PERSONPROFIL

Tine Hundahl Jensen

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 17. oktober 1977 i Silkeborg, Danmark Single

F

Tine Hundahl Jensen var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Vejle kommune, og Kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Tine Hundahl Jensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Tine Hundahl Jensen er næstformand for SF Vejle og aktiv i SF Region Syddanmark & SF Storkreds Syd- & Sønderjylland. Hun har en kandidatgrad i amerikanske studier og en bachelor i samtidshistorie. Tine Hundahl Jensen har været aktiv fodboldfan i mere end 20 å, og er medlem af eksekutivkomitéen for Football Supporters Europe, og kasserer for Danske Fodbold Fanklubber. Hun bor i Vejle.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 80 Socialistisk Folkeparti in total 4358

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Trafik

Med kandidatens egne ord

Manglende borgerinddragelse trak mig ind i politik.
Posthusgrunden er blot et eksempel på en politisk proces, hvor borgerinddragelse og åbenhed er blevet tilsidesat.
Der sker masser af udvikling i Vejle by, men ofte er det prestigeprojekter, hvor borgerne ikke inddrages, høres eller har råd til at bo der.

Jeg vil arbejde for:
Reel borgerinddragelse, hvor borgerne inddrages aktivt, før planerne er klar.
Byudvikling for borgerne fx med billigere boliger
Borgerforslag med 500 underskrifter skal tages op i byrådet.

Infrastrukturen i Vejle skal forbedres!
Som borger i Vejle by oplever jeg de udfordringer, som mange af os dagligt står i.
Alenlange køer med mange røde lyskryds, som gør, at trafikken ikke kan glide ordentligt.
Cyklister, som må kæmpe sig gennem trafikken med livet som indsats - og borgere som ikke kan komme hjem, fordi busruter skæres og nedlægges - ligesom flextrafik blev nedlagt indenfor bygrænsen, fordi det var en succes.

Jeg vil arbejde for:
En smidigere infrastruktur i Vejle
Flere og bedre cykelstier - hvor cyklisterne er
Flextrafik tilbage inden for bygrænsen

Et godt børne- og ungeliv.
Der bør indføres et loft på max 24 elever i skolerne, og to-lærersystemet bør udbredes. I dag er 36% af vores børn i såkaldte storklasser - det tal skal markant ned.

Der skal langt bedre normeringer til i institutioner og fritidstilbud (Max 6 børn pr. voksen i børnehaver og max 3 børn pr. voksen i vuggestuer!).

Vi skal sikre tryghed, udfordringer og stærke fællesskaber, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle det yderste af deres potentiale.
De unge skal inddrages, så de får medbestemmelse og ejerskab og tager ansvar for fællesskaberne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I årevis har man systematisk udhulet skoleområdet. Derudover er skolereformen underfinansieret. Der er brug for et markant løft, men ikke nødvendigvis på bekostning af dårligere service andre steder. Vi er kommet ovenpå finanskrisen, og der er penge nok på kistebunden.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle vokser, og ventelisterne til almene boliger er alen lange. Vejle skal ikke være for rige liebhavere, og der bør sikres adgang til boliger til fornuftige priser, så studerende, pensionister og personer på overførselsindkomst eller lav-mellem indkomst også kan bo i Vejle

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er grundlæggende problematisk, når private aktører ønsker at drive forretning på velfærdsområdet. Vi skal sikre at de ansatte har de fornødne uddannelser, og er omfattet af de samme regler om offentlighed i forvaltningen, som det kommunalt ansatte personale. Vi bør skele til den norske model, hvor en procentdel af de private virksomheder på plejeområder skal være non-profit. Det kan forebygge, at områderne overtages af store multinationale firmaer og styrke indsatsen fra civilsamfundet

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik bør styrkes, men der skal også laves en helhedsplan så Vejle ikke strander til i biler. Sikre skoleveje herunder trygge cykelstier bør også opgraderes

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vil meget gerne have de gratis sorte poser retur, og komme den forvirring til livs der er opstået med det seneste system.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har været aktiv i lokalforeninger i over 20 år, og bakker naturligvis op om en aktiv idrætspolitik, som er til glæde for alle aldersgrupper, og som fremmer sundhed, velvære og positivt samvær mellem mennesker. Der skal tages hensyn til både bredde og elite, og ikke mindst parasporten i Vejle

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle Kommune har udnyttet status som frikommune, hvorfor 36% i dag går i en såkaldt storklasse. Vi ønsker et loft på 24 elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest bør ældreplejen få et løft. Flere ansatte, fokus på diversitet i fagligheden. Ældrepleje bør være gratis, men man bør have mulighed for tilkøbsydelser i forhold til den praktiske hjemmehjælp. Denne mulighed må aldrig bruges til at skære ned på det generelle serviceniveau

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Max 6 børn pr. voksen i børnehaver og max 3 børn pr. voksen i vuggestuer.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis have en aktiv erhvervspolitik med fokus på iværksætteri, grønne jobs og vækst.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 339 Socialistisk Folkeparti in total 90363

Mærkesager

  • Trafik
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Manglende borgerinddragelse trak mig ind i politik.
Posthusgrunden er blot et eksempel på en politisk proces, hvor borgerinddragelse og åbenhed er blevet tilsidesat.
Der sker masser af udvikling i Vejle by, men ofte er det prestigeprojekter, hvor borgerne ikke inddrages, høres eller har råd til at bo der.

Jeg vil arbejde for:
Reel borgerinddragelse, hvor borgerne inddrages aktivt, før planerne er klar.
Byudvikling for borgerne fx med billigere boliger
Borgerforslag med 500 underskrifter skal tages op i byrådet.

Infrastrukturen i Vejle skal forbedres!
Som borger i Vejle by oplever jeg de udfordringer, som mange af os dagligt står i.
Alenlange køer med mange røde lyskryds, som gør, at trafikken ikke kan glide ordentligt.
Cyklister, som må kæmpe sig gennem trafikken med livet som indsats - og borgere som ikke kan komme hjem, fordi busruter skæres og nedlægges - ligesom flextrafik blev nedlagt indenfor bygrænsen, fordi det var en succes.

Jeg vil arbejde for:
En smidigere infrastruktur i Vejle
Flere og bedre cykelstier - hvor cyklisterne er
Flextrafik tilbage inden for bygrænsen

Et godt børne- og ungeliv.
Der bør indføres et loft på max 24 elever i skolerne, og to-lærersystemet bør udbredes. I dag er 36% af vores børn i såkaldte storklasser - det tal skal markant ned.

Der skal langt bedre normeringer til i institutioner og fritidstilbud (Max 6 børn pr. voksen i børnehaver og max 3 børn pr. voksen i vuggestuer!).

Vi skal sikre tryghed, udfordringer og stærke fællesskaber, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle det yderste af deres potentiale.
De unge skal inddrages, så de får medbestemmelse og ejerskab og tager ansvar for fællesskaberne.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adgang til og behandling i sundhedsvæsenet skal på ingen måde afhænge af borgernes ressourcer

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adgang til og behandling i sundhedsvæsenet skal på ingen måde afhænge af borgernes ressourcer

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at alle borgere er dækket ind uanset hvor I landet de bor. Der skal være lige adgang for alle borgere.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men de mindre sygehuse bør indtænkes på en anden måde - fx til kroniske patienter, genoptræningsforløb mm

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være lige adgang til akutberedskabet - og der er penge nok til at det ikke bør gå ud over øvrig serviceniveau. Hvis der er råd til milliarder i skattelettelser, er det et spørgsmål om vilje.

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For en sammenhængende region er det vigtigt med grøn, billigere og sammenhængende kollektiv trafik. Det skal være nemt at komme til uddannelsesstederne. I takt m at sundhedstilbud samles, udfordrer det også behovet for at man kan komme dertil med kollektiv transport.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Adgang til og behandling i sundhedsvæsenet skal på ingen måde afhænge af borgernes ressourcer. Sundhedsvæsnet trænger til et gevaldigt løft efter år med rigide sparekrav.

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet synes rimeligt. Der bør aldrig gives tilladelse til fracking på dansk jord.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti
Næstformand SF Vejle

Uddannelse

2003 - 2009

Master Amerikanske studier, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Medlem af eksekutivkomité Football Suporters Europe

2003 - nu

Kasserer Danske Fodbold Fanklubber
Projektmedarbejder Vejle Kommune, Kultur & Fritid
F

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Vejle Kommune, Socialistisk Folkeparti
Næstformand SF Vejle

Uddannelse

2003 - 2009

Master Amerikanske studier, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2013 - nu

Medlem af eksekutivkomité Football Suporters Europe

2003 - nu

Kasserer Danske Fodbold Fanklubber
Projektmedarbejder Vejle Kommune, Kultur & Fritid

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik