PERSONPROFIL

Thyge Havgaard Bjerring

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 11. juli 1970 i Vejle Gift 3 børn

V

Thyge Havgaard Bjerring (V) har siden 2018 været byrådsmedlem i Vejle Kommune for Venstre. Han er næstformand for Voksenudvalget og medlem af Børne- og Familieudvalget samt Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Derudover er han formand for Venstres lokale partiforening.

Thyge Havgaard Bjerring er handelsuddannet fra Vejle Handelsskole. Han arbejder til daglig som Business Manager for teleselskabet TDC Erhverv, hvor han også er talsmand for medarbejderne ansat på Lederforeningens overenskomst. Han har arbejdet hos TDC i 26 år med salg og rådgivning i forskellige afdelinger. Thyge Havgaard Bjerring er desuden aktiv i det lokale foreningsliv bl.a. som medlem af håndboldledelsen hos DGI Sydøstjylland og som mangeårig fodbold- og håndboldtræner i den lokale idrætsforening.

Privat er Thyge Havgaard Bjerring bosat i Mejsling. Han er gift med Karen-Marie, og sammen har parret tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 715 Venstre in total 18285

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

Et godt fritidsliv hvor der er plads til alle, og hvor foreningerne får de bedst mulige forhold for at udvikle sig til gavn for kommunens borgere er vigtigt for mig.

Jeg brænder for at kunne være med til at arbejde med en frivillighedsstrategi og jeg har en masse stærke kompetencer at byde ind med her.

Jeg vil arbejde for at Vejle Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo, at vores kommune vælges til på grund af blandt andet en god og tryg folkeskole med højt fagligt niveau.

Vi skal være en kommune hvor sammenhængskraften imellem, skole, erhvervsliv, foreningsliv og lokalsamfund er stærk

Af natur er jeg ambitiøs, loyal, troværdig og vedholdende, jeg sætter en ære i at udføre et godt stykke arbejde og jeg gør aldrig noget halvt.

Derfor kan I regne med at når jeg har valgt at blive byrådskandidat for Venstre – så er det fordi jeg vil det og fordi alle borgere i vores kommune kan regne med at jeg vil gøre en forskel.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand, Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Venstre

Tillidsposter

Ledelsesmedlem DGI Sydøstjylland
Formand Venstre, Vejle

Uddannelse

Handelsuddannet Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

Business Manager TDC Erhverv
V

Politiske hverv

2018 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Næstformand, Voksenudvalget Vejle Kommune, Venstre

2018 - nu

Medlem, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Venstre

Tillidsposter

Ledelsesmedlem DGI Sydøstjylland
Formand Venstre, Vejle

Uddannelse

Handelsuddannet Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

Business Manager TDC Erhverv

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik