Direktør fyret efter sag om benamputationer

Flere medier erfarer, at koncerndirektør Ole Thomsen er fyret fra sin stilling i Region Midtjylland som en konsekvens af sagen om benamputationer.

Opdateres...

Flere medier erfarer, at koncerndirektør Ole Thomsen er fyret fra sin stilling i Region Midtjylland som en konsekvens af sagen om benamputationer.

Det er TV Midtvest og Avisen Danmark, som mener at vide, at der på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde i regionen er truffet beslutning om at afskedige Ole Thomsen.


Sagen drejer sig om et ukendt antal patienter, der har fået utilstrækkelig behandling på sygehusene i Aarhus og Viborg.

Som en konsekvens har antallet af benamputationer ligget uforholdsmæssigt højt i Region Midtjylland sammenlignet med andre regioner, ligesom det ikke kan udelukkes, at patienter er døde som følge af de manglende behandlinger.

En analyse, der blev offentliggjort i slutningen af april, vurderer, at 47 patienter årligt kan have fået foretaget amputationer, som kunne have været forhindret.

Region Midtjyllands presseafdeling har ingen kommentarer til forlydenderne, men henviser til, at der vil blive orienteret om mødets udfald, når det er færdigt.