PERSONPROFIL

Silas Toftemark

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 2. januar 1997 i Holbæk I et forhold

V

Silas Toftemark var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Silas Toftemark blev ikke valgt ind.

Han blev i sommeren 2017 student fra Rosborg Gymnasium og HF. Han bor nu i Løget og er elitesportudøver.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 144 Venstre in total 18285

Mærkesager

  • Trafik
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Jeg drømmer om en Vejle Kommune, hvor lige fra oldboys fodboldspiller til elite sportsmænd, der kæmper om OL medaljer, bliver prioriteret højt af kommunen. Et Vejle, der kan tage sig af selv de største sportsbegivenheder og koncerter. Lige fra Tour de France til Justin Bieber. En kommune, som udnytter sin smukke natur til at tiltrække så mange turister som muligt, og bliver kåret til årets cykelby i kommende valgperiode.

Jeg drømmer om en Vejle Kommune, der er de unges by. Hvor parkeringspladser på Campus eller HTX ikke er et problem. Hvor priserne på boliger i midtbyen er til at betale med SU.

Jeg drømmer om en Vejle Kommune, der ikke vil 'nøjes' med at have den laveste personskat vest for Storebælt, men som vil have landets allerlaveste kommuneskat. En kommune, som tiltrækker virksomheder og arbejdspladser, ved at være mere erhvervsvenlig.

Jeg drømmer om en Vejle Kommune, hvor digitalisering ikke er et fremmedord. Jo før vi accepterer digitaliserings muligheder, jo flere penge sparer kommune jo mindre bureaukrati vil der være, og jo nemmere bliver det, at være borger i kommunen. Win-win-win.

Som lokal kandidat fra Søndermarken og ikke mindst Løget, mener jeg, bydelen skal have et større talerør i kommunen. Vi er flere der or i Søndermarken end i Jelling, men vi har ikke vores eget talerør-det skal ændres!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Uddannelse

Gymnasial uddannelse Rosborg Gymnasium og HF

Erhvervserfaring

Semi professionel cykelrytter
V

Uddannelse

Gymnasial uddannelse Rosborg Gymnasium og HF

Erhvervserfaring

Semi professionel cykelrytter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik