TV der bevæger dig

Quiz

Test din konflikt-IQ

Test din konflikt-IQ

Danmark risikerer at blive lammet, hvis lønmodtagernes strejkevarsel og arbejdsgiverne lockoutvarsel bliver til virkelighed i april. Her kan du teste dig selv i den varslede og tidligere konflikter.

Hvad betyder lockout?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • At en arbejdsgiver udelukker de ansatte i en virksomhed eller indenfor et overenskomstområde fra at arbejde.
 • At man bare er uheldig med, at der er konflikt.
 • At døren ind til arbejdspladsen er låst.

Wrong

Skal jeg tilbagebetale den løn, jeg får af fagforeningen under konflikten?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Ja.
 • Nej.
 • Måske. Det kommer an på, om den er udbetalt som konfliktunderstøttelse eller et konfliktlån.

Wrong

Må jeg under en konflikt bruge arbejdsgiverbetalt mobil, bil, computer eller lignende?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Ja, selvfølgelig.
 • Nej, desværre.
 • Kun hvis tingene er under ét år gamle.

Wrong

Må jeg holde ferie under konflikten?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Nej, konflikt er en feriehindring.
 • Ja, men kun hvis du går på planlagt ferie, inden konflikten begynder.
 • Det er helt op til dig selv.

Wrong

Hvad forstås ved den danske model?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Lov om mindsteløn i Danmark.
 • At overenskomsten bygger på frivillige aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere.
 • Helena Christensen.

Wrong

Hvor mange pct. af den danske arbejdsstyrke er organiseret i fagforeninger?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Tæt på 100 pct.
 • Under 40 pct.
 • Ca. 60 pct.

Wrong

Har jeg ret til barns 1. sygedag under konflikten?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Ja.
 • Nej.
 • Kun hvis barnet har feber.

Wrong

Hvad forstår man ved trepartssamarbejdet?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • At staten samarbejder med arbejdsgiverne (DA) og lønmodtagerne (LO).
 • At alle tre parter skal være enige, før man kan starte en konflikt.
 • At Folketinget ikke kan indføre nye love, før alle tre parter siger ja.

Wrong

Hvad er forskellen på en almindelig og en gul fagforening?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • De gule fagforeninger skriver alle aftaler på gult papir.
 • De gule fagforeninger er discount.
 • De gule fagforeninger er ikke en del af trepartssamarbejdet.

Wrong

Kan medlemmer af gule fagforeninger strejkevarsles eller lockoutes?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Ja.
 • Nej.
 • Kun hvis de ikke har betalt kontingent.

Wrong

Hvornår kan den varslede strejke begynde?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 4. april
 • 10. april
 • 14. april

Wrong

Fra hvornår er der varslet lockout?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 8. april
 • 10. april
 • 12. april

Wrong

Hvornår var der senest konflikt som del af overenskomstforhandlingerne i Danmark?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 1998
 • 2003
 • 2013

Wrong

Hvilken faggruppe var hovedparten i den seneste konflikt?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Læger
 • Landmænd
 • Lærere

Wrong

Hvordan endte den seneste konflikt?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Et forlig mellem de to parter.
 • Et forlig fra forligsmanden.
 • Lovindgreb fra regeringen.

Wrong

Regeringen vedtog den 25. april et lovindgreb, der blandt andet ændrede bestemmelser for lærernes arbejdstid og ophævede lærernes ret til aldersreduktion. Konflikten varede 25 dage.

Hvilken fødevare blev det store omdrejningspunkt for storkonflikten i 1998?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Mælk
 • Kyllingekød
 • Gær

Wrong

Under konflikten i 1998 begyndte danske at hamstre gær. Hamstringen skabte et sort marked for udenlandsk gær fra Norge, Tyskland og Sverige, og priserne steg op til 100 gange den almindelige pris på 50 øre pr. pakke.

Hvad var kravet fra medarbejderne, der udløste konflikten i 1998?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Kortere arbejdsuge.
 • Mere ferie.
 • Højere lønninger.

Wrong

Hvor mange kommunalt ansatte er omfattet af den varslede lockout?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • 250.000
 • 130.000
 • 35.000

Wrong

I forbindelse med overenskomsten mellem arbejdsgivere og de industriansattes organisation CO-industri, blev parterne enige om bedre pension og højere løninger. Kravet om en sjette ferieuge blev afvist og den 27. april 1998, nedlagde omkring 450.000 privatansatte arbejdet.

Hvem er statens chefforhandler i den nuværende overenskomst?

Vælg 1 rigtigt svar.

 • Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
 • Innovationsminister Sophie Løhde
 • Erhvervsminister Brian Mikkelsen

Wrong