PERSONPROFIL

Susanne Dyreborg

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Esbjerg

Født 26. april 1966 i Gammelby Gift 1 barn Bor i Esbjerg Kommune

O

Susanne Dyreborg (DF) er 1. viceborgmester i Esbjerg Kommune. Hun er medlem af Børn- og Familieudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Susanne Dyreborg er uddannet økonom, hypnotisør og hypnoterapeut. I de seneste syv år har hun arbejdet som fuldmægtig for uddannelsesinstitutionen UC Syd og har tidligere arbejdet med intern revision i Esbjerg Kommune, hvor hun også har været leder af en økonomiafdeling. Susanne Dyreborg driver desuden sin egen glasbutik.

Privat er hun gift og har ét barn.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Bureaukrati
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, fordi jeg har hele pakken. Jeg er uddannet økonomi og skal nok finde finansiering for mine mærkesager. Jeg har arbejdet i mange forskellige erhverv og har stor livserfaring. Jeg har stor empati og vil gerne inddrage borgerne i mine beslutninger.
Vi skal hæve levestandarden for vores ældre - både de som har brug for pleje & omsorg, eller praktiske opgaver, men også selve pensionen, som slet ikke er tidssvarende. På udlændingeområdet skal paradigmeskiftet implementeres i kommunerne, så vi fremad ikke har så mange at forsørge. Grænsekontrollen skal gøres permanent. Bureaukrati skal bekæmpes ved større samarbejde mellem stat, region og kommune og mere fokus på borgerens behov. Det psykiske område skal opprioriteres og alternative behandlingsmuligheder skal mere ind generelt på sundhedsområdet. Klima & miljø skal være en naturlig del af hverdagen for den enkelte borger og i kommunale projekter. På landsplan skal vi tænke globalt og langsigtet - investere i udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nu er den offentlige sektor ret stor. På børn og unge, samt ældreområdet, bliver vi nok nød til se på om ressourcerne stemmer med opgaverne.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er godt, men ikke når det handler om opgaver ifm. pleje & omsorg og visse ydelser indenfor sundhedssektoren. Hvis prisen er det vigtigste parameter, kommer det let til at gå ud over kvaliteten. Og det kan vi ikke gå på kompromis med. Men vi skal være bedre til at prioritere de offentlige midler - også på sundhedsområdet

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal alle have en lige adgang til at blive behandlet uafhængig af geografi og økonomi. Men vi skal have frataget de helt urimelige gratis goder der gives til flygtninge og indvandrere - tandlæge mm.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem skal gøre sig til dommer over, hvem der ikke skal hjælpes? Vil du kunne forstå, at dit barn ikke skal have medicin, fordi det er kostbart? Jeg vil i hvert fald ikke. Vi skal hellere kigge lidt nærmere på medicinalindustrien og den magt de har. Lad os få mere af den alternative behandling og medicin på banen - selvom medicinalindustrien kæmper imod.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En permanent grænsekontrol skal stoppe kriminelle, terrorister og bander ved grænsen. Er de her allerede og overtræder straffeloven, skal de sendes hjem med det samme. Det skal ikke være bedre at afsone straf i et dansk fængsel end at være fri i sit hjemland. Så er vi da helt til grin

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NEJ den har været alt for slap i mange år. Dansk Folkeparti har kæmpet for at stramme og nu er de andre partier ved at vågne - i 11.time.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Engang var det sådan at alt, alt for mange danskere fik tilkendt førtidspension. Så går tiden og de får det måske bedre og kunne faktisk godt klare nogle timers arbejde hver dag/uge. Vores arbejdsmarked skal kunne rumme den fleksibilitet. Alle skal bidrage med det de kan. Er de nedslidte skal de have love at nye tilværelsen uden opslidende forløb gennem mange år. Men jeg tro ikke at folk bevidst vælger ikke at arbejde - de fleste vil gerne bidrage.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ministerpensioner i sin nuværende form skal væk. Udligningsordningen skal afløses af et mere lige system ift. sundhed, skole mm. Dem der kan bidrage, skal bidrage med det de nu kan. På den måde får vi flere på arbejdsmarkedet og vi har flere midler til f.eks. at hæve folkepensionen.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er lidt svært. Vi skal helst have folk i arbejde og det skal vi kæmpe for nu. Omvendt kan vi ikke have at folk "mangler" hjælp. Det der skal kigges på er naturligvis den enkelte borger og niveauet for eksistens

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tid til frihed - men den kan ikke bruges til noget som helst, hvis man er udkørt efter en lang dag med gode timer og "finde på noget" timer. Børn er forskellige - også i forhold til faglighed og hurtighed og derfor skal de ikke tvinges til at blive i skolen. Pauser er godt og frihed til at være sig, er meget essentielt. Børnenes tid skal ikke planlægges så meget - der skal være tid til leg og kreativitet. Børn bliver stressede og det er da helt forkert

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af børn og unge, der mistrives er stigende. Det hele handler mere og mere og tid, ressourcer, test, dokumentation. Børn har brug for faste rammer, viden og dannelse, respekt for sig selv og andre, tid til at lege, være kreativ, fjolle.. TID TIL AT VÆRE OG TID TIL AT LAVE FEJL.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I folkeskolen skal der være plads til alle. Men hvis det betyder, at der skal tages særlige hensyn til nogle, og de andre så ikke får den fornødne opmærksomhed - ja så ER der jo ikke plads til alle. Der skal være plads til særlige behov - men de skal måske løses i grupper med samme behov med en højere normering. Så kan der være fællestimer, som gør at man stadig er tilknyttet stamklassen. Men vi skal hjælpe alle vores elever - de sårbare, de urolige, de stille, de dygtigste etc.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er bare et tal - et nr. - og det passer ikke på mennesker. Vi skal have differentieret folkepension. Vi skal finde andre måder at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, få flere unge i gang og nurse de frivillige. Fleksibilitet er kodeordet

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej nej nej - det kan da ikke passe at Karl Holger selv skal betale for at få gjort sit sparsomme hjem rent. Standarden er for lav - den skal hæves. At nogle så vælger ekstra ydelser og selv vil betale er en anden sag. Men alle skal have ret til et værdigt liv. Hvad er skattekronerne ellers gået til? er de gået til broer, skoler og biblioteker, som Karl Holger aldrig bruger. Det er dælme da en dårlig investering for Karl Holger

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke hvad andre velfærdsområder er, men hvis vores paradigmeskifte virker, bliver der frigivet penge på den konto. Det skal i hvert fald ikke gå ud over børn/unge/udsatte/sundhed....

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er skævt. Lad os få bragt lidt balance i dette lille land. Vi skal alle have lige og fri adgang til vores velfærdssystem - det har vi ikke nu. Det kan da ikke passe at man skal flytte efter hvor skolerne er bedst eller billigst, hvor sundhedssystemer fungerer, hvor plejesektoren har flest penge...Drop systemet og udregn et nyt.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at arbejde - for alle. Hvis vi ikke havde nogle der tjente nok til at betale topskat, ville pengene mangle i statskassen. Så det er rigtig fint, at den findes. Hvis der skal pilles ved skatten, er det i bunden.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Problemet er ikke vores lønniveau - det er den billige udenlandske arbejdskraft, som hentes til DK for at minimere lønudgifterne. Vi skal nok hellere kigge på andre typer af afgifter, sagsbehandlingstider mm. for at styrke erhvervslivet i DK

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mærkeligt spørgsmål. det offentlige skal løse mange opgaver af en bestemt kvalitet og til alle borgerene. Der skal måske tilføres flere ressourcer for at hæve niveauet. Men vi skal også ændre på den måde vi prioriterer pengene.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes mange skatter og afgifter, så det er meget bredt. Men vi bliver nød til at have private virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser. De skal være konkurrencedygtige ift. udenlandske virksomheder. Men vi skal ikke have berøringsangst overfor at kritisere dem og stille krav til dem. Bankerne bør der holdes øje med. Det er komplet uetisk med bankskandalerne og det er bestemt ikke småpenge.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget bredt spørgsmål. Jeg synes vores arbejdsmarked skal indrettes på det måde, at det er mere fleksibelt. Det skal være muligt at gå ned i tid, hvis man gerne vil være mere sammen med sine børn. men det offentlige skal ikke betale for sådanne valg

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem skal definere "velfungerende" ?? Der kommer alt for meget subjektivitet ind i dette emne. Vi skal have en standard for alle og så ekstra tilbud/ydelser til de, der har brug for det

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som voksne sende signaler til de unge. Selvom vi ved at de nok godt kan skaffe det alligevel, men lad os bare gøre det lidt sværere.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg simpelthen ikke en mening om, da jeg ikke kender så meget til dette emne.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturligvis skal vi hjælpe. Men når riget fattes penge, må man kigge lidt på i hvilken retning støtten rejser.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være et både og - men med vægt på at handling har en konsekvens.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom man er klimabevidst, kigger man altid på hvad man kan få for sine penge. Jeg er sikker på, at en lavere afgift ville kunne få mange flere til at vælge el og hybrid

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Andet er helt ude i hampen. For det virker jo!!

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er IKKE en god klub, vi der er medlem af. Lad os få det ændret til det, det startede med - handel med varer og tjenesteydelser. De andre samarbejder omkring politi, forsvar etc. fungerer jo fint med forbehold - det kan det gøre for alle lande

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror bestemt, at vi kan gøre det bedre. Men at sætte tal på, hvor mange der kan spares væk er ikke let. Det er nok mere lovgivning og procedurer vi skal have fat i først. Herefter kan vi kigge på administrationen af det. Men der skal klart ruskes op i nogle ting

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange love - lad os få ryddet op. Der er for lange sagsbehandlingstider - lad os få dem kortere. Der er for meget "plejer" - lad os få det udryddet. Der er for lidt samarbejde mellem stat/regioner/kommuner - lad os bruge af hinandens erfaringer. Der er for mange kasser, som borgerne ikke passer ned i - lad os få dem helt væk - lad os kigge på borgerne. Lad os gøre tingene lidt smartere - tænke utraditionelt - lad os få pengene til at strække lidt længere og prioritere lidt bedre.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ser vi på plejesektoren - er der utroligt mange private udbydere som må lukke biksen. De konkurrer på prisen, men den kan slet ikke holde. Det er fint med konkurrence, men det må vi kunne tackle indenfor det offentlige.

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er et dilemma. For hvis vi sætter afgifterne ned, stiger forbruget så. Vi har rigeligt problemer med overvægt hos både børn, unge og voksne. det er naturligvis et økonomisk spørgsmål, idet vi jo mister de penge der lægges i Tyskland. Men det kan hurtigt blive "ædt" op af livsstilssygdomme og behandling heraf. Man overvejer jo at hæve prisen på tobak for at mindske forbruget. Her er det omvendt - vi skal ikke gøre det billigere at blive overvægtig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 919 Dansk Folkeparti in total 5386

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg er forholdsvis ung og fuld af energi. Jeg har livserfaring. Jeg er god til at sælge en sag og agerer hurtigt. Mit job er at optimere og det vil jeg føre videre i administrationen på rådhuset. Så vi kan få frigjort økonomiske midler til de socialt udsatte, få tiden tilbage i vores skoler, få værdigheden tilbage til vores ældre og få magten væk fra bureaukratiet og tilbage til borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Transport af mennesker i hestevogne og traktorvognen skal stoppes på Mandø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en god turistattraktion, men der skal være ordnede forhold og 100 sikkerhed omkring opgaven

2 Kommunen skal spare penge ved at droppe studieture til byrådsmedlemmer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Juicekurser, Canadature m.m. skal STOPPES nu. Så er det sagt.

3 Kommunen er for passiv, når det drejer sig om at uddanne kvalificeret arbejdskraft til vindmølle- og offshoresektoren.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en kollektiv trafik, der fungerer for ellers vil borgerne ikke bruge den. Men mange er afhængig af den kollektive trafik og den SKAL bare fungere Men der skal også være plads til biler og være p-pladser

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi støtter breddeidrætten. Den er så vigtigt for at være en del af et fællesskab. Vi mener, at foreningerne skal slippe for at betale husleje af kommunale bygninger. På den måde kan man holde kontingenterne nede og alle har råd til at deltage

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for at kunne tiltrække både turister og besøgende, men også nye borgere. Vi bliver nød til at kunne konkurrere med de andre store byer i Esbjerg

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er så nemt at spare på disse grupper af borgere og vi kan IKKE være det bekendt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe der bliver taget særhensyn - både i forhold til bolig og sociale ydelser og ikke stillet krav om uddannelse, sprogundervisning og arbejde, ja så er de en belastning. Integrationen er ikke god nok.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er godt på mange punkter. Men velfærdsopgaver skal ikke udliciteres - ansvar og løsning skal følges ad for at fastholde kvalitet - og det er kommunens opgave

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig, men det kommer an på en prioritering., for hvilke andre sundhedsområder skal så spare

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores beskæftigelsesområde skal være meget mere fleksibel. Så man kan bidrage med det, man har mulighed for. Også selvom det kun er få timer. Alle der kan, skal bidrage

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten skal holdes i ro. Vi skal prioritere vores midler på en bedre måde og søge at tiltrække flere borgere til Esbjerg Kommune. På den måde hæves skattegrundlaget og det er langt bedre

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne i de ydre områder føler sig overset. Det er IKKE godt nok. Vi skal ave tilfredse borgere i hele kommunen

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et vigtigt punkt og vi skal sætte ind MEGET før. e unge skal bidrage til samfundet og føle sig som en del af samfundet. Vi har brug for dem og det skal de vide/forstå

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ved ikke, hvilke andre trafikområder, der så skal spare, så det er svært at svare på Men der skal være cykelstier nok, så man kan bevæge sig sikkert rundt i kommunen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være en balance. Vi har trods alt brug for erhverv, som kan skabe arbejdspladser. Men vi skal også passe på vores fantastiske natur

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

ALLE har ret til at få en værdig behandling og den service, de har behov for. PUNKTUM

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have meget mere fokus på de psykiske sygdomme og udfordringer hos både børn, unge og voksne. Det er et stigende problem, som der skal handles meget mere på NU.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ALT for lidt tid i vores institutioner

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for at have et godt samarbejde med vores erhvervsliv. Men vi skal IKKE bruge flere ressourcer på det - dem skal vi bruge på velfærd. Men det er vigtigt at have et godt erhvervsliv med arbejdspladser og dermed skatteindtægter

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

1.viceborgmester Esbjerg Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børn- og Familieudvalget Esbjerg Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor + enkelte fag på Cand Merc. aud Økonomi, Handelshøjskole Syd

1994 - 1996

Kommunom Økonomi og administration, Esbjerg Kommune

Erhvervserfaring

2008 - nu

AC fuldmægtig UC Syd
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

1.viceborgmester Esbjerg Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Esbjerg Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Børn- og Familieudvalget Esbjerg Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor + enkelte fag på Cand Merc. aud Økonomi, Handelshøjskole Syd

1994 - 1996

Kommunom Økonomi og administration, Esbjerg Kommune

Erhvervserfaring

2008 - nu

AC fuldmægtig UC Syd

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik