PERSONPROFIL

Thies Mathiasen

Dansk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Haderslev
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 9. juni 1956 i Åkirkeby Gift 2 børn

O

Thies Mathiasen (DF) er byrådsmedlem i Haderslev Kommune. Han er medlem af Plan- og Miljøudvalget.
Thies Mathiasen er også regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, hvor han er medlem af flere udvalg bl.a. formand for Psykiatri- og Socialudvalg og medlem af Forretningsudvalget.

Thies Mathiasen har mange års erfaring som lokalpolitiker. Han har været byrådsmedlem siden 1997, først i Gram Kommunalbestyrelse og nu i Haderslev Kommune. Siden 2009 har han desuden været valgt i Region Syddanmark.

Thies Mathiasen er oprindeligt uddannet hovmester fra Kogtved Søfartskole, og han har tidligere arbejdet som hovmester for Mærsk. I sag driver han virksomheden Aku-klinikken.dk. Privat er bosiddende i Haderslev. Han er gift med Anni, og tilsammen har parret fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 527 Dansk Folkeparti in total 3875
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1226 Dansk Folkeparti in total 3849

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt at det bliver så enkelt for borgerne som overhovedet muligt.
Det er vigtigt at der er en god balance i børnenes skole gang og fritid, det er den bedste vej til at få givet noget lærdom til vores børn.
Samtidig er det vigtigt at almen viden om sundhed også bliver givet til børnene, ligesom vi skal følge op på udsatte borgeres sundheds tilstand.
Alle vore ældre skal have et værdigt og aktivt otium.
Alt det kan understøttes af gode uddannelsessteder og god og hurtig service til erhvervslivet, så vil kommunen kunne udvikle sig i den rigtige retning, og det vil sigt betyde lavere skatter og afgifter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør stoppe al planlægning af vindmøller.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jobcentret behandler ikke borgerne med fornøden hensyntagen og respekt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen er for dyr i drift i forhold til andre kommuner i landsdelen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4376 Dansk Folkeparti in total 72356
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 7090 Dansk Folkeparti in total 73016

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Hospitaler

Med kandidatens egne ord

For mig er det vigtigt at det bliver så enkelt for borgerne som overhovedet muligt.
Det er vigtigt at der er en god balance i børnenes skole gang og fritid, det er den bedste vej til at få givet noget lærdom til vores børn.
Samtidig er det vigtigt at almen viden om sundhed også bliver givet til børnene, ligesom vi skal følge op på udsatte borgeres sundheds tilstand.
Alle vore ældre skal have et værdigt og aktivt otium.
Alt det kan understøttes af gode uddannelsessteder og god og hurtig service til erhvervslivet, så vil kommunen kunne udvikle sig i den rigtige retning, og det vil sigt betyde lavere skatter og afgifter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Socialudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Forretningsudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Sundhedssamordningsudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Formand, Psykiatri- og socialudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Plan- og Miljøudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Hovmester Kogtved Søfartskole

Erhvervserfaring

Akupunktør Aku-klinikken.dk
O

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Formand, Socialudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2013 - 2017

Næstformand, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

2009 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Forretningsudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Medlem, Sundhedssamordningsudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2013 - nu

Formand, Psykiatri- og socialudvalget Region Syddanmark, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Medlem af Plan- og Miljøudvalget Haderslev Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

Hovmester Kogtved Søfartskole

Erhvervserfaring

Akupunktør Aku-klinikken.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik