PERSONPROFIL

Søren Tylvad Andersen

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds

Gift 2 børn Bor i Sønderborg Kommune

C

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Udenrigs- og forsvarspolitik

Med kandidatens egne ord

Vi har brug for et sundhedssystem i topklasse. Vi bør nedlægge regionerne, så alle behandles ens. Sikre et helstøbt tilbud til de som rammes af stress. Vi skal gøre op med dokumentationskrav og kræve at nye IT-systemer tilfører værdi for alle.

Jo bedre forhold erhvervslivet har, jo flere arbejdspladser og mere vækst skaber vi. Jeg vil arbejde for flere erhvervsrelevante uddannelsespladser i Sønderjylland. Vi har brug for afbureaukratisering i forholdet til det offentlige og skattelettelser.

Klima og miljø. Vi skal give vores planet videre til næste generation i mindst lige så god tilstand som vi overtog den. Jeg vil arbejde for flere vindmøller på havet og lavere beskatning af el-biler. Den globale opvarmning skal holdes under 2 grader.

Et stærkere forsvar. Putins Rusland tøver ikke med at invadere andre lande. Vi bør derfor bruge 2% af vores BNP på forsvaret. Jeg vil styrke forsvaret med en jysk brigade mere, et bedre cyberforsvar, flere kampfly og kystnære ubåde.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er passende i dag. Dog er jeg tilhænger af flere gebyrer ved udeblivelse.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De fleste mennesker vil gerne bidrage. Vi gør det dog svært for dem i de tilfælde hvor de offentlige ydelser er højere end hvad de selv vil kunne tjene.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsen er passende hvor den er.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På nogle områder har vi afgivet for meget indflydelse og på andre områder bør vi afgive mere. EU bør ikke blande sig i detaljer, men Danmark bør fjerne forsvarsforbeholdet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt er den offentlige sektor velfungerende. Enkelte steder er der dog behov for effektivisering.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bryder mig ikke om at der sættes et hegn op, men det nødvendigt at beskytte vores svin. Der er mange arbejdspladser og eksport på spil.

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hensynet til sundhed vejer tungere en grænsehandelen.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1991 - 1994

Master Accounting, auditing and business law, Aarhus Universitet

1988 - 1991

Bachelor Business, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Business Controller AGRAMKOW Fluid Systems A/S

2012 - 2014

Interim manager C&D Foods

2011 - 2012

Interim manager Dong Energy

2011 - 2011

Interim Manager Terkelsen A/S and Bjert Invest A/S

2008 - 2010

Finance Manager JF-Fabriken - J.Freudendahl A/S

2006 - 2008

Group Controller Danfoss A/S

1999 - 2006

Finance Manager Nassau Tore GmbH

1995 - 1999

Auditor Deloitte
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

1991 - 1994

Master Accounting, auditing and business law, Aarhus Universitet

1988 - 1991

Bachelor Business, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - nu

Business Controller AGRAMKOW Fluid Systems A/S

2012 - 2014

Interim manager C&D Foods

2011 - 2012

Interim manager Dong Energy

2011 - 2011

Interim Manager Terkelsen A/S and Bjert Invest A/S

2008 - 2010

Finance Manager JF-Fabriken - J.Freudendahl A/S

2006 - 2008

Group Controller Danfoss A/S

1999 - 2006

Finance Manager Nassau Tore GmbH

1995 - 1999

Auditor Deloitte

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik