PERSONPROFIL

Stephanie Evaline Lemming

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 21. marts 1997 i Vejle Single

V

Stephanie Evaline Lemming var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Stephanie Evaline Lemming blev ikke valgt ind.

Stephanie Evaline Lemming er studrende og læser jura på Århus Universitet. Hun er yderligere engageret politisk i Venstre Ungdom, hvor hun er retsopfører og Storkredsformand for VU Syd- og Sønderjylland. Hun er udvalgt af VU Vejle som byrådskandidat.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 113 Venstre in total 18285

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mit navn er Stephanie Lemming, og jeg ønsker en plads i Vejle Byråd
Du kan finde mig på plads nummer 7 på Venstres liste

Såfremt jeg får den ønskede plads, har jeg følgende mærkesager, som jeg ønsker at gennemføre:

Flere studieboliger til Vejle Kommune
I Vejle Kommune har vi fået en del uddannelsesmuligheder. Dette medfører unge mennesker, med ønsket om at bo i Vejle Kommune. Boliger indenfor studerendes budget er svære at opstøve, og derfor ønsker jeg at der skal sættes penge af til studieboliger.

En kommune der afspejler borgerne – også kulturelt
Kunsten og kulturen i Vejle er for præget af et kulturudvalg og ikke befolkningen. I Vejle Kommune er der en del kreative tilbud, både kommunalt men også igennem uddannelsesinstutionerne i kommunen. Dette betyder at der er grundlag for at det kulturelle kan blive præget af befolkningen, og ikke kulturudvalgets ønsker.

En styrket folkeskole i Vejle Kommune
I budgetforhandlingen 2017 er der sat penge af til folkeskolen. En del af de penge mener jeg vil kunne bruges bedst til niveaudeling, hvor eleven kan styrkes i de fagligt udfordrende områder, og blive yderligere udfordret i de faglige stærke områder.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i budgetaftalen 2017 allerede sat flere penge af i det kommunale budget til at forbedre vores folkeskoler. Jeg synes, det er vigtigere at de penge bliver brugt ordentligt, fremfor at vi bare sætter flere penge af.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal ikke prioritere noget over noget andet - i stedet bør de lytte til, hvad borgerne i området og kommende tilflyttere gerne vil have.

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes på ingen måde vi skal tage mulighederne fra nogen, for at byde ind på et bestemt kommunalt område.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle by er et trafikalt kaos. Men samtidig har vi mange små byer og landområder, som er enormt afhængige af offentlig traffik for at kunne eksistere. Derfor synes jeg at begge områder er utroligt vigtige.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et rigtig godt sorteringssystem - hvis det fungerede. Desværre ser vi bare tydeligt at mange borgere har svært ved at sortere efter systemet, og vi skal derfor sætte ind på at få systemet indplementeret ordentligt i stedet for at finde på nye systemer.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er heldigvis allerede prioriteret ret godt i de kommunale budgetter. I budgettet vedtaget i 2017 har vi igen sat penge af til bl.a. bygning af haller, og der skal derfor ikke afsættes flere penge medmindre der er brug for det

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes langt hellere man bør kigge på, hvordan man kan prioritere i kulturbudgettet, således at man måske sparer på 'pynte-kultur' og i stedet fokuserer på kultur til gavn for borgerne, og fx inkluderer vores borgere og vores ungdomsudannelser i dekorering af kommunen

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal de socialt udsatte ikke efterlades - men vi bliver også nødt til forsat at udvikle kommunen til det bedre for alle borgere. Dvs at vi også skal prioritere penge til folkeskoler, daginstituioner, sundhed og kultur. Derfor ville det være utroligt ærgeligt at stille kommunen dårligere, blot for at flere penge kan gå til socialt udsatte grupper.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge er ikke et problem, men de er en omkostning for samfundet, så længe vi ikke har fået dem i arbejde. Heldigvis har vi en god integrationsplan i Vejle kommune, som sikrer at de ikke bliver på overførselsindkomster særlig længe.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er ofte fremmende for kvaliteten af tilbud - men vi skal ikke udlicitere for at udlicitere. Dog ser jeg intet problem i at private får muligheden for at være med på markedet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er genoptræning utroligt vigtigt, for hvis man kan klare sig selv er det bedst - ikke kun for kommunen, men også for borgeren. Men jeg ville synes det var ekstremt ærgerligt at nedprioritere andre sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet sat flere penge af til folkeskolen, men jeg synes de kan prioriteres på mange måder, der vil være gavnlige for både elever og lærere. Derfor synes jeg ikke på nuværende tidspunkt vi skal bruge yderligere penge til at nedbringe antallet af elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har efterhånden hørt en del personlige historier fra folk, der er arbejdsløse og derfor ofte er på jobcenteret. De føler ikke, at de fra jobcenterets side er lydhøre i forhold til, hvis de enkelte mennesker gerne vil aktiveres eller søger nogle specifikke erhverv, men samtidig kan der også være mange andre grunde til, at man har svært ved at komme tilbage i job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt så skal vi altid holde muligheden for at nedsætte kommuneskatten ned. Men vi har i Vejle allerede en lav kommuneskat, og vi skal ikke nedsætte skatten bare for at gøre det, men kun gøre det såfremt at kommunens andre økonomiske poster er i balance, der er overskud på kontoen og man derfor ser det som gavnligt at give borgerne lov til at beholde lidt flere af deres egne penge.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens yderområder er allerede prioriteret i budgetaftalerne - det skal de selvfølgelig forsætte med at være, men vi skal ikke tilføre flere penge bare for at tilføre penge.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal naturområderne bevares, men jeg synes ikke vi skal sætte kommunens udvikling i stå for at sikre det.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er så meget vigtigere at prioritere kulturbudgettet til events, som borgerne for noget ud af, og så skære ned på kunsterisk udsmykning af Vejle by. Vi har så mange uddannelser med kunstneriske linjer, som vi i stedet kan bruge.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede sat mange penge af til det, og den nuværende plan fungerer. Derfor skal der kun sættes flere penge af, såfremt der er brug for det fordi antallet af flygtninge stiger

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der bliver stillet ekstra tilbud til rådighed for de ældre, så synes jeg godt de kan bruge en del af egne penge på tilkøb. Men vi skal ikke straffe nogen økonomisk, fordi de har arbejdet hårdt hele deres liv og derfor har lidt mere på kistebunden.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidenlse er også en sygdom - og en sygdom som skal ligestilles med alle andre sygdomme. Men igen ville jeg synes det ville være ærgerligt at nedprioritere andre dele af sundhedsområdet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede blevet prioriteret penge til at forbedre vores dagsinstitutioner, og de penge kan fx bruges til flere pædagoger. Derfor synes jeg ikke vi skal sætte yderligere penge af til et område, der allerede er prioriteret.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle kommune er allerede enormt god til at tiltrække private virksomheder, så jeg ville ikke umiddelbart synes det var et område der skulle prioriteres yderligere midler til.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Retsordfører, Venstres Ungdom
Storkredsformand, Venstres Ungdom Syd- og Sønderjylland

Erhvervserfaring

Studerende Århus Universitet
V

Politiske hverv

Retsordfører, Venstres Ungdom
Storkredsformand, Venstres Ungdom Syd- og Sønderjylland

Erhvervserfaring

Studerende Århus Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik