PERSONPROFIL

Sarah Lundsberg

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Assens
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 25. januar 1980 Single 3 børn

V

Sarah Lundsberg var i år 2017 kandidat for Venstre til kommunalvalget i Assens kommune, og til regionsrådet i Region Syddanmark. Sarah Lundsberg blev ikke valgt ind, hverken i byrådet eller regionen.

Hun har tidligere siddet i byrådet fra 2010 til 2014, men til kommunalvalget i 2013 opnåede hun ikke genvalg.
Sarah Lundsberg læser til daglig folkesundhedsvidenskab på Syddansk Universitet.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 119 Venstre in total 10181
KV 2013 Personlige stemmer 184 Venstre in total 8127

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Decentralisme:
Jeg synes, at politikere har for vane at bestemme alt for meget. De skal skrue ned for sig selv, så vi kan skrue op for omsorg og omtanke for hinanden. Det er et problem, at politikerne har taget magten fra os og gjort den til sit levebrød. Jeg tror inderligt på, at det bedste velfærdssamfund skabes af dem der vil, og ikke af dem der skal.

Samarbejde:
Jeg synes, at der er for meget skyttegravskrig partierne imellem. Vi kan og skal blive meget bedre til at tale sammen på tværs og til at lære af hinandens forskelligheder for at få de mange nuancer frem, der er i spil.

Forebyggelse:
Pengene bruges rigtigt, dvs. i langt højere grad forebyggende. Sårbare børn og familier skal findes og hjælpes i tide. Normeringen i børnehaver og vuggestuer skal forbedres. Ved at give mere selvbestemmelse til de varme hænder, kan man bruge færre penge på kontrol og dokumentation.

Og så vil jeg arbejde for flere cykelstier og bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Små og store skoler kan noget forskelligt, og jeg går ind for valgmuligheder. Børn er forskellige og det samme er de parametre vi hver især beslutter os efter, når skal vælge en skole i tråd med vores værdier. Derudover, mener jeg, at de små landsbysamfund og de fællesskaber, der er, er utrolig værdifulde. Dem ønsker jeg at værne om.

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger helt af projektet samt hvor mange penge, det drejer sig om.

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger meget af hvilket projekt, der er tale om. Det kan jeg ikke svare entydigt på. Umiddelbart er jeg dog åben for boliger på havnen, men meget gerne i selskab med butikker og caféeer, for at skabe liv. Og det er jo også erhverv :)

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne, at man kiggede på muligheden for at oprette nye busruter, som fx kører 3-4 gange dagligt, for at hjælpe børn, unge og ældre med at komme rundt - fx på borgerservice i Assens.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i kommunen gode tilbud om affaldsortering. Jeg er ikke bekendt med, hvor mange, der benytter dem, men hvis det er for få, kunne man måske gøre det enklere eller sætte ind med en kampagne.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg prioriterer først og fremmest kernevelfærd.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg prioriterer først og fremmest kernevelfærd. Der er ikke ret langt til Odense, hvis man gerne vil have større kulturelle begivenheder, end vi kan tilbyde i Assens.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Jeg mener, at et velfærdssamfund fornemmeste opgave er, at sørge for de allermest udsatte.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser gerne private aktører på markedet, men jeg tror ikke, at det i dette tilfælde vil medføre et forbedret serviceniveau.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har bestemt ikke noget imod at det koster mere at have få elever i en klasse. Det er dog helt op til skolerne at administrere, da de tildelt penge pr. elev. I nogle fag kan et højt antal elever bedre håndteres end i andre fag. Samlæsning kan være en mulighed - men igen er det op til skolerne at vurdere.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunen skal huskes. Også landområder og små landsbyer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Jeg er meget stor fortaler for at forebygge frem for at behandle, og støtter gerne projekter, som kan spare os i det lange løb - både økonomisk og ikke mindst menneskeligt. En højere normering i børnehaver og vuggestuer, kan ifølge SFI forebygge kriminalitet, og det er noget af det, jeg vil kæmpe for.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, det skal de, og det synes jeg også, de bliver.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg prioriterer først og fremmest kernevelfærd. Der er ikke ret langt til Odense, hvis man gerne vil have større kulturelle begivenheder, end vi kan tilbyde i Assens.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil hellere bruge pengene på at øge kvaliteten i skoler og dagtilbud, og nå de udsatte grupper den vej.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens Kommune er allerede gode til at integrere flygtninge.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velhavde har også betalt skat (endda en ret høj skat), og skal ikke fratages de samme rettigheder som andre har.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidelser er et overset og meget tabubelagt område, og det bør efter min mening opprioriteres.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forskning viser at dette kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. En høj normering er med til at forebygge senere kriminalitet og misbrug, og at støtte børnene i, på længere sigt, at få uddannelse og job.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, den ligger på et OK niveau nu.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1052 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Decentralisme:
Jeg synes, at politikere har for vane at bestemme alt for meget. De skal skrue ned for sig selv, så vi kan skrue op for omsorg og omtanke for hinanden. Det er et problem, at politikerne har taget magten fra os og gjort den til sit levebrød. Jeg tror inderligt på, at det bedste velfærdssamfund skabes af dem der vil, og ikke af dem der skal.

Samarbejde:
Jeg synes, at der er for meget skyttegravskrig partierne imellem. Vi kan og skal blive meget bedre til at tale sammen på tværs og til at lære af hinandens forskelligheder for at få de mange nuancer frem, der er i spil.

Forebyggelse:
Pengene bruges rigtigt, dvs. i langt højere grad forebyggende. Sårbare børn og familier skal findes og hjælpes i tide. Normeringen i børnehaver og vuggestuer skal forbedres. Ved at give mere selvbestemmelse til de varme hænder, kan man bruge færre penge på kontrol og dokumentation.

Og så vil jeg arbejde for flere cykelstier og bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder ikke noget for mig, hvem er kører ambulancer. Jeg er tilhænger af den bedste kvalitet til den bedste pris.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere undersøgelser af politiet og eksterne jurister har fastslået, at der ikke er grundlag for at forfølge en erstatningssag.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er åben for det, hvis man samtidig nedsatte egenbetalingen til psykologhjælp og tandlæge. Jeg er dog bekymret for socialt udsatte, som man ved i højere grad udsætter eller helt dropper et vigtigt lægebesøg, hvis der er brugerbetaling.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er allerede nu billigere for læger at etablere sig i yderområder, så penge er ikke løsningen.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det betyder ikke noget for mig, om opgaverne løses af private eller offentlige. Det, der betyder noget, er den bedste kvalitet til den bedste pris.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt at samle og styrke ekspertisen på større enheder, men jeg så gerne, at man var bedre til at håndtere småskrammer (som fx brud og små operationer) lokalt, fx i sundhedscentre.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den, der løser en opgave bedst til den bedste pris, skal have lov til at løse den.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele skal prioriteres.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet nu er passende, set i lyset af, at regionen også har andre vigtige udgifter.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Screeninger er ikke altid fordelagtige, da de kan skabe unødig bekymring og overbehandlinger.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes alle skulle have samme mulighed for behandling i det private, hvis det passer folk bedre i forhold til ventetid eller andet.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Landområder er ligeså vigtige.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De "små" linier kunne have blive ved med at køre, men med færre afgange.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Styringen bør ligge hos ungdomsuddannelserne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - 2014

Byrådsmedlem Assens Kommune, Venstre

Uddannelse

Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Studerende SDU
V

Politiske hverv

2010 - 2014

Byrådsmedlem Assens Kommune, Venstre

Uddannelse

Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Studerende SDU

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik