PERSONPROFIL

Ulrich Kristensen

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Billund
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 23. juni 1971 i Billund Gift 3 børn

B

Ulrich Kristensen (R) var medlem af byrådet i Billund Kommune indtil august 2018. Ulrich Kristensen har været valgt som byrådsmedlem i Billund Kommune siden valget i 2013, hvor han blev valgt for Venstre men i marts 2017 skiftede han parti til Radikale Venstre. Han stoppede i byrådet, grundet nyt job.

Ulrich Kristensen har en højere handelseksamen fra Grindsted Handelskole. Han arbejder i dag som speditør for transportvirksomheden Searunner A/S, og han har tidligere også arbejdet som bl.a. Key Account Manager for transportvirksomheden Scan Gloabl Logistics. Privat er Ulrich Kristensen bosat i Billund. Han er gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 738 Radikale Venstre in total 1129
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 334 Venstre in total 6870

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg mener jeg har bevist at jeg er vælgernes mand i forhold til det kommunale arbejde. Jeg har brugt meget tid på at være åben og direkte i min kommunikation med borgerne. Jeg har forsøgt at bære de ting ind i det politiske arbejde som betyder noget for mig, og de ting som jeg løbende er blevet mødt med af borgerne.

Tror ikke vælgerne er i tvivl om at jeg brænder for mit politiske arbejde, som heller ikke er uden omkostninger!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen er økonomisk afhængig af store selskabsskatte-indtægter fra LEGO. Kommunen bør derfor for at holde på LEGO imødekomme de krav, LEGO måtte have, om fx tilladelser til byggeri mv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bruges for mange penge til udvikling af Billund by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det kan blive nødvendigt at lukke folkeskoler i Billund Kommune i den kommende byrådsperiode.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hvis det giver mening på bundlinjen - så bestemt. Input skal afstemmes med output

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

sundhed sundhed sundhed, og det er være en del af foreningsliv skal prioriteres meget højt i kommunen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

nej tak, ønsker at vi som kommune løfter ansvaret for plejen af vores borgere på området.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja tak - Børnenes hovedstad - skal da have dette som en klar ambition

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det her i forbindelse med budgetforlig for 2018, og de penge vi får retur (trappeordning mellem KL og regeringen), "gemmer" vi i en pulje/fond til infrastruktur omkring Billund by.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror såmænd vi bruger en fornuftig andel af vores budget her - men jeg mangler det samlet overblik over de mange tilbud og aktører på området

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

to store projekter fylder meget i budget 2018/19, herefter bør andre mindre projekter prioriteres - pengene er der!

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

hensynet til naturen skal altid være i vores bevidsthed

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her tror jeg på at en øget indsats her og nu, kan betyde større besparelse på sigt.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

alle skal have ret til de samme basisydelser!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

den tidlige insdats - ja, vi har lyttet til BUPL!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sker jo her i budgetforliget for 2018 - ikke en mærkesag for mig.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 452 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Regional udvikling
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Jeg mener jeg har bevist at jeg er vælgernes mand i forhold til det kommunale arbejde. Jeg har brugt meget tid på at være åben og direkte i min kommunikation med borgerne. Jeg har forsøgt at bære de ting ind i det politiske arbejde som betyder noget for mig, og de ting som jeg løbende er blevet mødt med af borgerne.

Tror ikke vælgerne er i tvivl om at jeg brænder for mit politiske arbejde, som heller ikke er uden omkostninger!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det nuværende regionsråd ikke kan skabe flertallet til dette på nuværende tidspunkt - mener jeg ikke et nyt regionsråd skal fokusere på at samle "kræfter" til dette!

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

der skal afregnes for udeblivelser, dette bliver til rigtig mange penge!

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

man skal altid tænke effektivisering ind, men om det rammer 2% kan jeg ikke svare på - uden nærmere kendskab!

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

forebyggelse kan være sparet penge på den lange bane

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2018

Byrådsmedlem Billund Kommune, Radikale Venstre

2017 - 2018

Medlem, Økonomiudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre

2017 - 2018

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

2017 - 2018

Medlem af Voksenudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse HH, Grindsted Handelsskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Freight Forwarder - special services (3PL) Searunner A/S

2013 - 2014

Key Account Manager Scan Global Logistics
B

Politiske hverv

2017 - 2018

Byrådsmedlem Billund Kommune, Radikale Venstre

2017 - 2018

Medlem, Økonomiudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

2013 - 2017

Byrådsmedlem Billund Kommune, Venstre

2017 - 2018

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

2017 - 2018

Medlem af Voksenudvalget Billund Kommune, Radikale Venstre

Uddannelse

Erhvervsuddannelse HH, Grindsted Handelsskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Freight Forwarder - special services (3PL) Searunner A/S

2013 - 2014

Key Account Manager Scan Global Logistics

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik