TV der bevæger dig

Quiz

Et godt spørgsmål 8

Et godt spørgsmål 8

Test dig selv. Hvor meget ved du?

Kan du svare rigtig på alle spørgsmålene ? 

Det militære orkester SMUK - Slesvigske Musikkorps - holder til i Sønderjylland. Hvor mange musikere består orkesteret af ?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 8
 • 12
 • 16

Wrong

Der er 16 musikere i orkestret. To af dem er slagtøjsspillere, resten er messingblæsere.

Et af instrumenterne i et militærorkester er trompeten. Hvornår blev trompeten opfundet?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Ca. år 1.500 før Kristus
 • Ca. år 1.500
 • I 1878

Wrong

De første trompeter blev konstrueret ca. år 1500 før Kristus. Der blev fundet trompeter i Tutankhamons grav i pyramiden i Ægypten.

Jens Nielsen var den sidste fange, der blev henrettet i Danmark. Hvornår blev han slået ihjel?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • I 1867
 • I 1892
 • I 1923

Wrong

Jens Nielsen blev henrettet i 1892.

Han blev tyv allerede som lille dreng. Senere blev han også pyroman. Han blev pågrebet i forbindelse med en pyromanbrand på en gård og blev idømt 16 års fængsel i 1892.

Det kunne han ikke overskue, og tre gange forsøgte han at dræbe en fængselsbetjent med det formål at blive dømt til døden. De to første gange blev han ikke dømt til døden – men tredje gang lykkedes det.

Og det var han glad for. Her er et uddrag af et brev, han skrev til sin mor:

”Jeg haaber snart at se Ende paa min elendige Tilværelse, en Tilværelse, som jeg med hver dag finder mere og mere utaalelig, og som jeg kun ønsker jo snarere jo heller at se Ende paa.”

Hvor mange fanger i danske fængsler har en udenlandsk baggrund?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 27 procent
 • 43,5 procent
 • 61 procent

Wrong

43,5 procent af fangerne har en udenlandsk baggrund.

Somalierne og irakerne er to af de største minoritetsgrupper i landets fængsler og arresthuse.

I Københavns fængsler er fanger af dansk oprindelse i mindretal: 28,7 procent af  fangerne er etnisk danske.

Tallene er fra 2017.

Det nye fængsel udenfor Horsens er omgivet af en seks meter høj og 1400 meter lang mur og overvåges af kameraer. Hvor mange?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 37
 • 112
 • 300

Wrong

Der er 300 strategisk placerede kameraer i fængslet.

Tak for din deltagelse.

Del gerne quizzen på Facebook.