PERSONPROFIL

Susanne Mathiesen

Socialistisk Folkeparti

Spidskandidat i Billund
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 22. februar 1961 i Grindsted Gift 2 børn

F

Susanne Mathiesen (SF) stillede i 2017 op som kandidat for Socialistisk Folkeparti til kommunalvalget i Billund Kommune. Derudover stillede hun op for partiet i Region Syddanmark. Hun blev dog ikke valgt ind i nogen af delene

Hun har tidligere været medlem af byrådet i Billund Kommune, og hun har været opstillet i kommunen flere gange. Hun har tidligere været byrådsmedlem i kommunen fra 2009-2013.

Susanne Mathiesen er oprindeligt uddannet plejehjemassistent. Hun arbejder daglig som centerchef i Headspace, hvor hun arbejder med rådgivning til børn og unge. Hun har tidligere arbejdet med bl.a. udsatte, psykiatri og misbrug.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 227 Socialistisk Folkeparti in total 355
KV 2013 Personlige stemmer 189 Socialistisk Folkeparti in total 327

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde målrettet på at sikre at bøn og unge sikres gode vilkår for trivsel og uddannelse , og at der er så gode og brede uddannelses muligheder som muligt . Vi skal sikre at vi tiltrækker så mange og så forskellige uddannelsesmuligheder som muligt vi skal samtidig tilgodese og respektere at ikke alle unge skal gå direkte i videregående uddannelse .
Udsatte børn og unge skal gives særlig opmærksomhed og støtte, og sikres at de har de aller bedste betingelser for at udvikle og skabe trivsel
Der skal gives et bredt udvalg til rådighed for borgere med lavt uddannelsesniveau for at højne fagligheden , ligesom ledige skal gave bedre muligheder for at uddanne sig
I ældre området er det ønskeligt at vende hele området på hovedet i vores bestræbelser på at skabe værdige vilkår . Vi skal starte med st vide hvilket niveau og hvilket vilkår vi vil tilbyde vores ældre medborgere , dernæst tage stilling til hvordan vi opnår det og så finde ud af om det er realistisk inden for en økonomisk ramme. De vilkår vi tilbyder vores ældre medborgere er ikke i orden

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen er økonomisk afhængig af store selskabsskatte-indtægter fra LEGO. Kommunen bør derfor for at holde på LEGO imødekomme de krav, LEGO måtte have, om fx tilladelser til byggeri mv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

LEGO er en væsentlig del af det brand der gennem flere år er brugt energi og økonomi på at markedsføre . Det Er vigtigt fortsat at udbygge det begreb vha blandt andet indtægter fra LEGO

2 Der bruges for mange penge til udvikling af Billund by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det kan blive nødvendigt at lukke folkeskoler i Billund Kommune i den kommende byrådsperiode.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende vigtigt at den bil trafik vi har til de store turist attraktioner kan flyde frit og fleksibelt. Det er også af stor betydning for alle borgere i kommunen at det er muligt T transportere sig frit i alle dele af kommunen med offentlige transportmidler . Skatteindtægter fra selskabsskatter kan med fordel anvendes til udbygning F den kollektive trafik

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere væsentligt er det at midlerne anvendes rigtigt . Det er ikke altid det vigtigste at tilføje flere midler men grundigt at overveje hvordan de midler vi ønsker at bruge anvendes bedst

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I denne sammenhæng er ressourcer ikke altid ensbetydende med økonomi .

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt unødvendigt at sætte et parameter op der laver et enten eller i den her sammenhæng . Selvfølgelig kan området k sociale indsatser tilføres flere midler uden at det går ud over andre områder

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 263 Socialistisk Folkeparti in total 0

Mærkesager

  • Ungdomsuddannelser
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde målrettet på at sikre at bøn og unge sikres gode vilkår for trivsel og uddannelse , og at der er så gode og brede uddannelses muligheder som muligt . Vi skal sikre at vi tiltrækker så mange og så forskellige uddannelsesmuligheder som muligt vi skal samtidig tilgodese og respektere at ikke alle unge skal gå direkte i videregående uddannelse .
Udsatte børn og unge skal gives særlig opmærksomhed og støtte, og sikres at de har de aller bedste betingelser for at udvikle og skabe trivsel
Der skal gives et bredt udvalg til rådighed for borgere med lavt uddannelsesniveau for at højne fagligheden , ligesom ledige skal gave bedre muligheder for at uddanne sig
I ældre området er det ønskeligt at vende hele området på hovedet i vores bestræbelser på at skabe værdige vilkår . Vi skal starte med st vide hvilket niveau og hvilket vilkår vi vil tilbyde vores ældre medborgere , dernæst tage stilling til hvordan vi opnår det og så finde ud af om det er realistisk inden for en økonomisk ramme. De vilkår vi tilbyder vores ældre medborgere er ikke i orden

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må sættes en stopper . Hvis der ikke er medhold til yderligere tiltag mod Carl Holst må vi stoppe

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror på det kan løses uden det går ud over noget

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Billund Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1986 - 1988

Plejehjems assistent Brande

Erhvervserfaring

2015 - nu

Centerchef Headspace Billund

2001 - 2015

Souschef og projektleder Café Jydepotten

2007 - 2008

Konsulent Jobinvest

1998 - 2001

Social medarbejder Helle kommune

1997 - 1998

Assistent Psykiatrisk Hospital Esbjerg

1994 - 1997

Værkstedsleder Aktiv Huset
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Billund Kommune, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Regionsrådskandidat Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

1986 - 1988

Plejehjems assistent Brande

Erhvervserfaring

2015 - nu

Centerchef Headspace Billund

2001 - 2015

Souschef og projektleder Café Jydepotten

2007 - 2008

Konsulent Jobinvest

1998 - 2001

Social medarbejder Helle kommune

1997 - 1998

Assistent Psykiatrisk Hospital Esbjerg

1994 - 1997

Værkstedsleder Aktiv Huset

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik