PERSONPROFIL

Signe Bekker Dhiman

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aabenraa

Født 24. november 1982 i Sønderborg Sygehus/bopæl Aabenraa Gift 2 børn

A

Signe Bekker Dhiman (S) er byrådsmedlem i Aabenraa Kommune. Hun er formand for Børn - og Ungeudvalget samt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Signe Bekker Dhiman har været valgt som byrådsmedlem siden 2011, hvor hun kom ind som stedfortræder for SF.

Signe Bekker Dhiman har studeret dansk sprog, litteratur og medier ved Aalborg og Syddansk Universitet, og hun har siden uddannet sig som lærer og i erhvervspædagogik ved UC Syd. Hun arbejder til daglig som UU-Vejleder i Haderslev Kommune, og hun har tidligere bl.a. arbejdet som lærer ved Rødekro Skole og som underviser, kontaktlærer og mentor ved SOSU Syd. Privat er hun gift, og mor til to børn.
Signe Bekker Dhiman har i sin tid som lokalpolitiker oplevet chikane fra en til flere ukendte personer, og hun har derfor i dag valgt at få hemmelig adresse. Hun har flere gange fortalt om den oplevede chikane i pressen.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 601 Socialdemokratiet in total 9363
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 449 Socialdemokratiet in total 8432

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal stoppe flytningen af specialskolen Fjordskolen fra Aabenraa til Kruså.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal sørge for overnatningsfaciliteter for lastbilchauffører i transportcentret i Padborg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal give penge til en ny grænseoverskridende banegård udenfor Flensborg (på den tyske side af grænsen).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Børn og Ungeudvalget Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2013 - 2015

Diplomuddannelse Erhvervspædagogik, UC Syd

2005 - 2010

Professionsbachelor Læreruddannelsen, UC Syd
Bachelor Dansk sprog og litteratur, Syddansk Erhvervsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

UU-vejleder Haderslev Kommune
A

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Børn og Ungeudvalget Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

2013 - 2015

Diplomuddannelse Erhvervspædagogik, UC Syd

2005 - 2010

Professionsbachelor Læreruddannelsen, UC Syd
Bachelor Dansk sprog og litteratur, Syddansk Erhvervsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

UU-vejleder Haderslev Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik