PERSONPROFIL

Sarah Nørris

Enhedslisten

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Esbjerg

Født 18. januar 1979 i Næstved Gift Bor i Esbjerg Kommune

Ø

Sarah Nørris Christensen (EL) er byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, hvilket hun har været siden 2014. Hun er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Hun har tidligere været regionsrådsmedlem i Region Syddanmark fra 2006 til 2009. Derudover er Sarah Nørris Christensen folketingskandidat for Enhedslisten.

Sarah Nørris Christensen er uddannet radiograf, og hun arbejder til dagligt på Sydvestjysk Sygehus. Privat er hun bosiddende i Esbjerg med sin mand Lars.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Økonomi
  • Bureaukrati
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Om mig: Jeg har nu boet 10 år i Esbjerg og kan ikke forestille et bedre sted at bo. Her er storbyliv - uden det bliver for stort og overvældende. Her er natur, luft og lys til de rolige stunder. Som byrådsmedlem i Esbjerg har jeg en stor berøringsflade med hvad der sker i kommunen og ikke mindst med de regler der kommer fra Christiansborg. Regler som oftest ikke virker særligt gennemtænkte og i virkelighedens verden er umulige at implementere. Jeg er gift med Lars og vi har en kat der hedder Pelle.

Jeg vil gerne arbejde for en erhvervspolitik der fremmer bæredygtighed og samfundsansvar. Vi skal indrette erhvervsstøtteordningerne, skatterne og afgifterne, den offentlige indkøbspolitik og den offentlige kreditgivning på en måde, der tilskynder virksomheder til en samfundsgavnlig adfærd. En adfærd, der sikrer gode, trygge job i Danmark, som tager hensyn til miljø og natur, som fremmer demokrati og medarbejderindflydelse, og som bidrager til et rummeligt arbejdsmarked.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og også fra lande udenfor EU.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal være læger der vurderer - ikke alle os andre.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere midler til ældreområdet ja - men ikke på bekostning af andre velfærdsområder. I stedet skal kommunerne have lov til at øge serviceniveauet.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eftersom stort set alle kommuner mangler penge, sender udligningsordningen ikke "for mange penge". Men det betyder ikke, at jeg synes at den nuværende udligningsordning fungerer optimalt.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne øge støtten til socialt udsatte familier, men ikke på bekostning af de såkaldte velfungerende.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener vi har et udmærket system som det er i dag. I stedet for længere straffe, bør der arbejdes meget mere med den enkelte indsatte således at han/hun ikke kommer igen.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er i virkeligheden bedre at honorere de virksomheder der målrettet arbejder på f.eks. at nedbringe deres CO2 udledning, minimere varmespild osv.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke sende nogen til lejre i Nordafrika! Vi kan godt være med til at finansiere lejre, så folk ikke flygter videre, men står de først her i landet, skal vi tage os af dem.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget kunne være meget bedre hvis der var færre regler - f.eks. på beskæftigelsesområdet.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Muligvis. Men det kan kun lade sig gøre hvis man tør lade medarbejderne organisere arbejdet selv.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 466 Enhedslisten in total 2537
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 500 Enhedslisten in total 4416

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Fællesskabet er truet. Regeringen og de langt de fleste partier i Folketinget har lagt sig på knæ for den kapitalisme, der har skabt den økonomiske krise og kostet tusindvis af jobs. Skatten skal sænkes for de rigeste, samtidig med at der skæres dybt i kontanthjælp, dagpenge, studiestøtte og miljøbeskyttelse. Fælles udvikling erstattes af individuel afvikling.

Vi går ind for kommunalt selvstyre, og at vi er imod skattestop og centralisering af kommunens økonomi. Fællesskaberne skal styrkes på kommunens arbejdspladser, i boligområderne, i det kommunale demokrati med en højere grad af inddragelse af kommunens borgere og medarbejdere.

I flere år har vi hørt, at det største problem i Danmark er at den offentlige sektor er for stor. I Enhedslisten er vi dybt uenige. Blandt de største problemer vi står med i dag, er klima- og miljø-ødelæggelsen, arbejdsløsheden, den voksende fattigdom og ulighed samt udhulingen af demokratiet. Alle disse problemer skyldes i høj grad en politik, som lader markedskræfterne råde og satser på højere fortjenester og vækst i det private erhvervsliv frem for fællesskab og fælles løsninger til gavn for os alle.

Men angrebet på den offentlige sektor og velfærden i kommunerne er ikke slut. Angrebet er blevet ført med en sådan styrke, at selv den gamle venstrefløj er bukket under.

I Enhedslisten har vi et andet svar, et helt andet syn på den offentlige sektor.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men der skal være ordnede forhold og jeg så helst at det var det offentlige der stod for denne transport på lige fod med bybusserne.

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Til breddeidrætten ja.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sålænge det kommer alle til gode.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på genoptræning ja, men ikke på bekostning af andre sundhedsområder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke vi skal bruge skattekroner på at tiltrække begivenheder hvor der skal betales entré.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal bruges flere penge til HELE området.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Esbjerg Kommune, Enhedslisten

2006 - 2009

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelse vedrørende kommunalt og regionalt valg
Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelse vedrørende valg til folketinget og EU-parlamentet

2018 - 2021

Bestyrelsesmedlem Esbjerg Erhvervsudvikling
Bestyrelsesmedlem Esnhedslisten Esbjerg-Fanø

2014 - nu

Medlem Kommune Kontakt Rådet (KKR) Syddanmark

Uddannelse

2005 - 2008

Professionsbachelor Radiograf, University College Lillebælt

Erhvervserfaring

2008 - 2017

Radiograf Sydvestjysk Sygehus
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Enhedslisten

2014 - nu

Byrådsmedlem Esbjerg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Esbjerg Kommune, Enhedslisten

2006 - 2009

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Enhedslisten

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelse vedrørende kommunalt og regionalt valg
Bestyrelsesmedlem Valgbestyrelse vedrørende valg til folketinget og EU-parlamentet

2018 - 2021

Bestyrelsesmedlem Esbjerg Erhvervsudvikling
Bestyrelsesmedlem Esnhedslisten Esbjerg-Fanø

2014 - nu

Medlem Kommune Kontakt Rådet (KKR) Syddanmark

Uddannelse

2005 - 2008

Professionsbachelor Radiograf, University College Lillebælt

Erhvervserfaring

2008 - 2017

Radiograf Sydvestjysk Sygehus

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik