PERSONPROFIL

Søren Haastrup

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Fredericia

Født 17. maj 1977 i Hjørring Single 1 barn Bor i Fredericia Kommune

Å

Søren Haastrup (AL) er spidskandidat for Alternativet i Fredericia Kommune ved det kommende kommunalvalg. Han er kasserer for partiets bestyrelse i Fredericia.

Søren Haastrup er uddannet i Politik og Administration på Aalborg Universitet. Han arbejder til daglig som pædagogisk medarbejder. Privat er Søren Haastrup bosat i Fredericia.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde indædt for at de ulighedsskabende reformer og regler bliver tilbagerullet. Det vil sige vi skal have afskaffet alle fattigdomsreformerne: kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, 225 timers reglen og førtidspension- & fleksjobreformen.

Jeg vil arbejde indædt for at vi får indført kontanthjælp og dagpenge uden modkrav

Jeg vil arbejde indædt for at de sygdomsramte ikke er en del af beskæftigelsesområdet. De skal ikke høre under den lovgivning og ikke berøres af denne lovgivning

Jeg vil arbejde indædt for at vi får et langt mere åbent og gennemsigtig samfund og demokrati med langt mere borgerinddragelse

Jeg vil arbejde indædt for at vi får mere vild natur

Jeg vil arbejde indædt for at vi får langt mere fokus på trivsel i folkeskolen. Mere trivsel mindre karakterræs

Jeg vil arbejde indædt på at vores dygtige fagpersonel i det offentlige får retten til at være herre i eget arbejdsliv tilbage. De har den faglige viden og kender deres område ud og ind. De er eksperterne

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og man skal kunne optjene gennem eksempelvis virksomhedspraktik, aktivering o.l.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På velfærdsområdet

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis ikke de har større tilknytning til Danmark end til deres hjemland skal de selvfølgelig kunne udvises. Dog mener jeg ikke mennesker på flugt skal kunne udvises. Vi har som det civiliserede land vi er en forpligtelse til at resocialisere vores medmennesker. Det gælder også både indvandrer og flygtninge.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ulighedsskabende reformer mener jeg er Danmarkhistoriens største omsorgssvigt og de skal tilbagerulles hurtigst muligt. Alle fattigdomsreformer skal afskaffes: kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen, 225 timers reglen, førtidspension- & fleksjobreformen

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I inklusionens navn ender vi op i at ekskludere en masse børn. I inklusionens navn ender vi op med ikke at give børn det rigtige tilbud målrettet deres behov. Inklusion uden de tilstrækkelige ressourcer både økonomisk og i hænder er desværre blot blevet til en spareøvelse

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fokuseres mere på trivsel. Mindre karakterræs mere trivsel i folkeskolen er noget af det jeg går til valg på

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke velfærdsområdet skal stå for skud når forbedringer skal finansieres. Jeg vil derimod finansiere det ved at fjerne kontrolparadigmet der koster samfundet milliarder

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skat på arbejde bør sænkes. Mest i forhold til de medmennesker der tjener mindst. I stedet bør skatten hæves i forhold til værdispekulation og i forhold til arv af en vis størrelse

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I velfærdsområdet og varme hænder ikke i jord og beton

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Måske til sårbare familier

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør altid søge det gode samarbejde men vi skal ikke gå på kompromis med et lands behandling af dets borgere o.l.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vi skal bruge flere penge på ulandsbistand end vi bruger på militæret

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det er forbrugerne selv der aktivt skal tage det valg.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men EU skal i den grad omorganiseres så vi får er langt mere demokratisk fællesskab tættere på den enkelte EU-borger.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontrolparadigmet koster milliarder og gør det ineffektivt. Ansatte skal bruge på kerneopgaven ikke på bureaukrati og kontrol.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er intet andet end symbolpolitik

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men moms på frugt og grønt bør halveres. Det skal være billigere at tage det sunde valg.

45 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal kigges på lokale løsninger, men det skal være jordkabler.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 89 Alternativet in total 389

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker et socialt bæredygtigt samfund, hvor den enkelte Fredericianer oplever, at livet er kendetegnet ved meningsfuldhed, livskvalitet og social betydning.

Der skal hvert år afsættes midler så Fredericianere med handicap kan komme på ferie med deres hjælper. Disse midler skal ikke findes i den daglige normering. Vi skal også have langt kortere behandlingstid på ansøgninger om hjælpemidler

Jeg vil arbejde for, at Fredericia bliver forsøgskommune og laver forsøg med ”kontanthjælp uden modkrav” - Vi skal kontrolsamfundet til livs.

Jeg vil arbejde for en underligger på ”førtidspensionsområdet” således, at hvis man ikke kan arbejde mere end f.eks. 6 timer så får man automatisk tilkendt førtidspension.

Jeg vil arbejde for et fremskudt gadeteam – en empatisk og rummelig tilgang, hvor hjælp tager udgangspunkt i den enkeltes grundvilkår. Teamet skal bestå af gadepsykolog, socialrådgivere og mentorer

Jeg vil desuden arbejde for fokus på billige og skæve boliger. Der skal være hjem for alle.

Ny politisk kultur er desuden en af mine helt store mærkesager. Jeg ønsker langt mere åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse. Vi skal væk fra alle de korridoraftaler som jeg synes er herskende i det lokalpolitiske liv pt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Længst mulig i eget hjem er kun ok, hvis værdighed er med i den kalkulation. Man skal ikke tvinge. Jeg synes det må være op til borgeren selv evt. I samarbejde med læger

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke viden pt på dette område så derfor dette svar

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på at hvis vi bare prioriterer dette område langt højere så kommer det tifold igen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne at kommunen hjemtog opgaven så vi ikke længere så sager med at firmaer lukker hvilket rammer de ældre. Der skal sikkerhed til. Den kan kommunen leverer

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så hellere man fandt pengene andre steder så man ikke skal tage andre steder pp samme område.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og så skal vi indføre 2 lærersystem eller i mine øjne den endnu bedre model med både en lærer og en pædagog.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk ønsker at komme i arbejde. De ønsker ikke at være arbejdsløse. Det er hårdt arbejde at være arbejdsløs i særdeleshed rent psykisk

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil kun kunne ske på bekostning af velfærden og jeg vil ikke forringe velfærden. Jeg så hellere skatten steg hvis det forbedrede velfærden

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det kunne være Fedt, men jeg kan ikke pege på et område hvor jeg vil tage pengene fra og derfor mit svar uenig.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er en fantastisk ting at bruge penge på men jeg ved ikke hvad der bruges i dag

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom jeg gerne så pengene blive taget andetsteds fra

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På fredericiaavisen har jeg skrevet et læserbrev omkring dette. Der skal flere pædagoger til og så skal vi fjerne os fra kontrolparadigmet der gør at der går tid fra børnene

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes allerede den dag i dag at dette område prioriteres højere end mennesket gør her i Fredericia.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Folketingskandidat Alternativet

Uddannelse

2015 - 2015

Projektlederuddannelse IBC International Business College

1999 - 2005

Bachelor Politik & Administration, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Pædagogisk medarbejder Esbjerg Kommune

2002 - nu

Projektleder - Ferielejrleder Ungdommens Røde Kors

2015 - 2016

Konsultativ hjælp (interessen analyse) Messe C

2015 - 2015

Konference Assistent Messe C

2010 - 2011

Praktikant i Regional Udvikling (Udviklingskonsulentarbejde) Region Syddanmark

2008 - 2009

Projektansvarlig (undersøgelsesprojekt) AgroTech A/S

2008 - 2008

Projektmedarbejder AgroTech A/S

2007 - 2008

Konferencekoordinator IAMFE Denmark AgroTech A/S

2004 - 2005

Projektmanager Nepal Eget projekt
Å

Politiske hverv

Folketingskandidat Alternativet

Uddannelse

2015 - 2015

Projektlederuddannelse IBC International Business College

1999 - 2005

Bachelor Politik & Administration, Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

Pædagogisk medarbejder Esbjerg Kommune

2002 - nu

Projektleder - Ferielejrleder Ungdommens Røde Kors

2015 - 2016

Konsultativ hjælp (interessen analyse) Messe C

2015 - 2015

Konference Assistent Messe C

2010 - 2011

Praktikant i Regional Udvikling (Udviklingskonsulentarbejde) Region Syddanmark

2008 - 2009

Projektansvarlig (undersøgelsesprojekt) AgroTech A/S

2008 - 2008

Projektmedarbejder AgroTech A/S

2007 - 2008

Konferencekoordinator IAMFE Denmark AgroTech A/S

2004 - 2005

Projektmanager Nepal Eget projekt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik