PERSONPROFIL

Stefan Struck Kronborg

Alternativet

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Sønderborg

I et forhold Bor i Sønderborg Kommune

Å

Stefan Struck Kronborg (AL) var i 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Sønderborg kommune. Stefan Struck Kronborg blev ikke valgt ind.

Han har en bachelor i matematik og arbejder til daglig som lærer.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Beskæftigelse
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg vil sætte fokus på 30 timers arbejdsuge og borgerløn og borgerforslag. Yderligere vil jeg arbejde for bedre balance mellem arbejdslivet og fritidslivet, da jeg mener, at frivillighedens arbejde for både vores børn og unge samt ældre er med til at skabe et positiver livskvalitet og mindre bureaukrati samt et menneskesyn hvor der er plads til alle typer af mennesker og personlighed. Der er allerede gode eksempler i vores frivillige, fritid og sport at netop det er der plads til.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget fokus på konkurrence end fordybelse og nysgerrighed.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder især på uddannelse og sundhedsområdet.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

jf tidligere spørgsmål

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trist menneskesyn at have. Det får mig til at tænke tilbage på historien og 2. verdenskrig.

44 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 23 Alternativet in total 470

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg vil med min stemme i byrådet arbejde særligt for:
Sundhed i institutionerne, hvor der bør fremmes økologisk madordninger på skoler, i børnehaverne og i ældreplejen. Den økologiske madordning bør fremmes gennem lokalt samarbejde med de forskellige aktører bl.a. landbruget. Derfor vil jeg fremme at kommunen får et samarbejde op og med henblik på indenfor kort fremtid, hvor den lokale landbrug bliver økologisk. Denne proces er langsigtet, men behov for.
Mit valglogo er;
Tænk globalt, men handl lokalt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forbyde kulturarrangementer med åben ild på offentlige pladser – såsom skater-arrangementet Ring of Fire.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er overholdt sikkerhedsreglerne fra politiets side og politiet har mulighed og åbent samarbejde med foreningen. Så skal kommunen ikke være en overvågnende organ. Men lovlige foreninger skal også være med til at fremme kultur- og foreningslivet i Sønderborg og dermed være sekundær aktør til børn og unge ikke begiver sig ud i kriminalitet.

2 Kommunen skal sørge for småjobs til samtlige kontanthjælpsmodtagere, så de opfylder 225-timersreglen og ikke rammer kontanthjælpsloftet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Kommunen skal hjælpe både ikke-syge og delvis sygemeldte kontanthjælpsmodtagere til at komme i arbejde. Det bør fremme disse personer til at få større glæde ved at bidrage i arbejdslivet. Dette bør fremmes gennem samarbejde om begrænset uddannelse og arbejdstid samt en mentorordning på både uddannelsessted og arbejdsplads.

3 Kommunen bør tilbagebetale penge til borgerne, hvis kassebeholdningen overstiger 300 millioner kr.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det gælder jo i forhold til indtægter og udgifter. Dvs. kassebeholdningen skal være positiv inden denne ordning kan lade sig gøre. Evt. lave borgerinddragelse om brug af pengene til kultur eller skole eller ældre eller eller...

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere optimere den kollektive trafik til gavn for børn og unge under uddannelse samt svage sociale borgere og ældre borgere og naturen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker skal leve i og med naturen og ikke omvendt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeps iht. tidligere svar om foreningsarbejde.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er en økonomisk pulje til at fremme frivilligheden og foreningsarbejde iht. integration og kriminalitet. Så vil jeg gerne være med til at fremme det.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. iht. forrige spørgsmål

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor ikke tænke positivt! Vær åben og modtagelig for nye borgere også i de lokale samfund... bedre integration i landsbyerne.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Personligt har kommunens ansvar for at opnå den mest medmenneskelige pleje og omsorg for kommunens ældre borgere. Kommunen skal sætte rammer og værdier til at de ældre borgere og deres omsorgpersoner har det bedste livskvalitet i deres hverdag og arbejde. Kan kommunen selv overdrage dette ansvar til egen forvaltning eller til private aktør er ikke væsentligt. Det er derimod rammerne og værdierne for ældreplejen og medarbejderne.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Raske borgere udviser mere livskvalitet og positivitet ift. arbejde og foreningsarbejde o.lign. Men hvilke andre sundhedsområder som skulle spares, kender jeg ikke.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. derved kan man optimere den læring og viden og færdigheder hos eleverne, som er vigtigt for at udvikle sig til alsidig samfundsborger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her gør kommunen allerede et godt stykke arbejde bl.a. "Førstevalg Sønderborg". Flere lignende projekter vil jeg personligt fremme i kommunalt arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke nødvendigvis. Men både politikere og forvaltningen skal prioritere de sociale og menneskelige områder samt naturen ud fra en stærk økonomisk bæredygtighed. Uden naturen vil menneskeheden have svært at leve og mennesker skal leve i og med naturen og ikke omvendt.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ske gennem integration til yderområderne bl.a. styrke foreningsarbejde med sociale svage unge eller anden etniske borgere også ældre generation. En økonomisk pulje vil jeg gerne være med til at arbejde for.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. iht. tidligere svar

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hellere flere cykelstier og gode oplevelser med og i naturen end vejstrækninger som ikke er økonomisk bæredygtig.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeps mennesker skal leve i og med naturen og ikke omvendt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er en langvarig perspektiv og har til formål at fremme Sønderborg både lokalt og globalt f.eks. iht. historisk perspektiv. At fremhæve hvad Sønderborg er kendt for bør være udgangspunktet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en økonomisk pulje, hvor man kan arbejde for at hjælpe med at integrere sociale udsatte også i landsbyerne.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jep iht. forrige svar.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis velhavende ældre ønsker ekstra eller tillæg ift. den pågældende pleje og omsorg, så skal kommunen også kunne tilbyde dette. Men medmenneskelig grundlæggende pleje og omsorg bør være tilgængelige for alle ældre borgere i kommunen. Men her tænker jeg også på tidligere svar ift. ældre og medarbejdere i ældresektoren.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Se svar ifm. spørgsmål om genoptræning. Der skal ikke tages penge fra andre sundhedsområder og samtidig skal der stadigvæk være penge til sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja. Da institutionerne idag har vanskeligt ved at fastholde og udvikle rammer og mål, fordi de menneskelige værdier er ikke svarer til disse rammer og mål. Selv kerneopgaver såsom udvikling og leg er vanskelige at opnå for pædagogerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke kun penge. Men også værdier og rammer for øget vækst blandt de private lokale mindre virksomheder også i landbyerne.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

Uddannelse

2007 - 2011

Bachelor Matematik, UC Syd

1998 - 2000

Markedsøkonom Marketing, Esbjerg Business Academy

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Lærer Hovslund Børneunivers

2013 - 2015

Lærer Humlehøjskolen

2012 - 2013

Lærer Husum Danske Skole

2001 - 2007

Detailhandel
Å

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Alternativet

Uddannelse

2007 - 2011

Bachelor Matematik, UC Syd

1998 - 2000

Markedsøkonom Marketing, Esbjerg Business Academy

Erhvervserfaring

2015 - 2016

Lærer Hovslund Børneunivers

2013 - 2015

Lærer Humlehøjskolen

2012 - 2013

Lærer Husum Danske Skole

2001 - 2007

Detailhandel

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik