PERSONPROFIL

Susanne Eilersen

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Fredericia

Født 24. august 1964 i Grenaa I et forhold 3 børn Bor i Fredericia Kommune

O

Susanne Eilersen (DF) er 1. viceborgmester i Fredericia Kommune, hvor hun har været byrådsmedlem siden 2009. Hun er formand for Sundhedsudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og Senior- og Handicapudvalget. Susanne Eilersen er også folketingsmedlem for Dansk Folkeparti (DF), hvor hun ligeledes er medlem af flere udvalg.

Susanne Eilersen er uddannet merkonom i regnskab, og hun arbejdede som regnskabsassistent for Trinity Hotel & Konference Center, indtil hun blev folketingsmedlem. Privat er hun gift med Per, og sammen har de tre drenge.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Retspolitik

Med kandidatens egne ord

Et Danmark i balance hvor økonomi - vidergående uddannelser - statslige arbejdspladser - god infrastruktur er en selvfølge.
Vi skal tænke ældreomsorg istedet for bare pleje. Vi bliver alle gamle en dag.
En stram udlændigepolitik- kriminelle udlændinge skal udvises og flygtninge skal hjælpes midlertidig med en plan om hjemsendelse når det er muligt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil alle ønske den bedste medicin hvis vi selv eller vores kære er syg.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørger for alle der overhoved kan, kommer ud på arbejdsmarked og tjener sine egne penge, og derved mindsker vi uligheden. Ingen udlændinge skal kunne bruge religion eller kultur for ikke at tage et arbejde og forsørge sig selv.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever længere og derfor er vi nok nød til at kigge på pensionsalderen. Men det skal være en differencieret pensionsalder der tager højde for nedslidning og sygdom.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsområder er mange ting. Stor prestigeprojekter som fine bygninger og nye fodboldstadions må vige for kernevelfærd til ældre, udsatte og børn.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt klart for alle at vi trænger til et helt nyt udligningssystem, der vil fordele pengene på en måde, så alle 98 kommuner få mulighed for at levere den samme velfærd til deres borgere. I dag er der rige kommuner hvor kasserne bugner af penge, og kommuner der må skære dybt i velfærden. Jeg går til valg på at få et Danmark i balance.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe flygtninge i nærområderne istedet for i Danmark. Jeg vil arbejde for et asylstop. Lykkedes det, vil jeg gerne øge ulandsbistanden.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være mere konsekvens end der er i dag over for kriminelle. Og meget mere formue på offerne, det er på dem der skal bruges flere ressourcer.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Udbygningen af el-nettet langs vestkysten bør ske med jordkabler i stedet for højmaster selvom det bliver dyrere

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Afgifterne på blandt andet slik og sodavand bør sættes ned for at mindske grænsehandel

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi spiser for meget slik og drikker for mange sodavand i dag. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at gøre det billigere.

45 Det er en forkert beslutning at sætte hegn op langs grænsen for at forhindre vildsvin med afrikansk svinepest i at komme ind i landet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1295 Dansk Folkeparti in total 3433
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1603 Dansk Folkeparti in total 3325

Mærkesager

  • Ældre
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg vil fortsat arbejde for at ældre på plejehjem og handicappede på bosteder i Fredericia får den omsorg og pleje de har krav på, et værdigt liv.
Jeg vil fortsat udvikle vores fantastiske Sundhedshus og arbejde for at så mange sundhedstilbud som muligt er tæt på borgerne.
Trygge børn lærer bedst, derfor er det vigtigt at der er pædagoger og lærer nok i dagtilbudene og folkeskolerne til at tage hånd om alle børn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen skal forfølge en erstatningssag mod firmaet DanGødning for skaderne efter storbranden på Fredericia Havn februar 2016.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal tvinge ældre til at modtage rehabilitering (længst muligt i eget hjem).

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen skal tvinges til at deltage som spørgsmålet beskriver. Man skal altid være i dialog med borgeren og ud fra borgeren behov og ønsker. Det er ikke borgeren der skal tilpasses systemet men omvendt.

3 Kommunen skal arbejde på at få farlige virksomheder væk fra bymidten, selvom det måtte medføre erstatning til disse virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er mere interesseret i at vi får flyttet fokus på det forebyggende arbejde, så behovet for genoptræning daler.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener at der stadigvæk er områder indenfor veæfærdsområderne hvor vi kan gøre mere for borgerne, og jeg ønsker velfærd frem for skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal havde skabt interesse for private investorer der kan hjælpe med at skabe et nyt teater miljø i nær fremtid.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har faktisk i samarbejde med boligforeningerne rigtig mange gode sociale indsatser i vores udsatte boligområder.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det drejer sig ikke altid om flere penge, men om vi bruger dem vi har til rådighed på den rigtige måde.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et enigt byråd har i budgettet for 2018 afsat flere penge til netop pædagoger.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - 2019

Beredskabsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Senior- og Handicapudvalget Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Kommunalordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Retsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti

2014 - nu

1.viceborgmester Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Formand, Sundhedsudvalget Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2012 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2015

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2010 - 2013

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2015

Medlem Danske Regioner

Uddannelse

Merkonom Regnskab, Grenaa Handelsskole og IBC Fredericia
Handelselev Skoringen
EFG Handel og kontor, Grenaa Handelsskole
Folkeskole Søndre Skole Grenaa

Erhvervserfaring

2001 - 2014

Regnskabsassistent Trinity Hotel & Konference Center

1999 - 2001

Regnskabsassistent HG Stanseforme, Kolding

1997 - 1999

Regnskabsassistent Fredericia Skibsværft

1986 - 1996

Regnskabsassistent Opel Grenaa og Trykkeri Grenaa
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - 2019

Beredskabsordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Senior- og Handicapudvalget Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Kommunalordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Retsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - 2019

Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Dansk Folkeparti

2014 - nu

1.viceborgmester Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Formand, Sundhedsudvalget Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2012 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2015

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2010 - 2013

Byrådsmedlem Fredericia Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2015

Medlem Danske Regioner

Uddannelse

Merkonom Regnskab, Grenaa Handelsskole og IBC Fredericia
Handelselev Skoringen
EFG Handel og kontor, Grenaa Handelsskole
Folkeskole Søndre Skole Grenaa

Erhvervserfaring

2001 - 2014

Regnskabsassistent Trinity Hotel & Konference Center

1999 - 2001

Regnskabsassistent HG Stanseforme, Kolding

1997 - 1999

Regnskabsassistent Fredericia Skibsværft

1986 - 1996

Regnskabsassistent Opel Grenaa og Trykkeri Grenaa

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik