på ældreområdet! - Og den er allerede det højeste niveau den kan være lige nu. Jeg vil imidlertid ikke afvise, at vi i takt med at der kommer flere velhavende ældre fremover på lang sigt vil kunne få brug for at indføre mere brugerbetaling, for dem der har meget store private formuer. Simpelthen for at få råd til at hjælpe de svageste ældre bedre i takt med at de heldigvis også lever længere.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej og slet ikke for alle. Til gengæld så jeg gerne en differentieret pensionsalder, så den murerarbejdsmand der havde været på arbejdsmarkedet siden han var 17 kunne trække sig før den akademiker, der fik sit første job som 28årig. Og akademikeren skal nok forvente at arbejde i hvert fald til han er 70 hvis han kan.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er det ikke et enten-eller. Vi skal være rigere, grønnere og bedre uddannede og der skal være vækst i samfundet. Og den vækst (der populært kaldes "råderum") skal vi bl.a. bruge til at løfte ældreområdet. Men ikke på bekostning af skoler, uddannelse eller daginstitutioner.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Men jeg er nok tilbøjelig til at mene, at vi godt kunne hæve den yderligere 20-40.00. Samtidig med at vi markant lettede skatten i bunden og omvendt beskattede arv og værdistigninger på fast ejendom mere end i dag. Eller med andre ord: Mindre skat på arbejde og tilsvarende mere skat på arbejdsfrie gevinster! Det er både mere retfærdigt og fremmer vækst, udvikling og lighed i samfundet.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kræver en model, der ikke gør basale fødevarer dyrere for familier med små indkomster. Og sådan en er overraskende svær at skrue sammen rent teknisk. Men grundlæggende er jeg positiv overfor tanken.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer helt an på, hvilke investeringer vi taler om. Men ja, der bør investeres mere i børn og i uddannelse. Det giver faktisk økonomisk mening og er så i øvrigt godt for alle parter.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går godt med beskæftigelsen og det danske erhvervsliv trives. Så svaret er indlysende nej. Men det er klart, at vi lønmæssigt ikke kan tåle at løbe fra alle andre lande i vores region. Så meget bedre er vi simpelthen ikke, så bliver lønnen for høj i forhold til konkurrenceevnen, er det selvfølgelig et problem. Men som sagt: Der er vi ikke endnu.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Skatter og afgifter er på det niveau de nogenlunde bør være. Dansk virksomheder skal klare sig i en europæisk konkurrence for at skabe vækst og jobs til gavn for hele samfundet. Det går det heldigvis rigtigt godt med for tiden. Der er derfor ikke brug for skattelettelser, men derimod nok for at vi gør det nemmere for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft, på de områder hvor de mangler den.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke parat til at forbyde en 17årig at købe en øl. Det er simpelthen for underligt, at man skal kunne træffe store beslutninger om sit videre liv, må gøre sin kæreste gravid og i øvrigt skal behandles som en voksen, hvis man skal en tur i retten. Men at man ikke må købe en øl. Så nej, det kommer jeg ikke til at stemme for.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten eller. Der er brud for at alle børnefamilier kan få hverdagen til at hænge sammen. OG brug for ekstra hjælp de de mest udsatte. Og ja, det kan vi godt. Det har vi rent faktisk råd til og en investering i den tidlige barndom kommer beviseligt mange gange igen også rent økonomisk (Sådan taler den onde regnearks-radikale!)

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det bør gives mere støtte til de mest udsatte børnefamilier. Og nogenlunde samme niveau som i dag til langt de fleste af os. Er det så mere støtte?

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej! Hvis vi ikke mener, at vi kan undvære 0.7% af vores rigdom for at hjælp verdens fattigste, så ser det sort ud med empatien, i en af verdens rigeste stater.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Danmark bør følge EUs linje (vi er for små til andet) og bør intern i EU presse på for at stå så fast som overhovedet muligt overfor Putin, der er en moderne diktator, uden nogen som helst respekt for selv de mest basale menneskerettigheder.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver ikke mening at vi fremover ikke kan deltage i humanitære missioner, fordi vi har et forbehold. Vi er en del af verden, og skal sammen med vores partnere i EU kunne agere samlet, hvis der er behov for det.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja i de tilfælde hvor er er tale om grov og gentagende vold. Man skal gøre sig klart, at langt de fleste voldssager involverer to unge mænd, der kommer op at skændes på en bar eller ved en fodboldkamp. Her er strafniveauet efter min mening rigeligt højt i dag, og skal ikke være højere. Det nytter ikke noget, og skader mere end det gavner. Men i de heldigvis langt færre tilfælde, hvor der er tale om grov vold mod partnere eller mod sagesløse ofre, ja så bør straffen være markant højere end i dag.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja i generel forstand. Men der findes også forbrydelser, der kalder på strengere straffe end i dag.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn på 122, 13 eller 14 år skal ikke i fængsel. De er børn!

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ALLES grønne afgifter bør - gradvist og i små bidder - sættes op, når vi kan gøre det uden alvorligt at mindske konkurrenceevnen, eller ramme de økonomisk dårligst stillede borgere på deres allerede pressede økonomi. Fordi vi alle sammen har et medansvar for at finansiere den grønne omstilling, som kloden har brug for.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Formuleringen "Danmark og EU" er noget rod her. For i modsætning til hvad S og DF prøver at bilde folk ind, er det her ikke noget Danmark kan gøre alene. Men EU bør oprette modtagelejre udenfor sine ydre grænser. Her kan vi så vurdere, om der er tale om arbejdskraftmigranter eller reelle flygtninge. Dem der har krav på asyl bør vi derefter fordele solidarisk imellem os, dem der er migranter kan kan vi holde ude, fordi de aldrig er kommet ind.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen gør mange mennesker mere trygge og det kan jeg godt forstå. Men det er desværre fup og blålys det hele. Det tager en grænsebetjent 5 ugers arbejde at afvise én person ved grænsen. FEM UGER - og så er det endda aldrig en asylansøger (dem kan vi nemlig ikke afvise) men oftest bare en der har glemt sin pas. Grænsekontrol er spild af penge, og trækker politiet væk fra opklaring af forbrydelser, patruljering og forebyggende arbejde. Det er symbolpolitik når det er værst!

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Vi har igennem EU fået medindflydelse på en masse ting, som Danmark ellers er alt, alt for lille til at have nogen som helst indflydelse på!

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Det er en fordom. Alle undersøgelser peger på, at offentligt ansatte som hovedgruppe ikke er mindre effektive end privatansatte. Der er store udsving for forskellige undergrupper, men ingen generel tendens der peger i denne retning, trods fordommene.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt nej. Der ER funktioner hvor det giver mening, typisk dem der ikke er ret borgernære (snerydning, udlægning af grus mv) men der er ingen data der understøtter, at udlicitering af kommunale kerneopgaver på velfærdsområdet er en god ide.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er helt sikkert steder vi kunne gøre det bedre og folk der kunne undværes i alle store organisationer.... Men ligefrem Mange? Jeg vil gerne gøre alt hvad jeg kan, for at få den offentlige sektor til at fungere bedst muligt. Men det nytter ikke noget at tro, at blot vi fyrer nogle administrative medarbejdere så kan vi spare en stor del af udgifterne. Det er simpelthen ikke rigtigt.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på prisen, miljøpåvirkningen og risikovurderingen. Højmaster er ikke farlige, hvis reglerne overholdes. Men jeg foretrækker selvfølgelig jordkabler, hvis det ikke bliver så dyrt, at det går ud over velfærden i øvrigt.

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et vildsvinehegn som alle eksperter er enige om, at svinene sagtens kan passere - og som endda har såkaldte "Faunapassager" - dvs huller så dyrelivet kan komme igennem - er simpelthen så latterligt dumt, at det ville være til at dø af grin over. Hvis vi altså ikke ligehavde spildt millioner af borgernes penge på det. Enhver politiker der har stemt for sådan noget bras burde fyres af vælgerne :-(

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej afgifterne er generelt på et passende niveau. De kan ikke blive højere uden at skabe mere grænsehandel, men de kan og bør heller ikke sænkes, fordi vi jo skal finansiere skoler, hospitaler og velfærd i det hele taget.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 64 Radikale Venstre in total 2285

Mærkesager

  • Integration
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

En endnu bedre folkeskole

Jeg går til valg på at krone-til-krone finansiere folkeskolereformen, sikre et minimum af forberedelsestid for alle lærere og få etableret en understøttende undervisning der er målrette de svageste elever, så de får det faglige løft de har fortjent.

En attraktiv vækst- og kulturkommune

Vækst, tilflytning og et sprudlende kulturliv går hånd i hånd. I stedet for at give erhvervslivet en minimal skattelettelse ved helt at afskaffe dækningsbidraget, skal vi i stedet sikre at Kolding er det virksomhederne efterspørger: En levende og attraktiv kultur- og bosætningskommune, hvor alle gerne vil bo og hvor man derfor nemt kan finde kvalificeret arbejdskraft.

En åben og imødekommende by

I vores by skal alle kunne føle sig velkomne. Der bor i dag over 60 nationaliteter i Kolding og vi skal også fremover både kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og hjælpe folk i nød. Hos os er det nemlig ligegyldigt hvilken hudfarve, religion eller påklædning du har, hvis blot du biddrager positivt til fællesskabet og byens liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal flytte værestedet for stofmisbrugere væk fra centrum af byen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal udlicitere flere opgaver.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har intet imod udlicitering, der hvor det giver mening. Det gælder eksempelvis snerydning eller andre mere mekaniske eller ensartede opgaver. Men erfaringerne her i Kolding viser, at det kan være særdeles problematisk at udlicitere kerneopgaver som ældrepleje eller børnepasning. Den vej skal vi ikke videre af!

3 Kolding Kommunes slogan, "Kolding - vi designer livet”, bør skiftes ud eller droppes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke ubetinget forelsket i Sloganet. Men Kolding ER en designby, og det skal vi være stolte af - Så lad os nu give sloganet en chance, så kan vi altid ændre det på et enere tidspunkt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et enten eller og vi skal gå på to ben: Både mere kollektiv trafik og plads til de biler vi ikke helt kan undvære endnu.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet i dag er for mig at se passende - Dermed ikke sagt, at der ikke kan være områder hvor vi kan og skal give et ekstra løft. Men der er ikke brug for at afsætte markant flere penge til området.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - I det omfang der er midler til det. Men vi ER en stærk kultur-kommune. Det skal vi holde fast i og udvikle, men der er ikke akut krise på området som tværtimod går godt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja i det omfang det kan lade sig gøre - kommunens økonomi skal hænge sammen, ellers får vi pludselig voldsomme og helt uhensigtsmæssige besparelser. Og der er mange centrale kommunale kerneopgaver lige fra børnepasning og skoler til ældrepleje som vi ikke kan spare mere på. Men det betyder ikke, at vi ikke kan og skal gøre mere for de socialt udsatte. Jeg kan blot ikke love enorme millionbeløb, som vi ikke har.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man tor det har man ikke fulgt ret godt med her i Kolding.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

falsk modsætning. Men genoptræningsindsatsen er i dag på et rimeligt niveau.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja hvis det kan lade sig gøre - Men det er IKKE den vigtigste kvalitetsforhøjelse vi kan lave i folkeskolerne! Her er det langt vigtigere at vi får skabt mulighed for at lærerne kan forberede sig bedre og at vi dermed sikrer en højere kvalitet af undervisningen. Kolding skal simpelthen have de bedste folkeskoler i region Syd. Det kræver flere ressourcer, men det kræver også at vi anvender dem bedst muligt.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. - Bedre skoler, børnehaver og forebyggelse og et stærkt kulturliv og en levende by kræver penge. Jeg vil ikke ødelægge skoler eller ældrepleje for at få råd til skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal vurderes fra område til område. Nogen steder er der behov for et ekstra løft, andre steder er der allerede et stærkt nærmiljø og velfungerende institutioner.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen en falsk modsætning - Men vi er en naturskøn kommune, og vi skal forsat arbejde på at gøre kommunen tilgængelig på cykel.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja - Men det er heldigvis ikke sådan, at vi i dag ikke prioriterer vores naturområder i kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal blive ved med at være et stærkt kulturelt fyrtårn i trekantsområdet. Og vi skal tiltrække endnu flere kulturbegivenheder, men det kræver ikke i betydende grad flere ressourcer.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja hvor det er nødvendigt. Men kun efter en konkret vurdering.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god investering på sigt. Og det rigtige at gøre.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sådan er det imidlertid allerede i nogen grad i dag. Og hverken jeg eller RV har nogen planer om at spare på ældreområdet!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en falsk modsætning. Men det er et område vi godt kan prioritere højere.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god investering for os alle sammen.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen gør heldigvis i dag allerede en stor indsats på erhvervsområdet. Det skal vi blive ved med! Men det er ikke umiddelbart nødvendigt med flere midler.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Vi skal finansiere bedre folkeskoler og børnehaver samt sikre et stærkt og levende bymiljø og kulturliv. Det kræver at vi ikke tømmer kommunekassen med skattelettelser.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2014 - nu

Censorformand Censorformandsskabet ved læreruddannelserne i Danmark
Forretningsudvalgsmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Mag.art. Historie, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Lektor VIA University College

2008 - 2011

Adjunkt VIA University College
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Radikale Venstre

Tillidsposter

Hovedbestyrelsesmedlem Radikale Venstre

2014 - nu

Censorformand Censorformandsskabet ved læreruddannelserne i Danmark
Forretningsudvalgsmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

Mag.art. Historie, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2011 - nu

Lektor VIA University College

2008 - 2011

Adjunkt VIA University College

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik