For mange mistede benet - nu skal fagfolk vurdere amputationer

Region Midtjylland indkalder fagfolk fra hele landet i amputationssag. Det er omfattende at gennemgå sager, hvor patienter måske kunne have undgået benamputation.

Region Midtjylland er klar til at begynde gennemgangen af amputationssagerne i regionen.

Derfor er regionen i gang med at indkalde fagfolk fra hele landet til at hjælpe med opgaven.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse fredag.

- Regionen er i gang med at rekruttere et korps af karkirurger fra hele landet til at gennemgå behandlingsforløbene.

- Disse karkirurger skal i hver sag vurdere, om gennemgangen giver anledning til, at patienterne skal vejledes om mulighed for at søge erstatning, hedder det i pressemeddelelsen.

I alt skal cirka 1580 karkirurgiske patienter have gennemgået deres behandlingsforløb. Karkirurgi beskæftiger sig med behandling af blodkarsygdomme som åreforkalkning og åreknuder.

En ekstern analyse har vist, at op til 47 patienter om året i regionen muligvis kunne have undgået eller fået udskudt deres benampution, hvis de på et tidligere tidspunkt havde fået den nødvendige forebyggende karkirurgiske behandling.

Omfattende undersøgelse

Derfor er Region Midtjylland gået i gang med at undersøge de seneste ti års amputationer.

I den periode har hospitaler i Region Midtjylland foretaget 3673 benamputationer på i alt 2820 patienter. Tidligere blev tallet oplyst til at være godt 4000, men det er nedjusteret, fordi der har været fejl i data.

Men det er altså omkring 1580 patienter, der skal have gennemgået deres behandlingsforløb. Årsagen er, at man fra regionens side trækker patienter fra, hvis benamputation skyldtes ulykke eller kræft.

Derudover trækker man også patienter fra, som ikke har haft et karkirurgisk forløb før benamputationen.

Som stikprøve bliver der dog også gennemgået journaler på 25 patienter, som ikke har været igennem et karkirurgisk forløb før benamputationen.

Det sker for at vurdere, om de eventuelt også kan have årsag til at søge erstatning.

Hvis det bliver vurderet, at en patient kan have grund til at søge erstatning, vil patienten få besked om det via e-post eller brev.