PERSONPROFIL

Torben Struck

Socialdemokratiet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 31. juli 1978 i Tønder Gift 2 børn

A

Torben Struck var regionsrådskandidat i Region Syddanmark for Socialdemokratiet ved regionsrådsvalget 2017. Han blev ikke valgt ind.

Han er formand for Socialdemokratiets partiforening i Tønder og næstformand i kredsbestyrelsen.

Torben Struck er uddannet fra Tønder Handelsskole. Han arbejder til daglig som postomdeler for Post Nord i Tønder, hvor han har været tillidsrepræsentant i 15 år. Han er desuden aktiv i foreningslivet som mangeårig bestyrelsesmedlem for fagorganisationen 3F i Vestsønderjylland. Privat er Torben Struck gift og far til to børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 1501 Socialdemokratiet in total 154901

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er som udgangspunkt tilhænger af supersygehusene hvor man virkelig kan opbygge en faglig ekspertise også på de sjældne og svære behandlinger. Men jeg mener ikke man skal lukke de mindre sygehuse. De skal i langt højere grad bruges i et samarbejde med kommunerne hvor man samler masser af sundhedsfagligt personale på en bred front, så borgerne i højere kan få klaret mindre indgreb i deres nærområde.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil desværre aldrig være økonomi i at sætte et tilstrækkeligt antal busser ind til at det vil være attraktivt overalt i regionen. Så det drejer sig i højere grad om at synliggøre og måske forbedre mulighederne med flextrafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem 3F Sønderjylland
Formand Socialdemokratiet, Højer

Uddannelse

HHX, Tønder Handelsskole

Erhvervserfaring

Postarbejder Post Nord
A

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem 3F Sønderjylland
Formand Socialdemokratiet, Højer

Uddannelse

HHX, Tønder Handelsskole

Erhvervserfaring

Postarbejder Post Nord

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik