PERSONPROFIL

Tonny Vest

Liberal Alliance

Spidskandidat i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 4. januar 1967 i Odense Gift 2 børn

I

Tony Vest var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance ved Kommunalvalget i Odense kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Tony Vest blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Til dagligt arbejder han i den finansielle sektor som investeringsrådgiver og autoriseret børsmægler.

Han har arbejdet i forskellige brancher i gennem sine 32 år på arbejdsmarkedet. Han har arbejdet med iværksættere og senere proceskonsulent i det offentlige med fokus på effektivitet og værdiskabelse.

Han har arbejdet i forsikringsbranchen og været leder for 50 mennesker, hvor det særlige fokus var at træne talenter. Endvidere et par år med industriel IT, hvor han har analyseret mange danske produktionsmiljøer, og det har givet ham en solid indsigt i det danske potentiale.
Derudover har han arbejdet med at få kvinder af anden etnicitet til at gennemfører forskellige uddannelsesprojekter.

Han har været bordtennis-, fodbold-, og håndboldtræner og aktiv amatørskuespiller. Han brænder for foreningskulturen i Danmark.
Hver tirsdag øver han med sit band Injection, og et par gange om ugen spiller han squash.
Han er gift med Mette og de to børn er flyttet hjemmefra.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 628 Liberal Alliance in total 2265
KV 2013 Personlige stemmer 716 Liberal Alliance in total 2161

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1) Odense skal have Danmarks bedste grundskoler og daginstitutioner
2) Odense skal være kendt for en fremragende ældrepleje
3) Odense skal altid være i overvejelserne og ikke til at komme udenom, når en virksomhed udvider

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 479 Liberal Alliance in total 17104

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1) Odense skal have Danmarks bedste grundskoler og daginstitutioner
2) Odense skal være kendt for en fremragende ældrepleje
3) Odense skal altid være i overvejelserne og ikke til at komme udenom, når en virksomhed udvider

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

Spidskandidat Liberal Alliance
Næstformand Bestyrelsen Vandcentre Syd

Uddannelse

HD (Finansiering) SDU

Erhvervserfaring

Investeringsrådgiver Lån & Spar Bank - Forretningsudvikling
I

Politiske hverv

Spidskandidat Liberal Alliance
Næstformand Bestyrelsen Vandcentre Syd

Uddannelse

HD (Finansiering) SDU

Erhvervserfaring

Investeringsrådgiver Lån & Spar Bank - Forretningsudvikling

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik