PERSONPROFIL

Søren Bo Pedersen

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Hedensted
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 21. april 1997 i Uldum I et forhold Bor i Hedensted Kommune

B

Søren Bo Pedersen var i år 2017 kandidat for Radiale Venstre til kommunalvalget i Hedensted kommune, og for regionsrådsvalg Region Midtjylland. Søren Bo Pedersen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Søren Bo Pedersen er desuden næstformand for Radikal Ungdom i Østjylland.

Søren Bo Pedersen er student fra Tørring Gymnasium. Han arbejder som lærervikar og pædagogmedhjælper ved Tørring Skole og som mentor for Mentordanmark. Privat er han bosat i Uldum.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Man bør stemme på mig, fordi jeg er en anderledes stemme i den politiske debat, end de fleste andre folketingskandidater. Jeg er 21 år gammel og læser Psykologi på Aarhus Universitet, fordi jeg gerne vil være psykolog og gøre en forskel ved at hjælpe mennesker. Det samme er det, der driver mine politiske ambitioner. Derudover kommer jeg fra en lille landsbykommune, nemlig Hedensted Kommune, men bor i dag i Aarhus, og jeg ved derfor, hvilke forskelle, der er mellem land og by og hvilke udfordringer der er de forskellige steder.
Jeg ønsker et Danmark, hvor alle reelt har lige muligheder, og hvor vi som samfund tager hånd om de svageste. Derudover drømmer jeg om et Danmark, hvor der er plads til alle, som vil være en del af det danske samfund og tage de danske værdier til sig. Sidst men ikke mindst drømmer jeg om et Danmark, som tør tage ansvar ude i verden. Ansvar for folk på flugt og for at sætte gang i den grønne omstilling. Danmark har muligheden for at gå forrest, så lad os gøre dét.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i høj grad brug for udenlandsk arbejdskraft, men det skal ikke gå ud over den danske arbejdskraft i form af social dumping.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne have flere pædagoger og andre til at håndtere kernevelfærdsopgaver, men jeg vil ikke have flere administrative jobs.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke være ulighed i sundhed på offentlige hospitaler og klinikker.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid godt med både private og offentlige aktører, men man kan ikke altid sammenligne de to, fordi der er langt flere dokumentationskrav i det offentlige.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedssektoren er så presset økonomisk, at der er brug for, at vi som politikere prioriterer, så de ansatte kan fokusere på at gøre deres arbejde. Derfor er det også vigtigt, at budgettet til medicin ikke sprænges af få typer medicin, som ikke har nogen betydelig dokumenteret effekt, idet dette vil gå ud over alle andre.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, at integrationen bliver taget rigtig alvorligt af den nuværende regering, DF og Socialdemokratiet. I stedet for at lave reelle tiltag for at stoppe kriminalitet og social kontrol, laver de symbolpolitik såsom at trække lokale politifolk væk fra gaden og ned til grænsen for at kigge på pas, eller såsom burkaforbud, smykkelove, og dobbeltstraf, som i dén grad skævvrider vores retsstat. Vi skal have reelle løsninger på de reelle problemer

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kommer an på, om der er trygt i det land, som man vil sende dem hjem til, og om de er på midlertidigt ophold eller har statsborgerskab. Derudover synes jeg også, at det kommer an på, hvor alvorlig kriminalitet der er tale om. Vi har problemer med folk som Levakovic-familien og bandeledere, som flere gange er blevet dømt til udvisning og hvor vi i forhold til vores internationale forpligtelser godt kan sende dem hjem, men ikke gør det, fordi vores eget retssystem ikke tillader det.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forrykt med de nuværende regler på udlændingeområdet, som kun bliver strammet mere og mere, at danskere med udenlandske ægtefæller og børn ikke kan få lov at bo i Danmark, selvom de er selvforsørgende.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet rammer skævt, så nogle af de allersvageste rammes hårdest.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For stor økonomisk ulighed og ulighed generelt i muligheder, er utroligt knusende for et samfund. Der skal dog altid være plads til, at man kan tjene lidt ekstra ved at arbejde lidt ekstra, men som det ser ud i dag, hvor den rigeste procent ejer en uforholdsmæssigt stor del af værdierne i samfundet, så er det meget skadeligt for tilliden og sammenhængskraften.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er nogle, der udgør en byrde ved ikke at ville tage et arbejde, selvom de egentlig godt kan, men det er langt fra alle. Problemerne med og omkring arbejdsløshed er i mange tilfælde mere komplicerede end som så og involverer for manges vedkommende også stress, fysiske og psykiske sygdomme og mangel på jobs, som den arbejdsløse reelt er kvalificeret til eller som passer til vedkommendes kompetencer.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intentionen omkring mere bevægelse og mere understøttende undervisning og ingen lektier var fin, men jeg har selv arbejdet på en folkeskole og set hvordan eleverne var helt færdige og udkørte i de sidste par timer om dagen. Derudover er det lettere sagt end gjort at få mere bevægelse ind i timerne, idet dette kræver langt mere forberedelsestid, end lærerne reelt har. Vi skal ikke presse eleverne eller lærerne unødvendigt hårdt, så derfor er der dele af folkeskolereformen, som bør laves om.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil have afskaffet både de nationale tests og karaktererne i folkeskolen, så børnene og lærerne kan fokusere på det vigtige, nemlig læring af såvel sociale som faglige kompetencer.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ud fra et psykologisk, fagligt synspunkt ser jeg inklusionen som meget problematisk for både inklusionsbørnene og deres klassekammerater. Inklusionsbørnene har i de fleste tilfælde brug for små, stabile og trygge rammer for at udvikle sig, og derfor er det ikke godt for dem at komme i en klasse med 27 andre børn, hvoraf nogle af disse også har specielle behov. Og det er bestemt heller ikke godt for de andre børns trivsel at gå i klasse med nogen, som tager alt opmærksomhed fra læreren.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes ikke, at der skal være nogen forskel i, hvilke ydelser man får, når man er en del af den offentlige ældrepleje.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal have penge til velfærd i fremtiden, er det vigtigt, at pensionsalderen følger stigningen i den gennemsnitte levealder. Dette er særligt vigtigt lige nu med de store årgange, som går på pension. Og det er også vigtigt for at sikre, at dem, der ikke kan arbejde længere, når de fx er over 60, også lettere kan gå på seniorpension. Pengene skal passe, så vi har brug for, at dem der kan arbejde også gør det.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at ældreplejen trænger til et løft, men jeg mener ikke, at andre velfærdsområder af dén grund behøver at få færre ressourcer. Hvis vi dropper besparelserne på det offentlige, så har vi pengene til både god ældrepleje og andre kerneområder som fx flere pædagoger og bedre uddannelser.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms og højere afgifter er i min optik gode tiltag, når det kommer til at regulere køb af produkter efter hvor klimavenlige eller klimaskadelige, de er, men det skal ikke gøres for at regulere, hvorvidt danskerne køber sundt eller ej. Det mener jeg, at de godt selv kan styre. Udgifterne til at rydde op i klimaet og miljøet synes jeg dog skal betales af dem, som belaster det, og det kan man gøre ved at sætte afgifter på de mest klima- og miljøskadende produkter.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen er god, fordi den sikrer, at der kan blive ydet en ensartet god service og være god velfærd i alle kommuner.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs, men jeg mener at skatten på arbejde generelt skal ned til fordel for mere beskatning af ejendomme, formuer og arv. Her er topskatten den skat, som ifølge udregninger betaler sig bedst ind i øget forbrug, men jeg ser hellere, at man først og fremmest letter skatten i bunden for de laveste indkomstgrupper, så disse har en ekstra stor gevinst ved at arbejde frem for at gå på passiv forsørgelse.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det danske lønniveau gavner danskerne, og vigtigst af alt er det ikke noget, som politikere skal blande sig i, det må arbejdsmarkedets parter selv finde ud af at forhandle.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Frem for at spare alle steder og forvente samme serviceniveau, synes jeg at man i stedet skulle give lidt flere penge og også forvente lidt bedre velfærd.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private virksomheder skal også bidrage til velfærden i Danmark, og selv med skatter og afgifter kan vi sagtens konkurrere med udlandet i at tiltrække virksomheder, netop fordi vi har et socialt sikkerhedsnet og en flexicurity-model som gør det let at ansætte og afskedige medarbejdere.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke se grunden til at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol. De unge drikker faktisk mindre end tidligere generationer, og en aldersgrænse for køb ændrer alligevel ikke noget i forhold til, hvorvidt de drikker eller ej, da de så bare får andre til at købe alkohol for sig, ligesom de gør med alkohol over 16,5%, som man i dag skal være 18 for at kunne købe.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at den økonomiske støtte til børnefamilier er tilpas, men jeg så gerne, at der var mere fleksibilitet i arbejdsmarkedet i form af bedre muligheder for at tage barsel og orlov eller for at tage efteruddannelse, uden at det skal være på bekostning af hverken familie- eller arbejdslivet.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, at ressourcerne skal bruges på de ressourcesvage, som har brug for hjælp, frem for de ressourcestærke, som nok skal klare sig uden hjælp.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU er en stærk aktør, når det kommer til at opbygge igen efter krig, og der synes jeg helt klart, at Danmark har en rolle at spille, eftersom dette også er noget af det, som kendetegner de danske soldater, og som vi er kendt for blandt militære styrker i hele verden.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør hæve ulandsbistanden, men vi skal sørge for at bruge den på nødhjælpsarbejde og støtte til flygtningelejre frem for udviklingsprojekter. Flere førende økonomer peger nemlig på, at udviklingsprojekterne i Afrika er med til at opretholde regimer og fastholde lande i fattigdom. Så i stedet for at lave udviklingsprojekter og yde bistand, bør vi i langt højere grad handle med de fattige lande, og det første skridt her er at nedbryde de toldmure, som EU har skabt over for fx de afrikanske lande

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig ikke handle decideret konfrontatorisk, men vi har brug for at markere en klar grænse over for, hvad russerne kan tillade sig, og hvad de ikke kan tillade sig.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det, der virker i forhold til at få færre kriminelle og mindre kriminalitet.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det, der virker for at få mindre kriminalitet og færre kriminelle, nemlig at forebygge og bruge straffe som fx fodlænke, samfundstjeneste og afsoning i åbne fængsler, da dette virker til at resocialisere frem for at forhærde de kriminelle, som lange og hårde straffe gør.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke sende børn i fængsel. Jeg synes, at den kriminelle lavalder burde være det samme som myndighedsalderen, nemlig 18 for det giver ikke mening, at man som ikke-myndig person skal straffes på lige fod med de voksne kriminelle.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for, at el-biler bliver det foretrukne valg, også for dem, som ikke er millionærer.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for både klimaet og miljøet, at vi som borgere forbruger mindre og genbruger mere, men det er ikke kun en politisk opgave men også en samfundsopgave, som vi alle må tage på os.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal betale den reelle regning for, hvad deres produktion koster miljøet og klimaet.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den suverænitet, som vi afgiver til EU er givet godt ud i forhold til at opretholde en god økonomi og også få indflydelse på andre lande både gennem interne beslutninger i EU og gennem det, at EU også er en aktør ude i verden.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er ren symbolpolitik. Den er virkelig dyr og tager politifolk væk fra de vigtige opgaver ude i samfundet, samtidigt med at den absolut ikke holder nogen ude.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at aflaste nærområderne ved både at tage kvoteflygtninge og hjælpe dem med at håndtere opgaven med flygtninge og migranter nede i nærområderne. Dette skal ske gennem finansiering fra EU's medlemslande, men på en måde, hvor de nordafrikanske lande, der indgår i samarbejdet og som lægger jord til lejrene selv forvalter lejrene. Dertil skal vi igen tage kvoteflygtninge, så vi sørger for at hjælpe de allersvageste flygtninge der, hvor de kan hjælpes bedst, nemlig her i Europa.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er visse elementer af bureaukrati, som vi skal have ændret ved simpelthen at få mere tillid til de enkelte instanser og medarbejderne, men generelt kører det offentlige godt og er med til at skabe værdi og vækst i samspil med det private erhvervsliv.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal huske, hvorfor der er så mange administrative stillinger. Det er fordi noget af lovgivningen og nogle af dokumentationskravene er så omfattende, at der er brug for disse medarbejdere. Med simplere lovgivning og færre dokumentationskrav kunne vi spare mange penge på administrative stillinger, som i stedet kunne bruges på kernevelfærd.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beskyttelsen af vores drikkevand kommer i første række.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan gøre meget for at opbryde ghettoerne ved fx at placere kommunale arbejdspladser eller bygge flere ejerboliger i områderne omkring, men at tvangsflytte beboere eller rive lejlighedskomplekser ned synes jeg er uforsvarligt i forhold til at sikre, at alle kan bo i en bolig tilsvarende deres økonomi. De fleste, der bor i ghettoområder gør det, fordi det er det billigste for dem og den letteste måde at få økonomien til at hænge sammen, samtidigt med at lejlighederne er af god kvalitet.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge dele er vigtige! Det er vigtigt for både økonomien og klimaet at udvide E45 med flere spor, så biler ikke skal holde i kø og udlede unødvendigt meget CO2. Den kollektive trafik er dog også vigtig, og desværre oplever mange her i regionen, at den kollektive trafik snævrer ind med den konsekvens, at de folk, der har råd, prioriterer at have to biler, så de er uafhængige af den kollektive trafik.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 69 Radikale Venstre in total 304

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at der mangler nogen i Hedensted byråd, der for alvor taler børnenes og de unges sag. Her mener jeg, at en radikal stemme og i særdeleshed en ung stemme vil kunne gøre en forskel. For mig er det helt centralt, at børn og unge får en god start i livet, der giver dem reelle muligheder for at kunne komme til at leve det liv, som de ønsker, uafhængigt af hvilken baggrund de har. Derfor skal kommunen sikre børn og unge en god uddannelse samt gode fritidsmuligheder og kulturelle tilbud, som kan være med til at forme dem som mennesker og give dem en meningsfuld opvækst, som også gør det attraktivt at blive boende i kommunen eller flytte tilbage efter endt uddannelse og skabe sig et meningsfuldt liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør tilbyde overvægtige gratis motion.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis et tilbud fra kommunen om gratis motion kan få flere til at leve sundt, så er det en rigtig god investering.

2 Det er fornuftigt at kæmpe for en udvidelse af motorvej E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunens plan om at svække kravene til dokumentation og registrering bl.a. på plejeområdet betyder forringet retssikkerhed for de ældre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det siger sig selv, at en landkommune som Hedensted Kommune ikke kan have et lige så godt tilbud i forhold til kollektiv trafik, som kommunerne omkring de større byer kan. Derfor bliver vi nødt til at tænke biltrafik ind i alt - også i den kollektive trafik! Den kollektive trafik skal ikke kun omfatte busser men også fx flextrafik, GoMore og minibusser på ruter, hvor der ikke er så mange med. Her ligger både mange udfordringer men også mange muligheder gemt.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mange forældre er det desværre alt for dyrt at betale for deres børns fritidsaktiviteter. Derfor ser jeg gerne, at kommunen tilbyder et form for klippekort, hvor hvert barn tilbydes gratis kulturtilbud og fritidstilbud op til et vist beløb.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune kan og bør bruge flere penge på at sikre borgerne et langt mere alsidigt udvalg af kulturelle tilbud end tilfældet er i dag.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er socialt udsatte en topprioritet, når det kommer til, hvad kommunen skal bruge deres penge på, fordi der netop er tale om grupper, som har brug for megen hjælp. Dog er det ikke mængden af penge, der er så afgørende, men derimod, hvordan pengene bliver brugt. Her ser jeg gerne, at kommunen følger tæt, hvad de medarbejdere, der arbejder med de socialt udsatte, giver udtryk for, der skal bruges ressourcer til.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er en ressource for en landkommune som Hedensted Kommune, der har brug for, at folk kommer til kommunen og fx også handler i de butikker, som er i byerne.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrenceudsættelse kan være godt, men det er meget farligt, hvis kommunen ikke står klar med et tilbud, som er helt i top servicemæssigt, hvis den private aktør ikke kan klare opgaven.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at der ikke er for mange elever pr. lærer i folkeskolen, lige såvel som at der ikke skal være for mange børn pr. pædagog i vuggestuer og børnehaver.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune klarer sig ganske fint på beskæftigelsesområdet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommunes kommuneskat ligger tæt på landsgennemsnittet, og jeg ser hellere, at man skaber mere velfærd og bedre kommunal service for borgerne frem for at lette skatten.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er allerede i dag godt i gang i forhold til at støtte de private initiativer, som kommer ude fra de forskellige lokalsamfund. Dette bør man i høj grad bygge videre på, så de enkelte lokalsamfund bliver støttet med nogle penge

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialt forebyggende indsatser viser sig i det lange løb at være rigtig godt givet ud, og det er utroligt vigtigt, at vi sikre alle unge gode muligheder og reelle chancer for at skabe sig et godt liv uden kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investering i cyklisme er en god idé, men man skal også have øje for, om cykelstierne kommer til at blive brugt nok og aflaste andre former for trafik, for ellers er det ikke en god investering.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hensynet til naturen bør altid komme i første række. Dog skal man naturligvis altid overveje, hvilke fordele, der er forbundet med at udstykke nye ejendomme og hvilke tab, der er forbundet i forhold til naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hedensted Kommune er desværre kendt som en næsten kultur-løs kommune, hvilket er meget ærgerligt. Kommunen skal budgettere med en større sum penge på kulturområdet og lade de private initiativer forme et langt mere alsidigt kultur-tilbud end i dag.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal sørge for, at flygtninge bliver givet gode muligheder for at kunne etablere sig og have det godt i kommunen, men selve integrationen er i høj grad en opgave, hvor borgerne i kommunen spiller en kæmpe rolle. Kommunen kan ikke integrere alene.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kommunale ældrepleje skal være lige god for alle, og det skal ikke være sådan, at nogle får dårligere pleje end andre, fordi de enten er mere eller mindre velhavende end andre.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke bruges færre penge på andre sundhedsområder, men der skal bestemt bruges flere penge på sociale indsatser blandt sindslidende, som desværre er en ofte overset gruppe.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo færre børn, der er pr. pædagog og jo flere af de ansatte, der er uddannede pædagoger, desto bedre vilkår skaber vi for børnenes opvækst og dermed også deres muligheder i fremtiden.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal især investere i bedre bredbåndsforbindelse, så både små og store private virksomheder kan blive lokket til kommunen. Kommunen bør dog i højere grad end nu satse på vidensvirksomhederne, der lige så godt kan sidde i Hedensted som i København og som bidrager med skattekroner til kommunen, frem for de store produktionsvirksomheder, som alligevel ikke betaler skat i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 161 Radikale Venstre in total 29383

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op, fordi jeg mener, at der mangler nogen i Hedensted byråd, der for alvor taler børnenes og de unges sag. Her mener jeg, at en radikal stemme og i særdeleshed en ung stemme vil kunne gøre en forskel. For mig er det helt centralt, at børn og unge får en god start i livet, der giver dem reelle muligheder for at kunne komme til at leve det liv, som de ønsker, uafhængigt af hvilken baggrund de har. Derfor skal kommunen sikre børn og unge en god uddannelse samt gode fritidsmuligheder og kulturelle tilbud, som kan være med til at forme dem som mennesker og give dem en meningsfuld opvækst, som også gør det attraktivt at blive boende i kommunen eller flytte tilbage efter endt uddannelse og skabe sig et meningsfuldt liv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være dybt problematisk, når visse byer oplever, at alle busforbindelser lige pludselig er væk.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sygehusene skal udlicitere, hvis det kan gøres billigere og med garanti for et lige så højt serviceniveau. Ellers skal der ikke udliciteres, og regionen må altid stå klar med en nødplan, hvis de private virksomheder går konkurs eller ikke kan løse opgaverne på acceptabel vis.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke blive ved med at sprænge sit budget på kollektiv trafik. Regionen må sammen med kommunerne finde ud af, hvem der skal finansiere de forskellige dele af den kollektive trafik og her må begge også være indstillede på at tænke kreativt i forhold til, hvilke transportformer, som den kollektive trafik skal benytte sig af.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for bevarelsen af de byer, der ligge i yderområder af regionen og af landet generelt, at bl.a. ungdomsuddannelser ikke samles i de store byer men derimod spredes ud. Jeg har selv gået på et lille gymnasium i Tørring og ved også, at der både fagligt og socialt er gode gevinster ved at have en ungdomsuddannelse uden for de store byer.

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt er jeg imod de 2 procents effektivisering hvert år, men når kravet er der bliver man desværre nødt til at overholde det.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vækst i regionen kan skabes i hele regionen.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal linjer med mange passagerer prioriteres, men det skal de få små buslinjer, som går fra de små byer til de større byer, også.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2017 - 2017

Regions- og kommunalvalgskandidat Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Hovedbestyrelsen Radikale Venstre

Tillidsposter

2017 - 2018

Næstformand Radikal Ungdom Østjylland

2016 - 2017

Kasserer Radikal Ungdom Østjylland

Uddannelse

2014 - 2017

Student fra STX Tørring Gymnasium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Psykologistuderende Aarhus Universitet

2016 - nu

Mentor MentorDanmark

2017 - 2018

Lærervikar og pædagogmedhjælper Tørring Skole
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Radikale Venstre

2017 - 2017

Regions- og kommunalvalgskandidat Radikale Venstre

2018 - nu

Medlem af Hovedbestyrelsen Radikale Venstre

Tillidsposter

2017 - 2018

Næstformand Radikal Ungdom Østjylland

2016 - 2017

Kasserer Radikal Ungdom Østjylland

Uddannelse

2014 - 2017

Student fra STX Tørring Gymnasium

Erhvervserfaring

2018 - nu

Psykologistuderende Aarhus Universitet

2016 - nu

Mentor MentorDanmark

2017 - 2018

Lærervikar og pædagogmedhjælper Tørring Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik