PERSONPROFIL

Rune Ranaivo Bjerremand

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 18. november 1981 i Vejle Gift 3 børn Bor i Vejle Kommune

Å

Rune Ranaivo Bjerremand var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Rune Ranaivo Bjerremand blev ikke valgt ind.

Rune er uddannet M.Sc. i lokal bæredygtig udvikling fra University of Bradford og uddannet cand.scient. i kulturgeografi med speciale i bæredygtig levevis fra Københavns Universitet. Til daglig arbejder han som graver for Givskud Kirke og driver desuden sin egen hobbyvirksomhed.

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 232 Alternativet in total 1139

Mærkesager

  • Sundhed
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg vil overordnet arbejde for et bedre miljø samt at vi aktivt bidrager til at reducere de globale klimaforandringer.

1: Økologi og sundhed: Det er afgørende for vores livskvalitet og samfundet, at vi er sunde både fysisk og mentalt. Derfor bør vi i kommunalt regi arbejde for at fremme den økologiske fødevareproduktion og få mere økologi ind i institutionerne og forvaltningerne, samt mere grønt og mindre kød af hensyn til vores sundhed. Vi bør arbejde i retning af en giftfri og forureningsfri kommune og beskyttelse af kommunens naturområder.

2: Klimavenlig transport og infrastruktur: Af hensyn til vores klimabelastning bør vi satse langt mere helhjertet på el-cykler, el-busser og el-tog, men også el- og brintbiler i den offentlige service og hjemmepleje. Vedr. infrastruktur bør vi prioritere en cykelring rundt om vejle, busbaner og gerne togforbindelse til Billund. Busafgange efter kl 22, flere weekendafgange, gratis bus for pensionister og stort NEJ til Hærvejsmotorvej!

3: Økosamfund og grønne virksomheder: Vi bør have fokus på at investere i naturressourceopbygning og ressourcekredsløb med fokus på at vi undgår at producere affald og forurening, både fra vores husholdninger og virksomheder. Vi bør tænke mere i lokale deleøkonomiske løsninger indenfor andelstanken, levefællesskaber, hjemmearbejdspladser, lokalt iværksætteri og lokal fødevareudvikling. Vi bør tage et grønt ansvar for fremtiden!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at der tilføres flere ressourcer der hvor der er behov. Det er vigtigt at vi gør en indsats for at gøre skolerne mere klimavenlige og økologiske, med f.eks. solceller på tagene, økologiske råvarer i køkkenenerne og nøddetræer på udenomsarealerne.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste er at der bliver taget hensyn til miljøet når der bygges nye boliger.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at tænke i fleksible løsninger, hvor også private aktører kan varetage kommunale velfærdsopgaver. Det er vigtigt med et godt samarbejde imellem den kommunale, private og frivillige sektor.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De grundlæggende offentlige velfærdsydelser bør være lige tilgængelige uanset om man er velhavende eller ej.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen bør prioritere lokale iværksættere og eksisterende virksomheder i forhold til økologi, ressourceeffektivitet, kvalitetsforbedringer, klimavenlighed, sundhed, m.v.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Byrådskandidat Alternativet

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem, Vejle afd. Alternativet

Uddannelse

2004 - 2005

M.Sc. Lokal bæredygtig udvikling University at Bradford

2000 - 2007

Cand.scient. Geografi og geoinformatik Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Graver Givskud Kirke
Å

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

2017 - 2018

Byrådskandidat Alternativet

2016 - nu

Bestyrelsesmedlem, Vejle afd. Alternativet

Uddannelse

2004 - 2005

M.Sc. Lokal bæredygtig udvikling University at Bradford

2000 - 2007

Cand.scient. Geografi og geoinformatik Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Graver Givskud Kirke

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Vejle

Seneste politik

Seneste politik