PERSONPROFIL

Steen Thomsen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Valgt ved Regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 30. januar 1969 i Horsens Gift 4 børn Bor i Horsens Kommune

O

Steen Thomsen (DF) er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland. I de politiske udvalg er han medlem af Forretningsudvalget.

Han har flere års erfaring med politik og politisk arbejde på de indre linjer i kraft af sin stilling som organisationskonsulent for Dansk Folkeparti. Ligeledes har han siden 1999 været medlem af partiet og sidder i dag i hovedbestyrelsen.

I jobbet som organisationskonsulent fungerer Steen Thomsen som bindeleddet mellem lokalforeningerne og partiledelsen i København. I 2016 blev han valgt som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Aarhus Vestkredsen.

Forud for hans politiske karriere går en karriere som souschef for Danske Bank i Horsens. Privat er han gift og far til fire.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Ældreområdet
  • EU
  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Stem på mig hvis du ønsker:
- en stram udlændingepolitik,
- at Folketinget skal bestemme i Danmark - ikke EU,
- at vi passer på Danmark til kommende generationer
- at Østjylland skal have en stemme i Folketinget.
Jeg sidder i regionsrådet, hvor jeg kæmper for at vi skal beholde vores akutsygehuse og vores nærhospitaler. De skal ikke centraliseres.
Jeg er 49 år og er organisationskonsulent i Dansk Folkeparti. Herudover er jeg frivillig i KFUM og KFUK og mener, at der skal være gode forhold for foreninger og frivillige i Danmark.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU's frie arbejdskraft giver store problemer med social dumping i Danmark. Når udlændinge samtidig får adgang til børnecheck til børn i hjemlandet og SU giver det endnu større problemer.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal nærmere fokuseres på at flytte jobs fra skriveborde der kontrollere, til varme hænder som sygeplejersker, sosu-assistenter, lærere, pædagoger osv.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være gratis for alle. Men fint med tolkegebyr for udlændinge, der har været i Danmark i mere end 3 år og fint med gebyr for udeblivelser.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er eksempler på at medicin koster flere mio årligt pr patient uden at der er dokumenteret væsentlig effekt. Dette betyder at der skal spares andre steder på sygehusene.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet alt for mange udlændinge til landet, der fortsat lever som i hjemladet og tilmed begår kriminalitet. Vi skal i stedet hjælpe i nærområder og vi skal passe på Danmark.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal udvises.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt at der er et loft for hvor meget man samlet kan få i offentlig forsørgelse.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skal gerne have mere. Men eksempelvis er det fint med en lav integrationsydelse, så det kan betale sig at arbejde.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Specielt kommer nyankommende udlændinge ikke i arbejde, hvis de får adgang til fuld offentlige ydelser fra dag 1.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er godt for både elever, forældre og lærere at følge elevernes færdigheder og udvikling. Det kan ikke stå alene, men det er et godt værktøj til at hjælpe elever, så alle lære at læse, skrive og regne.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen er allerede høj nok som den er. Efterlønnen er tilmeldt stort set afskaffet.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kommer flere ældre så der er behov for ekstra ressourcer til ældreplejen.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil blive meget bureaukratisk og der er mange vare, der både indeholde sunde og usunde ingredienser.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at vi har et sammenhængende Danmark i balance er det vigtigt med en god udligningsordning.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et højt lønniveau og dansk økonomi er i fin form.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god offentlig sekter og et højt skattetryk.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Familier skal ikke straffes for at være velfungerende.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU skal ikke bestemme om danske soldater skal sendes i krig - det skal alene være Folketinget der afgør dette.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal spare på de 36 mia. vi bruger årligt på udlændinge i Danmark. Og så kan vi bruge nogle af disse penge på Ulandsbistand.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke tilbage til den kolde (eller varme) krig. Vigtigt med en god dialog med Rusland.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet skal have konsekvens med det samme. Alt for mange for alt for mange tiltalefrafald.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg forstår ikke at økonomisk kriminalitet ofte straffes hårdere end vold.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mindreårige, der begår kriminalitet bør mærke en konsekvens - Det kan eksempelvis være fodlænkechip, hvor de skal være hjemme om aftenen/natten, og dermed ikke skal være på gaden.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil komme mange flere ulykker med elbiler, da de kommer næsten lydløst. Desuden kan der være problemer med at køre på ferie sydpå. Og hvis alle skal lade op kan det give problemer med elforsyningen.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må ikke gå ud over danske virksomheders konkurrenceevne - ellers flytter jobbene blot til udlandet.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal nøjes med et samarbejde om frihandel, miljø og kriminalitet. Vi skal ikke have en Union, der eksempelvis dikterer at vi skal sende børnecheck til udenlandske børn, der aldrig har været i Danmark. I Danmark skal Folketinget bestemme - ikke EU!

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke kunne køre til Amsterdam og fylde bilen med ekstacypiller og køre retur uden risiko for at blive taget ved grænsekontrollen.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange politikere er lidt for gode til at bruge andre folks penge. Og der er alt for mange udgifter til administration, minutkontrollanter og ansatte bag skriveborde. Og for få penge til frontlinjen: Lærer, pædagoger, sosu-assistenter, sygeplejersker osv.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Godt med konkurrence og frit valg.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er alt for mange ansatte bag skriveborde til at kontrollere og rapportere. Der er behov for mere tillid til at udføre kerneopgaver fremfor at registrere, kontrollere og dokumentere.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis østjyske kommune forbyder lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler vil det give ulige konkurrence.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

E45 skal udvides for at imødegå kø på motorvejen

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 3782 Dansk Folkeparti in total 56898

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Drop besparelser på vores sygehuse.

Ventetiderne skal nedbringes - En operation bliver ikke billigere af at blive udskudt.

Der er for mange udenlandske læger på vores sygehuse - Kommunikationen med patienter og sundhedspersonalet er livsvigt, så lægerne skal tale flydende og forståeligt dansk.

Opprioriter de varme hænder - Færre kommunikationsrådgivere, minut-kontrollanter og andre ansatte langt væk fra patienterne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er i orden at spare på busruter med få passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal ikke nedlægge busruter som børn og unge bruger til skoletransport.

2 Det akutte beredskab er i top - uanset hvor man bor i regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Grænsen for besparelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland er nået. Eventuelle yderligere besparelser må findes på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De varme hænder skal opprioriteres. Færre kommunikationsrådgivere og minutkontrolanter. Til gengæld flere ansatte tæt på patienten.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hurtig førstehjælp er livsvigtigt. Og når vi har lavet store supersygehuse øges behovet for hurtig akutberedskab, da mange har fået længere til sygehust.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skønt at DF fik fjernet dette krav. Vi skal i det hele taget droppe sparekrav på vores sygehus. Vi skal respektér vores ansatte.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores region skal hænge sammen og derfor skal der tilbydes offentlig transpot i hele regionen.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1993 - 1995

Danske Bank Akademi Danske Bank

Erhvervserfaring

2009 - nu

Organisationskonsulent Dansk Folkeparti

2004 - 2009

Souschef Danske Bank

1999 - 2004

Generalsekretær Dansk Folkeparti
O

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Regionsrådsmedlem Region Midtjylland, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Forretningsudvalget Region Midtjylland, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1993 - 1995

Danske Bank Akademi Danske Bank

Erhvervserfaring

2009 - nu

Organisationskonsulent Dansk Folkeparti

2004 - 2009

Souschef Danske Bank

1999 - 2004

Generalsekretær Dansk Folkeparti

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik