PERSONPROFIL

Torben Elsig-Pedersen

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Vejle

Født 29. juni 1965 Gift 3 børn

B

Torben Elsig-Pedersen (R) har siden 2009 været byrådsmedlem for Radikale Venstre i Vejle Kommune. Han er formand for Børne- og Familieudvalget samt næstformand for Kultur- & Idrætsudvalget.

Torben er indehaver af Magasinhuset og redaktør for magasinet Efterskolen m.fl.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 804 Radikale Venstre in total 2525
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1108 Radikale Venstre in total 2836

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg kæmper for en bedre folkeskole og for bedre normeringer (flere uddannede pædagoger) i vores daginstitutioner.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er rigtig godt på vej i Vejle, og har allerede en af de højeste sorteringsrater i vores husholdningsaffald. Vi skal hele tiden følge den nyeste udvikling/teknologi på dette område af hensyn til miljøet. .Vi skal betragte affald som en ressource.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi prioriterer allerede gode faciliteter til idræt. men en del idrætshaller har behov for renovering, bl.a også for at tilpasse faciliteterne til det nye idrætsbillede, hvor traditionelle holdidrætter afløses af nye aktiviteter og mindre hold. Desuden bør vi satse på at åbne vores faciliteter for den selvorganiserede idræt/anlægge faciliter i naturen med fri tilgængelighed.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er i tvivl om servicen vil stige. Udlicitering handler oftest om at spare penge

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi har et godt niveau på dette område. Ellers må I fortælle mig, hvad der halter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vejle har en af landets laveste kommuneskatter. Derfor vil jeg ikke være med til at sætte den ned, da det også vil forringe vores service. Derimod synes jeg det er en god idé, hvis folketinget reformerer vores skattesystem.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Trafiksikkerhed for børn og andre bløde trafikanter er vigtig. Desuden er det miljørigtigt at cykle frem for at tage bilen, derfor skal vi fremme muligheden for at cyklen i højere grad bliver et førstevalg i hverdagen. Det kan også være med til at lette trængslen i vejle Midtby.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det på mange områder godt i Vejle. Men måske skulle vi se mere på, hvordan flygtningefamilier kan bosætte sig og integreres i mindre landsbysamfund. Her kan de blive en ressource, give tilflytning og dermed være med til at understøtte lokalsamfundets forskellige institutioner mv.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener alle ældre skal have lige adgang til en grundlæggende pleje og service. Men ældre med formue skal have lov til at tilkøbe ydelser. Men det grundlæggende plejeniveau skal være på anstændigt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk at sindslidende nemt bliver en overset gruppe, og at sundhedsressourcer ofte går til fysiske/medicinske sygdomsområder.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et godt udgangspunkt for at tiltrække virksomheder, fordi vi ligger centralt, giver en god erhvervsservice og skal i øvrigt satse på at blive en moderne kommune, hvor folk gerne vil bo. Så er det også attraktivt at etablere virksomhed, fordi den moderne og attraktive arbejdskraft bor i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Formand, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Næstformand, Kultur- og Idræts­udvalg­et Vejle Kommune, Radikale Venstre

Erhvervserfaring

2012 - nu

Redaktør TJECK Magazine

2008 - nu

Ejer Magasinhuset
B

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Formand, Børne- og Familieudvalget Vejle Kommune, Radikale Venstre

2018 - nu

Næstformand, Kultur- og Idræts­udvalg­et Vejle Kommune, Radikale Venstre

Erhvervserfaring

2012 - nu

Redaktør TJECK Magazine

2008 - nu

Ejer Magasinhuset

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik