PERSONPROFIL

Per Øland Schouenborg

Nye Borgerlige

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 17. januar 1943 i København I et forhold 3 børn

D

Peter Øland Schouenborg var i år 2017 kandidat for Nye Borgerlige ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Peter Øland Schouenborg blev ikke valgt ind.

Han er uddannet læge fra Københavns Universitet og har tidligere arbejdet som overlæge i klinisk mikrobiologi.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 25 Nye Borgerlige in total 964

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

(Kommunalvalget):
Omprioritering af penge fra integrations projekter til ældreplejen og sundhed. Integrationsprojekter virker kun på mennesker der vil integreres, og er derfor penge ud ad vinduet, selv om hensigten er smuk.
Kommuneskolerne er nødlidende på grund af manglende resurser. Skoledagene er umenneskeligt lange uden at dette medfører bedre læring. Skolestress føres videre i livet efter skolen fordi eleverne bliver præstationsfikserede og ikke har haft tid til at være børn. Lærerne skal efteruddannes og have rammer, så de ikke bliver psykisk og fysisk forulempede af eleverne. Der skal være et trygt læringsmiljø med ro i timerne, da læring er umulig hvis eleverne råber og farer rundt i klasselokalet.
Sundhed: når der anvendes 33 millioner årligt til indvandrere bevirker det at ny (dyr) medicin nedprioriteres, fx til patienter med muskelsvind. Dette er helt uacceptabelt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoleområdet skal opprioriteres for at skabe et bedre læringsmiljø uden støj og vold mod lærere og børn

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blandede erfaringer med private aktører, og der har været stribevis af konkurser, hvor lynredninger fra kommunerne har kostet millioner for at undgå at borgerne bliver ramt.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biltrafik/cykler er de dominerende transportformer. Investering i kollektiv trafik er ikke effektiv i forhold til udgifterne

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere affaldssortering giver bedre miljø

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er godt for folkesundheden

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke råd til flere penge, da det vil medføre sociale nedskæringer i stedet

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra en lighedsbetragtning er dette rimeligt

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ukorrekt at tale om flygtninge, da det store flertal er indvandrere, der først er rejst igennem en række andre lande. Ikke vestlige indvandrere er et problem fordi det medfører øget vold, voldtægt og terror og erhvervsfrekvensen er lav

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis private aktører gav en bedre service i ældreplejen var det OK, men erfaringerne tyder ikke på det.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene skal ikke nødvendigvis findes på sundhedsbudgettet. Jeg anerkender ikke den måde spørgsmålet er stillet

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af elever i en klasse er mindre vigtigt end sammensætningen af eleverne (sociale forhold, evner, etnicitet).

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsanvisningen ikke tilstrækkelig effektiv

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten i Vejle er i forvejen lav

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen landsbyromantik. Folk bosætter sig, hvor de har lyst

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er utilstrækkelig dokumentation for at dette har nogen gavnlig effekt

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune er i forvejen cyklistvenlig, men man er ikke helt i mål

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udstykning til erhvervsejendomme skal underordnes bevaring af naturområder

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det tiltrækker nye tilflyttere til kommunen

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene gør ringe nytte. Det er bedre at sprede beboerne til andre områder, fx velhavende kommuner, der så vil få en meget dybere forståelse for indvandringens problemer

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indvandrere bliver kun integrerede, hvis de ønsker det

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forvejen progressiv beskatning. Det bør der ikke være for velfærdsydelser, da de velhavende i forvejen betaler mere i skat

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sociale indsatser til sindslidende halter efter andre sundhedsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Normeringerne er for tynde til en tilfredsstillende pædagogisk indsats

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune er i forvejen erhvervsvenlig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en urimelig skat på noget man selv ejer

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Uddannelse

Cand.med. KU

Erhvervserfaring

Læge Foreningen af speciallæger
D

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat

Uddannelse

Cand.med. KU

Erhvervserfaring

Læge Foreningen af speciallæger

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik